HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Havlíčkův Brod

Stanice Havlíčkův BrodStanice Havlíčkův Brod

Velitel stanice:
mjr. Mgr. Martin Sedláček
Kontaktní adresa:
 Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:
950 275 110 
Email: martin.sedlacek@hasici-vysocina.cz

Statistika zásahové činnosti od 1. ledna do 31. března 2021
Požáry
15
Dopravní nehody
20
Úniky nebezpečných látek 5
Technické pomoci
59
Ostatní zásahy
19
Celkem
118

Historie požární stanice do roku 2000

První profesionální jednotkou požární ochrany byl VPÚ Havlíčkův Brod, který zahájil provoz 1. července 1970 v budově požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod, ulice Žižkova 993. Budova byla vyprojektována s výhledem pro budoucí potřeby hasičů, a proto až do roku 1992 zůstával areál stanice v podstatě nezměněn.

S nárůstem početního stavu příslušníků a nové techniky po devadesátém roce začaly citelně chybět prostory pro garážování, opravy, ale i pro školení, výcvik příslušníků a také pro jejich noční pohotovost. V letech 1991 a 1992 pracovala směna v počtu jeden velitel a sedm příslušníků.

V roce 1992 byla zahájena rekonstrukce vedlejší budovy - bývalé lékárny. Z ní se pak stala správní budova, byl tu umístěn archiv, výstrojní sklad a jídelna. Ještě téhož roku byla zahájen přestavba a nástavba původní (provizorní) budovy, kde v roce 1994 vznikly ložnice noční pohotovosti, operační středisko a protory pro chemicko-technikou službu. V roce 1995 byla realizována přístavba garáží a výstavba dílny na opravy techniky. Rozsáhlá přestavba stanice byla uzavřena v září roku 1997, a to dokončením garáží pro kontejnerový systém a sídla Okresního sdružení hasičů ČMS. Celý areál dostal postupně novou podobu, došlo také ke zpevnění a vyasfaltování dvora.

K původnímu vybavení strojní služby patřila vozidla: CAS 32 T 138, CAS 25 Š 706, AS 16 Praga RN a terénní osobní vozidlo značky ARO. Prvními dýchacími přístroji chemicko-technické služby byly kyslíkové přístroje typu CH-458 a KP 120. V roce 1975 byl útvar vybaven ochrannými oděvy Sunit. Přezbrojení se dočkala také dýchací technika - jednostupňovými rovnotlakými přístroji Saturn s ocelovými lahvemi 5 a 7 litrů. Ty byly nahrazeny až v roce 1998 přetlakovými přístroji AUER BD 96.

Spojová služba zahajovala svůj provoz se základnovou a mobilními radiostanicemi TEsla Fremos a kapesními radiostanicemi Tesla WXW O10, a to na jediném kmitočtu v pásmu 32 MHz a v simplexním provozu.

Velitelé stanice Havlíčkův Brod

Ladislav Soška
1. 7. 1970 – 30. 4. 1977
Josef Koten
1. 5. 1977 – 31. 3. 1990
Karel Špalek
1. 4. 1990 – 31. 12. 1992
Petr Kopp
1. 1. 1993 – 31. 5. 1997
Jaroslav Nácovský
1. 6. 1997 – 31. 12. 2000
Ing. Jiří Prchal
 1.1. 2001 - 31. 12. 2006
Mgr. Luboš Vacek
1. 1. 2007 - 31. 12. 2010 
 
Mgr. Martin Sedláček
1. 2. 2011 - dosud
 

vytisknout  e-mailem