Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Organizační pokyny

Prezence: 8:00 - 8:45 hodin v den zahájení kurzu, dveře č. 229.
Zahájení výuky: 8:50 hodin.
Ukončení výuky: 12:10 v den ukončení kurzu.
Ubytování: v areálu IOO v ubytovně hotelového typu.
Stravování: v blízkých restauracích nebo obchodech.
Kurzovné: je účtováno dle následně uvedených "zásad" ve výši cca 240,- Kč za osobu a den.

Účtování nákladů spojených se vzdělávacími akcemi

Poplatek za ubytování, stravné a další náklady spojené se zabezpečováním vzdělávacích akcí se neúčtují účastníkům, kteří jsou:

a) příslušníky nebo zaměstnanci HZS ČR,
b) členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí,
c) zaměstnanci Ministerstva vnitra,
d) příslušníky nebo zaměstnanci Policie ČR.

Poplatek za ubytování, stravné a další náklady spojené se zabezpečováním vzdělávacích akcí se neúčtují také účastníkům ze složek integrovaného záchranného systému, spolků a jiných orgánů a organizací působících na úseku požární ochrany podle zvláštních předpisů a účastníkům, kteří v rámci svých funkcí nebo pracovních náplní plní úkoly ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve prospěch státu, pokud o tom rozhodne generální ředitel HZS ČR nebo náměstek generálního ředitele HZS ČR.

Účastníkům, kteří jsou zaměstnanci podniku zařazení v jednotce hasičského záchranného sboru podniku nebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku, se účtují náklady spojené se zabezpečováním vzdělávací akce, které zahrnují:

a) poplatek za ubytování,
b) školné.

Vzdělávací zařízení může, na základě předchozího souhlasu generálního ředitele HZS ČR nebo nadřízeného náměstka generálního ředitele HZS ČR poskytnout bezplatné ubytování a stravování, případně i školné:

a) v rámci spolupráce, která je spojena s plněním úkolů na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení podle příslušných právních předpisů, nebo
b)  na základě uzavřené dohody o vzájemné spolupráci.

Výši poplatku za ubytování a školného stanoví MV-generální ředitelství HZS ČR každoročně vždy k 30. červnu běžného roku. Výši stanoveného poplatku za ubytování a školného vyhlašuje náměstek generálního ředitele pro ekonomiku ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR.

Výši dalších specifických nákladů, které převyšují náklady na školné stanoví MV-generální ředitelství HZS ČR na základě písemného požadavku ředitele vzdělávacího zařízení. Výši stanovených dalších specifických nákladů, které převyšují náklady na školné schvaluje náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů.

Účastníkům kurzů, kteří v rámci svých funkcí nebo pracovních náplní plní úkoly ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve prospěch státu, se účtují náklady spojené se zabezpečováním kurzů, které zahrnují poplatek za ubytování.

Poznámka: 
Podrobnosti stanoví SIAŘ 62/2018.


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 22. 1. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem