HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opět si připomínáme Evropský den linky 112 a k tomu činnost IBC

 

Opět po roce si připomínáme – letos v úterý 11.2. – důležitou a nenahraditelnou roli jednotného evropského čísla tísňového volání 112, na které se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů ve všech státech Evropské unie. 11. únor byl oficiálně prohlášen za „Evropský den linky 112“ na začátku roku 2009, aby se zvýšila povědomost občanů EU o této lince. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 obsluhují v Moravskoslezském kraji školení operátoři schopní poskytnout pomoc v několika světových jazycích. Své pracoviště mají již přes deset let v unikátním Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje, několikrát oceněném evropskými cenami.

Technologie telefonních center tísňového volání 112 také propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, který IBC řídí a spravuje, Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu MSK. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

Loni se na linku 112 v Moravskoslezském kraji dovolalo úctyhodných 240 tisíc osob, což je po Hlavním městě Praze druhý nejvyšší počet ve srovnání s ostatním kraji České republiky.

Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora. Operátoři mohou mj. identifikovat adresu volajícího z pevné sítě, automaticky určit oblast, ze které je voláno, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího. Na tísňovou linku je směrováno i volání e-call z nových modelů automobilů.

Jak volat na tísňovou linku

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.

V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

 • Zachovejte klid.
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání.
 • Vyčkejte přihlášení operátora.
 • Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • Vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc.

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.

 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj.
 • Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.
 • Postupujte podle pokynů a rad operátora.
 • Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
 • Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

vytisknout  e-mailem