HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně

Preventivně výchovná činnost zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Svým rozsahem vyžaduje vzájemnou spolupráci jednotlivých oddělení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Nedílnou součástí preventivně výchovné činnosti je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Do této oblasti patří vydávání neperiodických odborných tiskovin, propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, jakož i vystupování příslušníků HZS MSK, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností.
Z hlediska organizační struktury Hasičského záchranného sboru spadá koordinace preventivně výchovné činnosti pod oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Preventivně výchovná činnost je ale natolik rozsáhlý úkol, že se na něm podílejí, navzájem se doplňují a pomáhají si příslušníci jednotlivých oddělení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provádí preventivně výchovnou činnost zejména:
 
 • spoluprací s médii (rozhlas, televize, tisk, internet),
 • vydáváním preventivních materiálů,
 • dny otevřených dveří na jednotlivých hasičských stanicích na území kraje,
 • ukázkami a výstavami požární techniky a technických prostředků,
 • ukázkami zásahů při konání různých akcí,
 • besedami na školách,
 • přednáškami pro veřejnost.
O konání konkrétních akcí (dny otevřených dveří, ukázky zásahů, požární techniky a technických prostředků) jsou vždy s předstihem informována média, popř. se o nich můžete dozvědět na našich webových stránkách www.hzsmsk.cz. Pro případné zájemce o přednášky jsou na těchto stránkách rovněž uvedeny kontaktní údaje na příslušníky hasičského záchranného sboru zabývající se touto činností.
Základní oblasti realizace PVČ u HZS MSK:
 • Realizace projektu „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (dále jen „Hasík CZ“).
 • Příprava projektu zaměřeného na předávání informací mateřským, základním a středním školám nacházejícím se v zónách ohrožení.
 • Odborně metodická pomoc základním a středním školám při realizaci pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů.
 • Příprava seniorů na chování při mimořádných událostech.
 • Publikační činnost v regionálním tisku, spolupráce s rozhlasovými a televizními stanicemi.
 • Předávání informací obyvatelstvu při ukázkových činnostech (návštěvy na CHS, umísťování propagačních materiálů, soutěže apod.).
 • Účast na akcích organizovaných jinými subjekty. Předávání informací obyvatelstvu spojené s ukázkami materiálů, techniky a soutěžemi.

vytisknout  e-mailem