Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba u Záchranného útvaru HZS ČR

Základní oblasti činnosti psychologické služby HZS ČR 

Tři základní pilíře psychologické služby Hasičského záchranného sboru České republiky:

  1. poskytovat posttraumatickou péči hasičům i jejich rodinám,
  2. zajišťovat podklady pro personální práci,
  3. pomáhat osobám zasaženým mimořádnou událostí.

Psychologové a asistenti psychologů Hasičského záchranného sboru České republiky: 

  • nabízejí pomoc v těžkých profesních i životních situacích,
  • poskytují psychologické poradenské služby v oblasti vztahů k sobě i druhým, 
  • vyučují v odborných učilištích požární ochrany a provádí výcviky s psychologickou problematikou, 
  • publikují odborné texty, články i propagační materiály,
  • provádějí psychologické vyšetření u uchazečů do služebního poměru příslušníka HZS ČR, hasičů do specializovaných funkcí HZS ČR, účastníků výběrového řízení ,
  • spolupracují se státními a nestátními organizacemi a každým, kdo projeví zájem

Psychologové sboru vytvářejí, odborně vzdělávají a zaštiťují systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům, a také osobám zasaženým mimořádnou událostí. V každém kraji je jmenován tzv. tým posttraumatické péče (dále jen „TPP“), jehož koordinátorem je psycholog sboru daného kraje. Členy TPP jsou příslušníci nebo zaměstnanci HZS ČR, kteří mají nad rámec svých pracovních povinností zájem o pomoc lidem také touto formou. Každý člen TPP prochází výcvikem v CISM (Critical Incident Stress Management) a rovněž odbornou přípravou v poskytování první psychické pomoci, jejímž cílem je stabilizace psychického stavu zasažené osoby tak, aby se situace pro zasaženého již nezhoršovala, byl dodán pocit bezpečí, zajištěny základní potřeby a případně předání do další péče.  

.

Právní rámec psychologické služby

     V rámci psychologické služby HZS ČR se u Záchranného útvaru zřizuje funkce psychologa. Činnost psychologa se řídí služebními předpisy HZS ČR. (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2014, o psychologické službě Hasičského záchranného sboru České republiky).

Aktivity psychologické služby

http://www.hzscr.cz/clanek/aktivity-psychologicke-sluzby.aspx

.

Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce

http://www.hzscr.cz/clanek/standardy-psychosocialni-krizove-pomoci-a-spoluprace.aspx

vytisknout  e-mailem