HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Subtropické počasí a nebezpečí vzniku požárů

Podle aktuálních předpovědí má subtropické počasí přetrvávat i v příštích dnech, proto Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vyzývá všechny občany kraje k maximální opatrnosti, při jakékoli činnosti, která by mohla vést ke vzniku požáru 

Nadcházející subtropické počasí láká nejen na procházky do přírody, koupání, ale i na kempování spojené s opékáním nebo grilováním. Vysoké letní teploty, menší množství srážek a zvýšený pohyb osob ve volné přírodě vytváří kombinaci, která může přinést požáry v lesích, parcích, na lukách, polích a dalších volných prostranstvích. Je nutné být na pozoru, jelikož se tímto zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru a hrozí jeho rychlé šíření!

Podle aktuálních předpovědí má subtropické počasí přetrvávat i v příštích dnech, proto Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vyzývá všechny občany kraje k maximální opatrnosti, při jakékoli činnosti, která by mohla vést ke vzniku požáru.

Proto připomínáme základní pravidla, která bychom měli v horkém a suchém letím období dodržovat:

  • V přírodě se, pokud možno, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič).
  • V lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech. Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
  • Kouření v lese je zakázáno.
  • Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
  • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
  • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
  • V ohništích nespalujte žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
  • Děti nesmí být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
  • Místo s ohništěm opusťte jen v případě, až je oheň řádně uhašený. Ohniště pořádně prolijte vodou, popřípadě zasypejte zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
  • Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, zdali jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít např. vodu, lopatu, písek nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, že situaci zvládnete, je lépe utéci do dostatečné vzdálenosti a požár neprodleně ohlásit na tísňovou linku 150 nebo 112!

vytisknout  e-mailem