HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odřad HZS Středočeského kraje na pomoc při požáru v Hřensku – AKTUALIZACE 12. 8.

Na základě rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR vyrazil v úterý 26. července v časných ranních hodinách odřad HZS Středočeského kraje na pomoc severočeským kolegům, kteří bojují s rychle se šířícím a rozsáhlým požárem v těžko přístupném terénu Národního parku České Švýcarsko. 

 

Vysíláme následující zásahovou techniku:

1x velitelský automobil
2x CAS 20
2x CAS 30
2x DA s přívěsem + čtyřkolka
1x DA + přívěs na hašení lesních požárů

V odřadu je celkem 21 profesionálních hasičů ze stanic Kladno, Beroun, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Rakovník a Mělník. Počítáme s několikadenním nasazením.

Plané poplachy

S ohledem na aktuální meteorologickou situace lze na území Středočeského kraje cítit a vidět kouř z rozsáhlého požáru v Hřensku. Jen mezi druhou a sedmou hodinou ranní přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje 60 oznámení, která byla následně překlasifikována na planý poplach. Nejvíce těchto hlášení bylo z okresů Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora a z okolí Prahy.

-o-o-o-

Středa 27. 7. 2022

Odřad HZS Středočeského kraje dorazil v úterý 26. července v 7 hodin do Národního parku České Švýcarsko. K původním 21 příslušníkům ze šesti územních odborů HZS Středočeského kraje přibylo dalších 6 kolegů, kteří obsluhují čtyři velkokapacitní čerpadla SOMATI, poskytnutá hasičskými sbory čtyř krajů. Hasiči natáhli přes 7 kilometrů dopravního vedení pro dodávku hasební vody na požářiště. Koordinace společné funkčnosti těchto čtyř čerpacích stanovišť je technicky velice specifická a i pro samotnou obsluhu čerpadel dost složitá, neboť se s obdobným způsobem dopravy vody dosud ani nikdo nesetkal. Hasiči odvádí na místě události extrémně náročnou práci v boji s ohněm, kdy chrání především domy v přilehlých obcích.

Velkým pomocníkem jsou ve složitém terénu čtyřkolky, které slouží především pro přepravu hadic a dalšího potřebného materiálu k hašení požáru, případně i k dovozu ochranných nápojů pro hasiče.

Nové fotografie č. 029–042

-o-o-o-

Čtvrtek 28. 7. 2022

Odřad HZS Středočeského kraje zasahuje v Národním parku České Švýcarsko už třetím dnem. První jednotky našeho odřadu byly rozděleny na dvě skupiny. Jedna zasahuje na skalách pod Hřenskem v těžko schůdném zalesněném terénu, kde hasiči musejí přenášet veškerý materiál (hadice, čerpadla, pohonné hmoty na doplňování, ženijní nářadí apod.) doslova na zádech. Druhá skupina je nasazena v osadě Mezná. Hasiči provádí dohašování ohnisek a nadále obsluhují i čerpací stanoviště. Celý zásah je pro všechny hasiče extrémně náročný a vyčerpávající, a tak dochází v odřadu k postupnému střídání. Nasazení našich příslušníků v Ústeckém kraji nijak neohrožuje ani neomezuje akceschopnost jednotek na středočeských stanicích.

Nové fotografie č. 043–044

-o-o-o-

Pátek 29. 7. 2022

Čtvrtým dnem pokračovalo nasazení odřadu středočeských hasičů při rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji. Hasební práce a rozmístění jednotek probíhají na základě potřeby podle aktuální situace i podle denní doby, protože do některých míst ve skalnatém terénu nebo se strmými svahy není možné za tmy vkročit. Hasiči jsou tak přesouváni, aby jejich nasazení bylo co nejefektivnější. U dohašování zalesněných úseků musejí občas provádět i kácení propojených stromů, aby snížili na minimum případné ohrožení vlastního zdraví. Část našich hasičů ve čtvrtek ráno zasahovala v lokalitě obce Mezná. Během dne se skupina přesunula kousek na východ na červenou stezku od Malé Pravčické brány směrem ke kopci Větrovec, odkud bylo vidět, jak se naproti v lokalitě  kopce Bouřňák rozhořelo další ohnisko požáru. Většina hasičů zaznamenala zajímavý úkaz, kdy jim při pohybu po vyhřáté zemi měknou zásahové boty a při rozhrabání horní vrstvy půdy se nad obnaženou částí skoro nedá udržet ruka. O to víc náročný je tak i pohyb v terénu, protože místy hoří v podloží a horní vrstva se propadá. Z dohašování červené stezky mají středočeští hasiči i zážitek, kdy se na ně snesla voda. Nebyl to však vytoužený déšť, ale nechtěný pozdrav od kolegů z vrtulníku.

