HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Havlíčkův Brod

 stanice Ledeč nad Sázavou II.jpg

stanice profesionálních hasičů v Ledči nad Sázavou

Velitel stanice:
ppor. Petr Ševců
Kontaktní adresa:
 Pivovarská 258, 584 01  Ledeč nad Sázavou
Telefon:
950 276 110
Email: petr.sevcu@hasici-vysocina.cz

Statistika zásahové činnosti od 1. ledna do 31. března 2022
Požáry
25
Dopravní nehody
5
Únik nebezpečných látek
2
Technické pomoci
49
Ostatní zásahy 5
Celkem
86

Historie požární stanice do roku 2000

Požární stanice VPÚ byla zřízena 1. listopadu 1976. Zásahová technika a zákládající příslušníci se nastěhovali do budovy v Ledči nad Sázavou, Pivovarská ulice čp. 258. Doba výstavby původní zemědělské usedlosti sahala až k roku 1904, od roku 1950 byla budova zčásti využívána pro potřeby sboru dobrvolných hasičů a od roku 1976 začala celá sloužit detašovanému pracovišti tehdejšího požárního útvaru. Pro zahájení služby se budova musela opravit tak, aby splňovala podmínky pro výkon služby. V roce 1980 se připravila projektová dokumentace a za podpory města i velkého úsilí profeisonálních hasičů a členů SDH se podařilo v září roku 1983 ukončit první rozsáhlou opravu stávající budovy. Dále byla přistavěna dvě garážová stání včetně služebních prostorů.

Již v devadesátých letech se připravovaly první studie na přestavbu areálu, ale z důvodu zahájení soudního řízení o navrácení majetku původnímu majiteli musely být veškeré práce zastaveny. Více než šest let trval soudní spor o majetek. Koncem roku 2000 soud rozhodl v náš prospěch. Díky tomu jsme mohli zahájit jednání o přestavbě budovy.

Jednotka v prvních letech disponovala jednou cisternou, dopravním automobilem a automobilovým žebříkem. Město Ledeč nad Sázavou a HZS okresu Havlíčkův Brod uzavřely v roce 1996 smlouvu o zřízení společné jednotky. Na základě této smlouvy poskytlo město finanční příspěvek ve výši 300 tisíc Kč na pořízení CAS 16 CAMIVA CCF 4000.

V letech 1991 a 1992 posílilo kolektiv na stanici dalších sedm příslušníků, čímž bylo v denní službě docíleno početního stavu čtyř příslušníků a velitele na směnu.

 
Velitelé stanice Ledeč nad Sázavou
Jaroslav Nácovský
1. 11. 1976 - 31. 5. 1997
Vítězslav Hess
1. 6. 1997 – 1. 2. 2011
Ing. Jiří Polcar
 1. 2. 2011 - 30. 11. 2011
Josef Doležal, DiS. 1. 2. 2012 -  1.6.2015
Jan Šimanovský 1.6.2015 - 1. 3. 2022
Petr Ševců 1. 7. 2022 - dosud

vytisknout  e-mailem