HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Třebíč

  • Územní odbor Třebíč
  • Stanice Třebíč
  • Stanice Moravské Budějovice
  • Stanice Jemnice
  • Stanice Náměšť nad Oslavou
  • Stanice Hrotovice

Územní odbor Třebíč

Kontakty

Ředitel územního odboru:
plk. Mgr. Pavel Maslák
Kontaktní adresa:
Žďárského 180, 674 01 Kožichovice  
Telefon:
950285120
Email: pavel.maslak@hasici-vysocina.cz

 plk.Mgr. Pavel Maslák.jpg

plk. Mgr. Pavel Maslák - ředitel územního odboru Třebíč

Kontakty na příslušníky a zaměstnance jednotlivých pracovišť územního odboru Třebíč

Organizační schéma Územního odboru Třebíč

 Třebíč.pngTřebíč.png

Statistika zásahové činnosti za první pololetí roku 2019
Požáry
120
Dopravní nehody
129
Úniky nebezpečných látek
34
Technické pomoci 403
Ostatní zásahy
47
Celkem
733

 Historie profesionálních hasičů okresu Třebíč do roku 2000

 V souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně, došlo v roce 1954 ke vzniku Okresní inspekce požární ochrany. Na současném zeměpisném okrese to byly OIPO v Třebíči a Moravských Budějovicích. Vykonávaly státní požární dozor (kontrolní činnost, dodržování požadavků při projektování a výstavbě objektů, šetření požárů a vedení statistiky) a metodické řízení jednotek PO. K 1. lednu 1961 došlo ke státoprávnímu uspořádání okresů. Komeptence okresu Moravské Budějovice byly plně převedeny na nově vzniklý okres Třebíč a OIPO jako samostatný odbor ONV dále pokračovala ve své činnosti.

Vedení hasičů na Třebíčsku
Vedení profesionálních hasiůč okresu Moravské Budějovice do roku 1960
Jan Benda
1. 1. 1954 - 31. 12.- 1959 
Vedení profesionálních hasičů okresu Třebíč do roku 2000
Karel Vidlák
 1. 1.  1954 - 31. 7. 1970
Jaroslav Navrkal
 1. 8. 1970 - 31. 8. 1972
Bohumír Benáček
1. 9. 1973 - 30. 9. 1978
Jiří Barák
1. 10. 1978 - 28. 2. 1990
Bohumír Benáček
1. 3. 1990 - 30. 12. 2006
Mgr. Pavel Maslák 
31. 12. 2006 - dosud

Stanice Třebíč

 Kontakty

Velitel stanice:
mjr. Ing. Jiří Urbánek
Kontaktní adresa:
Žďárského 180, 674 01 Kožichovice 
Telefon:
950285121
Email:

jiri.urbanek@hasici-vysocina.cz

Statistika zásahové činnosti za první pololetí roku 2019
Požáry
64
Dopravní nehody
65
Úniky nebezpečných látek
19
Technické pomoci 164
Ostatní zásahy
30
Celkem
342

Historie stanice do roku 2000

Historie vzniku požární stanice v Třebíci se datuje k 1. lednu 1970, kdy na ni nastoupili první dva zaměstanci města (strojník a údržbář). Od 1. dubna 1970 zajišťovali nepřetržitou pohotovost, když se počset profesionálních hasičů zároveň navýšil o třetího pracovníka. V té době má Třebíč okolo 25 000 obyvatel. Koncem roku 1970 již slouži celekem devět hasičů - tři na směnu. Přijímání pokračuje tak, že koncem roku 1974 je na požární stanici 18 příslušníků.

K 1. lednu 1975 vzniká Okresní veřejný požární útvar, jehož velitelem se stává Ivan Štěpánek. S ním přichází i jedna administrativní síla. Ve druhé polovině sedmdesátých let dochází v Třebíči k prudkémi nárůstu počtu obyvatel, budování bytů a technické vybavenosti v důsledku výstavby jaderné elektrárny Dukovany. V roce 1980 má město Třebíč téměř 40 000 obyvatel. Na to musí reagovat navýšením početního stavu i požární stanice. V závěru roku 1980 tak má celkem 31 zaměstnanců, z toho jsou čtyři denní a 27 ve výkonu směn.

