HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Třebíč

Kontakty

Velitel stanice:
ppor. Ing. Michal Škoda
Kontaktní adresa:
Třebíčská 87 , 675 55 Hrotovice
Telefon:
950 288 110
Email: michal.skoda@hzscr.cz
Statistika zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
31
Dopravní nehody
30
Plané poplachy
0
Ostatní zásahy 147
Celkem
208

Historie stanice do roku 2000 

Historie vzniku stanice spadá do druhé poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy se začala budovat JE Dukovany. Výstavbu tohoto gigantického energetického díla provázela velká koncentrace stavební techniky, materiálu a lidí. Často docházelo k požárům a jiným mimořádným událostem. Proto se kompetentní orgány rozhodly v blízkosti tohoto díla zřídit profeisonální jednotku. Došlo k tomu 19. listopadu 1979, kdy byla umístěna přímo na staveništi jaderné elektrárny v bývalé obci Skryje v budově někdejší hájovny. Jednotka byla sedmičlenná.

JE Dukovany začala v roce 1981 budovat vlastní profesionální jednotku, a tak bylo rozhodnuto o přemístění stanice do města Hrotovice, do objektu původní požární zbrojnice. Rozhodnutí padlo 7. května 1983 a vlastní přemístění proběhlo 14. července 1983. V té době byla jednotka devítičlenná a měla k dispozici CAS 32 T 148, CAS 25 Š 706 a DVS Š 1203. V červnu 1985 je už technika v nových prostorách.

Postupně se zvyšovaly stavy příslušníků a v roce 1999 jich sloužilo na PO 12. Došlo také k dovybavení technikou a věcnými prostředky na úseku strojní, chemicko - technické i spojové služby. Na stanici sídlí i jednotka SDH města. Oba sbory velmi dobře spolupracují.

 Velitelé stanice profesionální hasičů v Hrotovicích
Emil André
19. 11. 1979 - 30. 11. 2000
Josef Škoda
1. 12. 2000 - 5. 2. 2008
Ing. Michal Škoda 15. 2. 2008 -  dosud

vytisknout  e-mailem