HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odstřely a trhací práce – i to patří k hasičům

Stále málo známou činností hasičů je provádění zásahu trhavinami. Přesto jsou výbušniny efektivním prostředkem jak vykonat velký objem práce během krátkého času. Tato jejich výhoda je však současně i zdrojem rizik, a proto pro práci s výbušninami platí přísné bezpečnostní normy a jejich plnění podléhá důkladné kontrole.
Práce střelmistrů Hasičského záchranného sboru České republiky je jednou ze specifických činností, která klade vysoké odborné nároky na hasiče, kteří tyto činnosti provádějí.
U hasičů působí jedna skupina pro provádění trhacích prací malého rozsahu, která má celorepublikovou působnost. Skládá se z hasičů Jihomoravského a Olomouckého kraje a hasičů Záchranného útvaru Hlučín. Uvnitř skupiny pracuje diplomovaný zdravotnický záchranář, potápěči, hasiči – lezci pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Pokud je potřeba jejich práce, svolává je operační středisko. Střelmistři zasahují v průměru dvakrát ročně.
Trhací práce u zásahu slouží ke zjednodušení a zefektivnění činnosti hasičů. Pokud si řeknete, k čemu potřebují hasiči střelmistry, věřte, že rozsah jejich činnosti je široký. Počítá se s jejich nasazením při odstřelech ledových zácp a celin, při vzniku rozsáhlých polomů, při vytváření rýh v souvislosti s hašením lesních požárů, při hašení požárů účinkem výbuchu nebo pro bezpečnou iniciaci řízeného požáru, při vytváření prostupů ve zřícených konstrukcích, při rozrušování zmrzlých zemin v souvislosti se zemními pracemi při likvidaci uhynulých zvířat apod. Povolání střelmistrů k zásahu, pokud jsou třeba, je jistě dobrou volbou vzhledem k jejich provázanosti s lezci a vzhledem k tomu, že umí běžně používat techniku a prostředky jednotek hasičů.
Specialisté střelmistři už mají za sebou řadu úspěšných zásahů na celém území ČR. V roce 2007 pomáhali při likvidaci požáru skladu briket v Újezdu u Brna. Trhavinou odstřelili konstrukci železobetonové haly, a tím přispěli k rychlejšímu uhašení požáru. Již v roce 1997 u hasičů v Olomouci vznikla skupina střelmistrů, která byla nasazena zejména při povodních na Moravě. Jejich potřeba vyvstala také v srpnu 2010 v Libereckém kraji. Střelmistři tehdy prováděli odstřel naplaveniny, která se opírala o stavidla na přehradě Harta. Při tomto zásahu dále likvidovali zřícené konstrukce a uvolňovali ucpané říční koryto. Zajímavou zkušeností byly trhací práce střelmistrů - potápěčů na vodní nádrži Nové Mlýny, kde prováděli odstřel vzrostlých stromů vyčnívajících z vodní hladiny. Tyto stromy tvořily velmi nebezpečnou překážku, zejména pokud výškou nedosahovaly viditelně až nad hladinu.
U Policie ČR působí podobná skupina - pyrotechnici - a nabízí se tedy otázka, proč hasiči mají mít střelmistry. Rozdíl v oprávněních pyrotechnika a střelmistra u hasičů je skutečně velký.
Úkolem střelmistra je provádět bezpečným způsobem odstřely různých objektů jako jsou pařezy, velké balvany, betonové, železobetonové a zděné konstrukce, rozrušování zmrzlé horniny nebo surovin odstřelem, příprava a provádění trhacích prací ve stavebních jámách a rýhách pro základové konstrukce, v prokopávkách pro silniční, železniční a obdobné zářezy a pro inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody, kabely apod.), při těžbě v lomech, při ražení tunelů, podzemních chodeb a jiné.
Pyrotechnik naproti tomu likviduje nástražné výbušné systémy, ničí a zneškodňuje výbušniny při jejich výrobě nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby.
Obě dvě profese vyžadují vysokou odbornost a profesionalitu ve svém oboru, která je získávána pravidelným výcvikem odborným vedením a teoretickou přípravou.
Hasičští střelmistři patří ke skutečné špičce v bezpečnostních sborech České republiky a věřím, že jejich práce je velkým přínosem při zdolávání mimořádných událostí.
 
kpt.Mgr. Josef Skalka, vedoucí střelmistrovské skupiny

vytisknout  e-mailem