HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Havlíčkův Brod

  • Územní odbor Havlíčkův Brod
  • Stanice Havlíčkův Brod
  • Stanice Chotěboř
  • Stanice Ledeč nad Sázavou
  • Stanice Světlá nad Sázavou

Územní odbor Havlíčkův Brod

územní odbor

Kontakty

Ředitel územního odboru:
plk. Mgr. Luboš Vacek
Kontaktní adresa:
Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod 
Telefon:
 950 275 120
Email: lubos.vacek@hzscr.cz

  

plk. Mgr. Luboš Vacek.jpg

plk. Mgr. Luboš Vacek - ředitel územního odboru Havlíčkův Brod

Kontakty na příslušníky a zaměstnance jednotlivých pracovišť územního odboru Havlíčkův Brod

 Organizační schéma Územního odboru Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod.pngHavlíčkův Brod.png

Statistka zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
266
Dopravní nehody
231
Plané poplachy
178
Ostatní zásahy
925
Celkem 1600


Historie profeisonálních hasičů okresu Havlíčkův Brod do roku 2000

V souladu se zákonem č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně, došlo v polovině roku 1954 u ONV Havlíčkův Brod ke zřízení samostatné složky - inspekce státního požárního dozoru. Kromě kontroly dodržování protipožárních opatření a akceschopnosti jednotek PO zajišťovali zaměstnanci OI SPD zpracování a vydávání směrnic a pokynů v oboru PO. Dbali také na dodržování požadavků PO při projektování a realizoaci staveb.

V roce 1964 bylo OIPO na základě usnesení vlády č. 92/1963 vyčleněna z odboru pro vnitřní věci ONV a postavena na úroveň ostatních odborů ONV. Byla zvláštním orgánem ONV, měla pod dozorem 230 závodů (30 zemědělských družstev) a v kompetenci stavební prevenci a zjišťování příčin požárů. OIPO začala usnesením rady KNV v Hradci Králové č. 105 z 16. června 1969 zřizovat profesionální jednotku PO - Veřejný útvar Havlíčkův Brod. Ten zahájil provoz 1. července 1970 v budově požární zbrojnice na Žižkově ulici. V lednu 1975 došlo ke zřízení požární stanice v Chotěboři a v listopadu 1976 v Ledči nad Sázavu.

Vedení profesionálních hasičů na Havlíčkobrodsku

Vedení profesionálních hasičů
František Plott 1952 - 1963
Miloslav Vrabec
1. 1. 1964 – 30. 6. 1986
Bohuslav Macas
1. 7. 1986 – 19. 1. 1990
Ing. František Zadina
1. 5. 1990 – 31. 12. 2000
Jaroslav Nácovský
1. 1. 2001 – 31. 12. 2010
plk. Mgr. Luboš Vacek
1.1. 2011 – dosud

                                 

Stanice Havlíčkův Brod

Stanice Havlíčkův BrodStanice Havlíčkův Brod

Velitel stanice:
mjr. Bc. Jan Šimanovský
Kontaktní adresa:
 Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:
950 275 110 
Email: jan.simanovsky@hzscr.cz

Statistika zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
91
Dopravní nehody
90
Plané poplachy 137
Ostatní zásahy
381
Celkem 699

Historie požární stanice do roku 2000

První profesionální jednotkou požární ochrany byl VPÚ Havlíčkův Brod, který zahájil provoz 1. července 1970 v budově požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod, ulice Žižkova 993. Budova byla vyprojektována s výhledem pro budoucí potřeby hasičů, a proto až do roku 1992 zůstával areál stanice v podstatě nezměněn.

S nárůstem početního stavu příslušníků a nové techniky po devadesátém roce začaly citelně chybět prostory pro garážování, opravy, ale i pro školení, výcvik příslušníků a také pro jejich noční pohotovost. V letech 1991 a 1992 pracovala směna v počtu jeden velitel a sedm příslušníků.

V roce 1992 byla zahájena rekonstrukce vedlejší budovy - bývalé lékárny. Z ní se pak stala správní budova, byl tu umístěn archiv, výstrojní sklad a jídelna. Ještě téhož roku byla zahájen přestavba a nástavba původní (provizorní) budovy, kde v roce 1994 vznikly ložnice noční pohotovosti, operační středisko a protory pro chemicko-technikou službu. V roce 1995 byla realizována přístavba garáží a výstavba dílny na opravy techniky. Rozsáhlá přestavba stanice byla uzavřena v září roku 1997, a to dokončením garáží pro kontejnerový systém a sídla Okresního sdružení hasičů ČMS. Celý areál dostal postupně novou podobu, došlo také ke zpevnění a vyasfaltování dvora.

K původnímu vybavení strojní služby patřila vozidla: CAS 32 T 138, CAS 25 Š 706, AS 16 Praga RN a terénní osobní vozidlo značky ARO. Prvními dýchacími přístroji chemicko-technické služby byly kyslíkové přístroje typu CH-458 a KP 120. V roce 1975 byl útvar vybaven ochrannými oděvy Sunit. Přezbrojení se dočkala také dýchací technika - jednostupňovými rovnotlakými přístroji Saturn s ocelovými lahvemi 5 a 7 litrů. Ty byly nahrazeny až v roce 1998 přetlakovými přístroji AUER BD 96.

Spojová služba zahajovala svůj provoz se základnovou a mobilními radiostanicemi TEsla Fremos a kapesními radiostanicemi Tesla WXW O10, a to na jediném kmitočtu v pásmu 32 MHz a v simplexním provozu.

Velitelé stanice Havlíčkův Brod

Ladislav Soška
1. 7. 1970 – 30. 4. 1977
Josef Koten
1. 5. 1977 – 31. 3. 1990
Karel Špalek
1. 4. 1990 – 31. 12. 1992
Petr Kopp
1. 1. 1993 – 31. 5. 1997
Jaroslav Nácovský
1. 6. 1997 – 31. 12. 2000
Ing. Jiří Prchal
 1.1. 2001 - 31. 12. 2006
Mgr. Luboš Vacek
1. 1. 2007 - 31. 12. 2010 
 
Mgr. Martin Sedláček
1. 2. 2011 - 30. 11. 2021
mjr. Bc. Jan Šimanovský 1. 3. 2022 - dosud

Stanice Chotěboř

 stanice ChotěbořI.JPG

stanice profesionálních hasičů v Chotěboři

Velitel stanice:
npor. Ing. Daniel Forman
Kontaktní adresa:
 Hromádky z Jistebnice 753, 583 01 Chotěboř
Telefon:
950 278 110 
Email: daniel.forman@hzscr.cz

Statistika zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
64
Dopravní nehody
68
Plané poplachy
220
Ostatní zásahy
209
Celkem 361
Historie požární stanice do roku 2000

Dějiny profesionální stanice se začaly psát 1. ledna 1975. Požární stanice VPÚ zahájila činnost v budově Sboru doborovolných hasičů Chotěboř, ulice Hromádky z Jistebnice čů. 753. Předcházela tomu 25. listopadu 1974 členská schůze ZO SPO za účasti předsedy MěNV v Chotěboři Jaromíra Kopeckého, náčelníka OIPO mjr. Miloslava Vrabce a předsedy OV SPO Jiřího Blažka. Mimo jiné bylo dohodnuto, že tři hasiči ZO SPO Chotěboř - Karel Pejzl, Bedřich Široký a Petr Zmek - nastoupí na stanici jako profesionální hasiči.

Pro zahájení služby bylo potřeba budovu upravit tak, aby poskytovala potřebné podmínky pro výkon služby. V roce 1976 se připravila projektová dokumentace a o rok později započala první etapa přestavby hasičské zbrojnice, ktrá byla ukončena 20. října 1979. Profesionální a dobrovolní hasiči zde odpracovali přes 22 tisíc hodin, z toho 9 tisíc zdarma. Při nákladech 540 tisích dosáhla hodnota stavby 831 tisíc Kč.

Služební prostory a garážová stání vyhovovaly pouze pro zásahovaou techniku požární stanice. Prostory pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů zásahové jednotky Chotěboř byly nevyhovující. Proto došlo v roce 1998 na druhou etapu přístavby budovy, s dokončením o rok později. Náklady neslo město Chotěboř, činily 4,9 milionu Kč. Dokončením této přestavby vznikla integrovaná budova, zahrnující komplexní zázemí pro profesionální i dobrovolné hasiče, kteří byli v roce 1993 oceněni nejvyšším vyznamenáním SH ČMS - Čestnám praporem.

Příslušníky stanice při výjezdu k zásahu podle potřeby doplňovali dobrovolní hasiči. Při zřízení stanice měla zásahová jednotka k dispozici vozidla CAS 25 RTHP, AS 16 Praga RN, DVS T 805, osvětlovací agregát a Holečkovu DS 16.

Od roku 1978 se postupně obměňovala i technika. Při otevírání prestavěné zbrojnice zde již byly nové stroje - CAS 25 RTHP, CAS 25 VOSA, DVS 12, Š 1203. K další modernizaci techniky dochází v roce 1990, kdy Škodu 1203 nahrazuje Š Favorit Praktik a stanice dostává novou CAS 25 Liaz.