V roce 1981 dochází v historii stanice Třebíč k velké události. Vzhledem k probíhající přestavbě města a vzniku nového silničního průtahu bylo rozhodnuto asanovat stávající požární zbrojnici v ulici Na Rámech a vybudovat zcela novou, moderní, odpovídající současaným nárokům. A tak se 18. března 1981 příslušníci i technika stěhují do provizorních prostor v areálu Technických služeb na ulici Hrotovická. Náčelnikovi OIPO a veliteli OVPÚ byl zadán velký úkol. Urychleně zajistit projekt a připravit vše pro novou výstavbu. Ta byla zahájena na jaře roku 1982 za vydatné práce svépomocí. Stavba stanice probíhala ve dvou etapách. Provozní budova s garážemi pro požární techniku byla dokončena v roce 1984 a 18. října slavnostně uvedena do provozu. Druhá budova (pomocné garáže, dílny a sklady) se stavěla v takzvané akci "Z" do roku 1984 s dokončením v roce 1987. Do užívání byl tento objekt uveden 2. prosince 1987. Při výstavbě první budovy odpracovali příslušníci 3789 hodin, z toho 1787 z vlastního volna. Za tuto iniciativu získal OVPÚ 17. května 1985 čestné uznání vlády ČSSR a ÚRO. Ani výstavba druhé budovy se neobešla bez vydatné brigádnické činnosti. Zároveň proběhla plynofikace stanice, byla dokončena výstavba čerpací stanice, vybudována dráha pro požární sport a provedeny technické úpravy.

V letech 1996 a 1997 dostaly obě budovy sedlovou střechu. Také v průběhu těchto let docházelo k navyšování početních stavů. Koncem roku 1989 sloužilo na požární stanici celkem 49 příslušníků, z toho 5 denních. Dalším významným mezníkem pro požární stanici bylo zřízení okersního operačního a informančího střediska. K tomu bylo potřeba přebudovat a řádně vybavit služebnu spojovatelek. Pro personálním obsazení počátkem roku 1995 začalo středisko plnit svoji funkci. Početní stavy na požární stanici se doplniily na 45 příslušníků ve směně a šest denních příslušníků.

Co se týká vybavení technikou na úseku strojní služby, používala se v prvopočátku vozidla CAS 25 Š 706 RTHP, CAS 32 T 138, AS 16 Praga RN, Š 1203 a PPS 12. V průběhu let docházelo k obměnám až po dnešní moderní stav. Významný pokrok znamenalo pořízení zásahového vozidla na dopravní nehody v roce 1995. Úsek chemicko - technické služby dostal do výbavy dýchací přístroje Saturn a koncem sedmdesátých let byla stanice vybavena ochrannými oděvy Sunit.

Spojová služba zahajovala svůj provoz se základnovou stanicí a mobilními vysílačkami typu Tesla. Později došlo k přezbrojení na typ Motorola.

 Velitelé stanice profesionální hasičů v Třebíči
Ivan Štěpánek
1.1, 1975 - 31. 12. 1999
Bc. Petr Krátký
1. 1. 2001 - 28.2. 2019

Stanice Moravské Budějovice

Kontakty

Velitel stanice:
npor. Bc. Jan Málek
Kontaktní adresa:
 Jemnická 1692, 676 01 Moravské Budějovice
Telefon:
950 286 110
Email: jan.malek@hasici-vysocina.cz
Statistika zásahové činnosti za prvmí pololetí roku 2019
Požáry
16
Dopravní nehody
23
Úniky nebezpečných látek
3
Technické pomoci 52
Ostatní zásahy
8
Celkem
102

 

Historie stanice do roku 2000

Vznik detašovaného pracoviště OIPO se stálou službou, které bylo základem pro požární stanici, se datuje k 1. červenci 1971, kdy byl přijat první hasič. Do konce roku 1971 nastoupilo dalších pět hasičů. Ti využívali techniku města a získali také novou CAS 25 Š 706 RTHP.

Ve spolupráci s městem dochází k rekonstrukci hasičské stanice tak, aby zde mohla sloužit profesionální jednotka. Stávající byt je přebudován na služebnu, je přistavena dílna a sklady, provedena rekonstrukce topení a plynofikace. Došlo i na přístavbu věže k sušení hadic a rozsáhlou opravu střechy.

Počet hasičů se postupně zvyšuje. V roce 1975 jich má stanice celkem devět, o deset let později jich slouží 12. Další navýšení se odehrává začátkem devadesátých let, a to na stav 1 + 15. Tradičně v Moravských Budějovicích funguje velmi dobře spolupráce profesionální i dobrovolné jednotky. Hasiči tady mají po celou dobu velmi kvalitní techniku, ale jen v omezeném rozsahu, protože prostory v garážích jsou malé až nevyhovující. Velmi důležitá je pro zásahy zdejších hasičů vyprošťovací technika. Stanice totiž leží při silnici I. třídy Znojmo - Jihlava, kde dochízí poměrně často k těžkým dopravním nehodám.

 Velitelé stanice profesionální hasičů v Moravských Budějovicích
Antonín Vídeňský
1. 7. 1971 - 30. 4. 1983
Ladislav Musil
1. 5. 1983 - 30. 11. 1997
Jan Muška 1. 12. 1997
Ing. Michal Škoda

Stanice Jemnice

 Kontakty

Velitel stanice:
por. Jiří Čech
Kontaktní adresa:
 Lípová 923, 675 31 Jemnice
Telefon:
950 289 110
Email: jiri.cech@hasici-vysocina.cz

Statistika zásahové činnosti za první pololetí roku 2019
Požáry
6
Dopravní nehody
14
Úniky nebezpečných látek
1
Technické pomoci 61
Ostatní zásahy
5
Celkem
87
Historie stanice do roku 2000

Historie profesionálních hasičů se datuje k 1. září 1974, kdy byli přijati první čtyři přísušníci a zavedena nepřetržitá služba. V tomto roce je zahájena i přístavba čtyř garáží pro zásahovou techniku. Užívat se začaly v roce 1976. K vybudování nástavby prvního patra požární stanice dochází v roce 1982. Průběžně se zvyšuje stav směnových hasičů, v roce 1990 postupně celkem na deset a do roku 1995 na konečných 12 příslušníků.

V průběhu osmdesátých let dochází k rekonstrukci služebny, plynofikaci kotelny a dalším drobným úpravám.

Podíváme-li se na vybavení technikou při vzniku stanice, měli hasiči k dispozici CAS 25 Š 706 RTHP, DVS 12 A 30 a DZ 12. Postupně dochází k modernizaci techniky o CAS 32 T 815, CAS 25 Š 706, DVS 12 A 31, RTA T 613, plovoucí čerpadlo apod. Postupnou obměnou procházely i prostředky chemicko - technické služby a spojové služby.

Na stanici, která je majetekem města, zároveň působí jednotka PO města, která má vlastní techniku. Spolupráce mezi oběma jednotkami je velmi dobrá.

 Velitelé stanice profesionální hasičů v Jemnici
Jaroslav Mrkva
1. 9. 1974 - 30. 11. 1999
Lubomír Šálek
1. 12. 1999 - 31. 11. 2004
Jiří Čech 1. 12. 2004 -  dosud

Stanice Náměšť nad Oslavou

 Kontakty

Velitel stanice:
npor. Ing. Jaroslav Vecheta
Kontaktní adresa:
 Nádražní 65, 675 01 Náměšť nad Oslavou
Telefon: 950 287 110
Email: jaroslav.vecheta@hasici-vysocina.cz
Statistika zásahové činnosti za první pololetí roku 2019
Požáry
24
Dopravní nehody
21
Úniky nebezpečných látek
7
Technické pomoci 61
Ostatní zásahy
2
Celkem
115

Historie stanice do roku 2000

Historie požární stanice sahá do roku 1977. Tehdy je 1. srpna ustanovena stálá služba v počtu tří příslušníků v provizorním objektu na ulici Třebíčská čp. 249. V té době se teprve dokončje nová požární stanice v Nádražní ulici. V polovině roku 1978 se do nového objektu stěhuje šest příslušníků a stávající technika CAS 32 T 138, DVS 12 A 30 a Š 1203.

V průběhu osmdesátých let dochází k soustavnému navyšování početních stavů příslušníků a techniky. Je to dáno tím, že do hasebního obvodu spadají významná energetická díla jako například kompresní stanice tranzitního plynovodu Kralice, vodní elektrárna Dalešice a JE Dukovany. V roce 1987 dosahuje početní stav příslušníkůna stanici 15. Stanice byla vybavena technikou CAS 32 T 815, CAS 32 T 148, AZ 30 IFA a DVS 12 A 31 a k tomu potřebnými prostředky chemicko - technické, spojové a strojní služby. Příslušníci sídlí na požární stanici, která je majetkem města.

 Velitelé stanice profesionální hasičů v Náměšti nad Oslavou
Miloš Svitáček
1. 8. 1977 - 31. 12. 1986
Lubomír Nestrašil
1. 1. 1987 - 31. 12. 1994
Dušan Klimek 1. 1. 1995 -  28. 2. 2003
Ing. Jaroslav Vecheta 1. 3. 2003 - dosud

Stanice Hrotovice

Kontakty

Velitel stanice:
ppor. Ing. Michal Škoda
Kontaktní adresa:
 Mírová 43, 675 55 Hrotovice
Telefon:
950 288 110
Email: michal.skoda@hasici-vysocina.cz
Statistika zásahové činnosti za první pololetí roku 2019
Požáry
10
Dopravní nehody
6
Úniky nebezpečných látek
4
Technické pomoci 65
Ostatní zásahy
2
Celkem
87

Historie stanice do roku 2000 

Historie vzniku stanice spadá do druhé poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy se začala budovat JE Dukovany. Výstavbu tohoto gigantického energetického díla provázela velká koncentrace stavební techniky, materiálu a lidí. Často docházelo k požárům a jiným mimořádným událostem. Proto se kompetentní orgány rozhodly v blízkosti tohoto díla zřídit profeisonální jednotku. Došlo k tomu 19. listopadu 1979, kdy byla umístěna přímo na staveništi jaderné elektrárny v bývalé obci Skryje v budově někdejší hájovny. Jednotka byla sedmičlenná.

JE Dukovany začala v roce 1981 budovat vlastní profesionální jednotku, a tak bylo rozhodnuto o přemístění stanice do města Hrotovice, do objektu původní požární zbrojnice. Rozhodnutí padlo 7. května 1983 a vlastní přemístění proběhlo 14. července 1983. V té době byla jednotka devítičlenná a měla k dispozici CAS 32 T 148, CAS 25 Š 706 a DVS Š 1203. V červnu 1985 je už technika v nových prostorách.

Postupně se zvyšovaly stavy příslušníků a v roce 1999 jich sloužilo na PO 12. Došlo také k dovybavení technikou a věcnými prostředky na úseku strojní, chemicko - technické i spojové služby. Na stanici sídlí i jednotka SDH města. Oba sbory velmi dobře spolupracují.

 Velitelé stanice profesionální hasičů v Hrotovicích
Emil André
19. 11. 1979 - 30. 11. 2000
Josef Škoda
1. 12. 2000 - 5. 2. 2008
Ing. Michal Škoda 15. 2. 2008 -  dosud

vytisknout  e-mailem