HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Individuální ochrana

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. 

Při mimořádné události

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany.
Při stavu ohrožení státu a válečném stavu
Jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí mohou být použity prostředky individuální ochrany. Jsou výhradně určeny k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek. Jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při bezprostředním nevojenském ohrožení, včetně teroristických útoků, je však nereálné.
Dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, je cílem zpracovaného Plánu individuální ochrany na území Moravskoslezského kraje zabezpečení prostředků pro děti od narození do 18 let věku, respektive do ukončení úplného středního vzdělání, nebo úplného středního vzdělání v souvislém denním studiu a pro jejich doprovod, a dále pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních s doprovodem.
Výdej prostředků individuální ochrany je zabezpečován v rozsahu :
a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku,
b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let,
c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let,
d) ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních,
e) ochranné masky pro doprovod osob uvedených v písmenech a) až d).
Chybějící prostředky individuální ochrany budou péči státu doplněny systémem hospodářských opatření pro krizové stavy (Zákon č. 241/2002 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů).Ostatnímu obyvatelstvu jsou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření jsou stanoveny jejich maximální prodejní ceny.
Úkoly zabezpečení prostředky individuální ochrany
a) Zabezpečovat pravidelnou kontrolu opravárenským závodem GŘ HZS ČR
b) Aktualizovat přehledy o zabezpečení prostředků individuální ochrany pro určené kategorie obyvatelstva 
 

Seznam prodejen ochranných prostředků

vytisknout  e-mailem