HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opět začíná sezóna nebezpečného a neviditelného zabijáka zvaného oxid uhelnatý

Hasiči již v těchto dnech zaznamenávají větší počet výjezdů na unikající jedovatý plyn, který vzniká při topení. Posledním výjezdem hasičů byl například zásah v Třebařově, kde celou rodinu bolela hlava z možného úniku plynu. Záchranná služba si z místa odvezla dvě osoby do nemocnice. Hasiči naměřili 100 jednotek ppm oxidu uhličitého. Příčinou této události byla pravděpodobně špatně dovřená dvířka u kotle.

Oxid uhličitý vzniká při dokonalém a nedokonalém spalování, navíc kotel nebo karma mohou fungovat bez chybičky, ale vlivem inverze nebo podtlaku v bytě (způsobeno např. digestoří, krbem), se tam dostane právě oxid uhličitý. „Tento plyn se sice drží u země a není jedovatý, ale je nedýchatelný. Nadýchání se projevuje také bolestí hlavy až malátností, kdy při delším pobytu v "zamořené" místnosti dojte k úmrtí vlivem nedostatku kyslíku,“ říká kpt. Bc. Václav Dostál, vyšetřovatel hasičů.

A dlaším nebezpečným plynem je oxid uhelnatý, plyn, který není vidět a ani není cítit.

A z čeho plyn uniká a jak k úniku dochází?

Karma při ohřevu vody spaluje kyslík, který si nasává z místnosti. Zároveň se z nedokonalé spáleného plynu uvolňuje kysličník uhelnatý, který se váže do krevního barviva člověka a zabírá tam místo kyslíku, který postupně vytlačuje. Člověk zmalátní, syčí mu v uších, buší mu srdce, může usnout nebo omdlít, zvracet, může ho bolet hlava. Při delším pobytu v místnosti nastává bezvědomí, zástava oběhu a smrt.

Zimní počasí riziko násobí, protože ze špatně odvedeného kouřovodu se navíc spaliny mohou inverzí částečně vracet zpět do bytu. Otrava přichází, jak po dlouhodobém vystavení jedu, tak po krátkodobém pobytu ve "vysáté" místnosti.

Zvláště nebezpečné jsou nevětrané malé místnosti, jako jsou například koupelny s hořící karmou. Pokud se při hoření plyn dokonale nespaluje, vzniká oxid uhelnatý. Protože je lehčí než vzduch, hromadí se v horních vrstvách. Člověk, který se například delší dobu koupe ve vaně a pak se najednou postaví, se ve větší výšce nadýchá koncentrovaného oxidu uhelnatého. Může se mu zatočit hlava a záleží pak na okolnostech, zda se mu podaří dostat se z vany včas nebo ne.

Nejlepší prevencí je samozřejmě dobře provedené odkouření karmy a pravidelné kontroly. Péče o bezpečnost svoji a osob blízkých by měla být jedním ze základních zájmů a odpovědností každého občana. Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty kontroly plynových spotřebičů a spalinových cest. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým. I zkontrolovaný a seřízený spotřebič se tak může stát příčinou otravy. Informace o správné instalaci a požadavcích pro provoz a revize spotřebičů jsou uvedeny v návodu výrobce a provozovatel tepelného spotřebiče by je tak měl mít k dispozici.

Současný trend omezování tepelných ztrát u obytných budov vede k tomu, že uživatelé bytů utěsní okna a dveře svého obydlí takovým způsobem, že se nedostává vzduchu pro spalování v plynovém spotřebiči. Proto je nutné při jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách (např. i výměna vnitřních dveří apod.) mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný i dostatečný přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo provozování tepelného spotřebiče může vznikat nedokonalým spalováním oxid uhelnatý.

A ještě upozornění:

Provozovatel největší plynárenské distribuční sítě provede v termínu od 16. do 20. listopadu zvýšenou nárazovou odorizaci zemního plynu. Občané tak mohou před topnou sezonou snadno zjistit případný únik zemního plynu na svém odběrném zařízení a zajistit jeho odstranění. Odorizace by měla probíhat v tomto termínu na celém území České republiky.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem