HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Havlíčkův Brod

Stanice Havlíčkův BrodStanice Havlíčkův Brod

Velitel stanice:
mjr. Mgr. Martin Sedláček
Kontaktní adresa:
 Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:
950 275 110 
Email: martin.sedlacek@hasici-vysocina.cz

Statistika zásahové činnosti od 1. ledna do 30. září 2021
Požáry
66
Dopravní nehody
70
Úniky nebezpečných látek 19
Technické pomoci
322
Ostatní zásahy
37
Celkem
514

Historie požární stanice do roku 2000

První profesionální jednotkou požární ochrany byl VPÚ Havlíčkův Brod, který zahájil provoz 1. července 1970 v budově požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod, ulice Žižkova 993. Budova byla vyprojektována s výhledem pro budoucí potřeby hasičů, a proto až do roku 1992 zůstával areál stanice v podstatě nezměněn.

S nárůstem početního stavu příslušníků a nové techniky po devadesátém roce začaly citelně chybět prostory pro garážování, opravy, ale i pro školení, výcvik příslušníků a také pro jejich noční pohotovost. V letech 1991 a 1992 pracovala směna v počtu jeden velitel a sedm příslušníků.

V roce 1992 byla zahájena rekonstrukce vedlejší budovy - bývalé lékárny. Z ní se pak stala správní budova, byl tu umístěn archiv, výstrojní sklad a jídelna. Ještě téhož roku byla zahájen přestavba a nástavba původní (provizorní) budovy, kde v roce 1994 vznikly ložnice noční pohotovosti, operační středisko a protory pro chemicko-technikou službu. V roce 1995 byla realizována přístavba garáží a výstavba dílny na opravy techniky. Rozsáhlá přestavba stanice byla uzavřena v září roku 1997, a to dokončením garáží pro kontejnerový systém a sídla Okresního sdružení hasičů ČMS. Celý areál dostal postupně novou podobu, došlo také ke zpevnění a vyasfaltování dvora.

K původnímu vybavení strojní služby patřila vozidla: CAS 32 T 138, CAS 25 Š 706, AS 16 Praga RN a terénní osobní vozidlo značky ARO. Prvními dýchacími přístroji chemicko-technické služby byly kyslíkové přístroje typu CH-458 a KP 120. V roce 1975 byl útvar vybaven ochrannými oděvy Sunit. Přezbrojení se dočkala také dýchací technika - jednostupňovými rovnotlakými přístroji Saturn s ocelovými lahvemi 5 a 7 litrů. Ty byly nahrazeny až v roce 1998 přetlakovými přístroji AUER BD 96.

Spojová služba zahajovala svůj provoz se základnovou a mobilními radiostanicemi TEsla Fremos a kapesními radiostanicemi Tesla WXW O10, a to na jediném kmitočtu v pásmu 32 MHz a v simplexním provozu.

Velitelé stanice Havlíčkův Brod

Ladislav Soška
1. 7. 1970 – 30. 4. 1977
Josef Koten
1. 5. 1977 – 31. 3. 1990
Karel Špalek
1. 4. 1990 – 31. 12. 1992
Petr Kopp
1. 1. 1993 – 31. 5. 1997
Jaroslav Nácovský
1. 6. 1997 – 31. 12. 2000
Ing. Jiří Prchal
 1.1. 2001 - 31. 12. 2006
Mgr. Luboš Vacek
1. 1. 2007 - 31. 12. 2010 
 
Mgr. Martin Sedláček
1. 2. 2011 - dosud
 

vytisknout  e-mailem