Nové fotografie č. 046–057

-o-o-o-

Sobota 30. 7. 2022

Odřad středočeských hasičů pokračuje v Národním parku České Švýcarsko při likvidaci rozsáhlého požáru. V pátek šlo především o dohašování skrytých ohnisek a likvidaci plamenného hoření na přiděleném sektoru poblíž Mezní Louky. Cisterny z Kutné Hory a Mladé Boleslavi byly přiděleny ke kolegům z HZS Plzeňského kraje. Podle informací velitele odřadu hlídkovali hasiči na svém sektoru i v noci, kdy každou hodinu projížděli čtyřkolkou svěřenou lokalitu a v případě objevení ohniska požáru ihned zahajovali jeho likvidaci. Pro zvládnutí situace měli k dispozici také hasiče z dobrovolných jednotek. V sobotu došlo k vystřídání některých příslušníků, protože zásah je pro všechny fyzicky i psychicky velice náročný. Slabý déšť k hašení prakticky nepomohl, ale hasiči uvítali změnu počasí, protože se trochu ochladilo. Nemusejí tak pracovat pod slunečními paprsky, hodně nepříjemné je samo sálavé teplo ze země. Téměř sedmikilometrové dálkové vedení vody, ve kterém jsou postupně zapojena čtyři velkokapacitní čerpadla Somati, bylo doplněno o další dva stroje. Tím se značně zvýšil výkon celé soustavy, která dodává hasební vodu do míst, kam se nedostanou cisterny. Chod jednoho z čerpadel zajišťují příslušníci HZS Středočeského kraje. O náročnosti práce ve složitém terénu svědčí i údaje z chytrých hodinek jednoho z mělnických hasičů, podle kterých za den nachodil téměř dvacet tisíc kroků a vystoupal 129 pater. To vše v plné zásahové výstroji a výzbroji, mnohdy i s proudnicí v rukách. Jediný údaj, který mu ukázal podlimitní hodnotu, byl čas spánku.

-o-o-o-

Neděle 31. 7. 2022

Šestým dnem pokračuje nasazení odřadu HZS Středočeského kraje při likvidaci rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko, kde podle aktuálních informací máme na starosti velení na největším sektoru S3, který je dále rozdělen na tři menší úseky. Na prvním zasahují hasiči z našeho odřadu, na druhém spolupracují jednotky z Prahy a z Olomouckého kraje a třetí úsek zajišťuje královéhradecký odřad. Celkově je do hasebních prací zapojeno v sektoru 321 hasičů ze 42 jednotek požární ochrany. K dispozici mají 110 kusů techniky, převážně cisternových automobilových stříkaček. Součástí každého krajského odřadu jsou i dobrovolní hasiči. V průběhu neděle ukončily činnost jednotky SDH obcí Čistá (o. Rakovník) a Turkovice (o. Kolín), místo nich přijely dobrovolné jednotky Mělník Vehlovice – Chloumek a Rudná (o. Praha-západ). Zajímavostí je, že mezi hasiči z Rudné je i jedna žena. Vlastní zásah probíhá prakticky nepřetržitě s tím, že ve dne je veden požární útok, v noci s ohledem na nebezpečí úrazu požární obrana. Kromě toho také hasiči prořezávají stromy a snaží se o zpřístupnění zásahových cest. I nadále pokračuje doprava vody téměř sedmikilometrovým vedením z Hřenska k obci Mezná pomocí šesti velkokapacitních čerpadel HFS Somati s průtokem tři tisíce litrů za minutu. Voda je určena pro plnící stanoviště č. 1, které doplňuje bambivaky v podvěsu vrtulníků a vyprázdněné cisterny. V sektoru je ještě druhé čerpací stanoviště z přenosných čerpadel u obce Vysoká Lípa, které slouží hlavně pro vrtulníky. V rámci našeho sektoru je požár pod kontrolou a lokalizován, takže už se nikam nerozšiřuje. Ráno bylo důkladně zkontrolováno okolí Vysoké Lípy, a protože situace se značně zlepšila, mohla být ukončena nucená evakuace. Obyvatelé vesnice, která spadá pod Jetřichovice, se tak mohli začít vracet do svých domovů.

