HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Havlíčkův Brod

 stanice Ledeč nad Sázavou II.jpg

stanice profesionálních hasičů v Ledči nad Sázavou

Velitel stanice:
ppor. Petr Ševců
Kontaktní adresa:
 Pivovarská 258, 584 01  Ledeč nad Sázavou
Telefon:
950 276 110
Email: petr.sevcu@hzscr.cz

Statistika zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
53
Dopravní nehody
41
Plané poplachy
12
Ostatní zásahy
177
Celkem 283

Historie požární stanice do roku 2000

Požární stanice VPÚ byla zřízena 1. listopadu 1976. Zásahová technika a zákládající příslušníci se nastěhovali do budovy v Ledči nad Sázavou, Pivovarská ulice čp. 258. Doba výstavby původní zemědělské usedlosti sahala až k roku 1904, od roku 1950 byla budova zčásti využívána pro potřeby sboru dobrvolných hasičů a od roku 1976 začala celá sloužit detašovanému pracovišti tehdejšího požárního útvaru. Pro zahájení služby se budova musela opravit tak, aby splňovala podmínky pro výkon služby. V roce 1980 se připravila projektová dokumentace a za podpory města i velkého úsilí profeisonálních hasičů a členů SDH se podařilo v září roku 1983 ukončit první rozsáhlou opravu stávající budovy. Dále byla přistavěna dvě garážová stání včetně služebních prostorů.

Již v devadesátých letech se připravovaly první studie na přestavbu areálu, ale z důvodu zahájení soudního řízení o navrácení majetku původnímu majiteli musely být veškeré práce zastaveny. Více než šest let trval soudní spor o majetek. Koncem roku 2000 soud rozhodl v náš prospěch. Díky tomu jsme mohli zahájit jednání o přestavbě budovy.

Jednotka v prvních letech disponovala jednou cisternou, dopravním automobilem a automobilovým žebříkem. Město Ledeč nad Sázavou a HZS okresu Havlíčkův Brod uzavřely v roce 1996 smlouvu o zřízení společné jednotky. Na základě této smlouvy poskytlo město finanční příspěvek ve výši 300 tisíc Kč na pořízení CAS 16 CAMIVA CCF 4000.

V letech 1991 a 1992 posílilo kolektiv na stanici dalších sedm příslušníků, čímž bylo v denní službě docíleno početního stavu čtyř příslušníků a velitele na směnu.

 
Velitelé stanice Ledeč nad Sázavou
Jaroslav Nácovský
1. 11. 1976 - 31. 5. 1997
Vítězslav Hess
1. 6. 1997 – 1. 2. 2011
Ing. Jiří Polcar
 1. 2. 2011 - 30. 11. 2011
Josef Doležal, DiS. 1. 2. 2012 -  1.6.2015
Jan Šimanovský 1.6.2015 - 1. 3. 2022
Petr Ševců 1. 7. 2022 - dosud

vytisknout  e-mailem