V letech 1991 a 1992 posílilo kolektiv na stanici dalších sedm příslušníků. Díky tomu mohli v denní službě pracovat čtyři směnoví příslušníci s velitelem stanice.

Velitelé stanic Chotěboř

Jaroslav Doležal
1. 8. 1975 – 31. 8. 1992
Karel Pejzl
1. 9. 1992 – 30. 9. 1998
Luboš Vacek
1. 10. 1998 – 31. 12. 2006
Ing. Jiří Prchal
1. 1. 2007 –  1.2.2018
Ing. Daniel Forman 1.2.2018 - dosud

Stanice Ledeč nad Sázavou

 stanice Ledeč nad Sázavou II.jpg

stanice profesionálních hasičů v Ledči nad Sázavou

Velitel stanice:
ppor. Petr Ševců
Kontaktní adresa:
 Pivovarská 258, 584 01  Ledeč nad Sázavou
Telefon:
950 276 110
Email: petr.sevcu@hzscr.cz

Statistika zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
53
Dopravní nehody
41
Plané poplachy
12
Ostatní zásahy
177
Celkem 283

Historie požární stanice do roku 2000

Požární stanice VPÚ byla zřízena 1. listopadu 1976. Zásahová technika a zákládající příslušníci se nastěhovali do budovy v Ledči nad Sázavou, Pivovarská ulice čp. 258. Doba výstavby původní zemědělské usedlosti sahala až k roku 1904, od roku 1950 byla budova zčásti využívána pro potřeby sboru dobrvolných hasičů a od roku 1976 začala celá sloužit detašovanému pracovišti tehdejšího požárního útvaru. Pro zahájení služby se budova musela opravit tak, aby splňovala podmínky pro výkon služby. V roce 1980 se připravila projektová dokumentace a za podpory města i velkého úsilí profeisonálních hasičů a členů SDH se podařilo v září roku 1983 ukončit první rozsáhlou opravu stávající budovy. Dále byla přistavěna dvě garážová stání včetně služebních prostorů.

Již v devadesátých letech se připravovaly první studie na přestavbu areálu, ale z důvodu zahájení soudního řízení o navrácení majetku původnímu majiteli musely být veškeré práce zastaveny. Více než šest let trval soudní spor o majetek. Koncem roku 2000 soud rozhodl v náš prospěch. Díky tomu jsme mohli zahájit jednání o přestavbě budovy.

Jednotka v prvních letech disponovala jednou cisternou, dopravním automobilem a automobilovým žebříkem. Město Ledeč nad Sázavou a HZS okresu Havlíčkův Brod uzavřely v roce 1996 smlouvu o zřízení společné jednotky. Na základě této smlouvy poskytlo město finanční příspěvek ve výši 300 tisíc Kč na pořízení CAS 16 CAMIVA CCF 4000.

V letech 1991 a 1992 posílilo kolektiv na stanici dalších sedm příslušníků, čímž bylo v denní službě docíleno početního stavu čtyř příslušníků a velitele na směnu.

 
Velitelé stanice Ledeč nad Sázavou
Jaroslav Nácovský
1. 11. 1976 - 31. 5. 1997
Vítězslav Hess
1. 6. 1997 – 1. 2. 2011
Ing. Jiří Polcar
 1. 2. 2011 - 30. 11. 2011
Josef Doležal, DiS. 1. 2. 2012 -  1.6.2015
Jan Šimanovský 1.6.2015 - 1. 3. 2022
Petr Ševců 1. 7. 2022 - dosud

Stanice Světlá nad Sázavou

 stanice Světlá nad Sázavou II.JPG

stanice profesionálnich hasičů ve Světlé nad Sázavou

Kontakty

Velitel stanice:
npor. Josef  Doležal , DiS.
Kontaktní adresa:
 Lánecká 912, 582 91  Světlá nad Sázavou
Telefon:
950 277 110
Email:
Statistika zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
58
Dopravní nehody
32
Planý poplach
9
Ostatní zásahy
158
Celkem 257

Stanice slavnostně zahájila provoz dne 1. ledna 2003.  Pověřen vedením stanice byl nprap. Ladislav Vacek. Dne 1. prosince 2004 byl do funkce velitele stanice jemnován kpt. Ing. Jiří Zelenka.

 
Velitelé stanice Světlá nad Sázavou
Ladislav Vacek
1. 1. 2003 - 30. 11. 2004
Ing. Jiří Zelenka
1. 12. 2004 – 30. 6. 2009
Ing. Jiří Polcar 1. 7. 2009 - 30. 11. 2011
Josef Doležal, DiS.
1. 2. 2012 -  dosud 

vytisknout  e-mailem