-o-o-o-

Pondělí 1. 8. 2022

V Národním parku České Švýcarsko už druhý týden bojují stovky hasičů s rozsáhlým požárem, na jehož likvidaci se podílejí jednotky z celé republiky. Odřad HZS Středočeského kraje je na místě už od úterý 26. července a v současnosti zasahuje především ve třetím ze čtyř vytvořených sektorů, který má také na starosti. Dnešek byl pro náš odřad podle informací velitelů zlomový, neboť konečně byla znát výrazná převaha nad požárem a celý sektor je lokalizován. Poprvé se tak hasiči mohli po celý den věnovat požárnímu útoku a nikoliv obraně, jak tomu bylo v předchozích dnech. Přibližně ze tří čtvrtin jsou plochy bez příznaků hoření, na zbylé čtvrtině pokračuje dohašování. Největší posun byl zaznamenán na třetím úseku, který se podařilo zmenšit na třetinu plochy, na prvním a druhém úseku nebyl posun tak markantní. V celém sektoru bylo v pondělí nasazeno 320 hasičů ze 43 dobrovolných jednotek a z příslušníků čtyř krajských odřadů (HZS Středočeského, Olomouckého a Královehradeckého kraje a HZS hl. m. Prahy). K dispozici měli 110 kusů techniky. Výraznou pomocí je speciální technika Záchranného útvaru HZS ČR typu Titan, Triton a CV 40. Posledně uvedené vozidlo je mohutná cisterna s pěti nápravami a nádrží na 21 tisíc litrů vody. Tato výjimečná technika je využívána i v nočních hodinách na průzkum svahů termovizní kamerou, na jehož základě se stanovuje další postup hasebních prací. Zásah pak probíhá pomocí monitorů, protože hrozí nebezpečí pádu ohořelých stromů v lesních lokalitách. Obrovskou výhodou těchto kolosů je délka dostřiku a zodolněná konstrukce vozidla, která se uplatní v náročném terénu národního parku. I nadále pokračuje doprava vody hadicovým vedením pomocí šesti velkokapacitních čerpadel HFS Somati; za celý den se podařilo dopravit přes dva miliony litrů vody.

-o-o-o-

Úterý 2. 8. 2022

Osmým dnem zasahuje v Národním parku České Švýcarsko odřad HZS Středočeského kraje, který má na starosti největší ze čtyř vymezených sektorů. Naši hasiči spolupracují s kolegy z Prahy a z krajů Olomouckého a Královehradeckého. V náročném skalnatém lesním terénu jim pomáhají členové dobrovolných jednotek, bez jejichž účasti by zásah ani nebyl možný. Dnes byla část odřadu obměněna, velitel má nyní k dispozici 311 hasičů ze 43 jednotek a čtyř odřadů HZS krajů. V současné době se práce zaměřují na kontrolu jednotlivých úseků a vyhledávání skrytých ohnisek, neboť plamenné hoření se už prakticky nikde nevyskytuje. Trochu s obavami všichni hledí k následujícím dnům, kdy mají teploty překročit třicet stupňů, což opět zvýší nároky na všechny zasahující hasiče a bude potřeba zkrátit intervaly jejich aktivního nasazení.

Od soboty má velitel sektoru přímo na svém stanovišti na parkovišti u hotelu Mezní Louka k dispozici i spojový vůz, který středočeští hasiči využívají při velkých událostech. V nepřetržitých službách se v něm střídají příslušníci z Krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje v Kladně. Jejich úkolem je nejen evidence příjezdu a odjezdu jednotek zařazených do odřadu a neustálá aktualizace následného nasazení sil a prostředků do jednotlivých úseků, ale třeba i upřesňování počtu hasičů hlavnímu štábu kvůli zabezpečení stravy. Spojový vůz dále v celé oblasti zajišťuje a monitoruje radioprovoz mezi jednotlivými úseky. Je i ve spojení s dalšími sektory a s velením celého zásahu, aby přenos informací o postupu prací nebo o aktuálních změnách na požářišti byl co nejefektivnější. Operační důstojníci také koordinují dodávky pohonných hmot pro zásahovou techniku a pro chod velkokapacitních čerpadel HFS Somati, která skoro sedmikilometrovým vedením hadic k obci Mezná a více než dvoukilometrovou odbočkou k Pravčické bráně zásobují vodou provizorní plnicí stanoviště pro cisterny a vrtulníky. Jedno z čerpadel dnes mělo menší technickou závadu, proto bylo v nejkratší možné době přistaveno náhradní. Hasiči je pak během dvaceti minut bleskově vyměnili, aniž by celá operace měla vliv na průběh zásahu. Tím, že jsou stroje na dálkovém vedení postupně zapojeny do série, sníží se v případě jakékoliv poruchy výkon celé soustavy.

-o-o-o-

Středa 3. 8. 2022

Činnost odřadu HZS Středočeského kraje je stále soustředěna do třetího ze čtyř sektorů, které v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko vyčlenil hlavní řídící štáb. Na třech menších úsecích v rámci sektoru spolupracují středočeští hasiči s kolegy z dalších tří odřadů HZS krajů a ze Záchranného útvaru HZS ČR. Nepostradatelnou součástí jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Na dnešek se podařilo zajistit větší počet hasičů, především právě z dobrovolných jednotek. Z včerejších celkově 311 jich měl velitel sektoru dnes k dispozici 350. To mu umožnilo posílit nasazení sil na jednotlivých úsecích, aby se hasiči v úmorném vedru mohli častěji střídat. Ráno proběhl monitoring části sektoru za pomoci dronu, který neodhalil žádné plamenné hoření. Hlavní činnost jednotek se tak soustředila na pozemní kontrolu a vyhledávání skrytých ohnisek za pomoci termovizních kamer. Velkým pomocníkem jsou čtyřkolky, které mají nádrže na přibližně tři sta litrů vody a dostanou se i do míst, kam neprojedou velké cisterny. Jsou však lokality, do kterých nepronikne žádná technika, a hasiči tak musí na pěší průzkum. Při procházení terénu a vyhledávání skrytých ohnisek využívají také individuální hasicí prostředky. Kromě klasického ženijního nářadí i ruční stříkačky. Ty jsou buď kanadského typu, kdy hasič nese na zádech vak s vodou, kterou rozstřikuje malou proudnicí na principu tlakové pumpičky. Do vody je možné přidat nepatrné množství speciálního hasiva, které zvýší účinnost hašení. Druhým hojně využívaným typem jsou džberové stříkačky, které jsou nejvíce podobné dřívější výbavě malířů pokojů. Mají obsah deset litrů a třímetrovou hadici o průměru 25 milimetrů zakončenou krátkou proudnicí. Zdánlivé nicotné prostředky v porovnání s rozlohou požáru v národním parku jsou ale právě vysoce účinné při likvidaci malých lokálních ohnisek ve špatně přístupných lesních terénech.

kanadska.jpg                         dzberova.jpg

Část jednotek odstraňovala motorovými pilami poškozené a nebezpečné stromy, aby neohrožovaly vlastní hašení. I během středy pokračovala dálková dodávka vody systémem hadic a šesti velkokapacitních čerpadel v délce 6,8 kilometru pro stanoviště na doplňování cisteren a bambivaků. Na vytipované plochy budou v noci v pravidelných intervalech nasazeny policejní drony, aby pomocí termovizních kamer mapovaly situaci, a tím zefektivnily další postup hasebních prací.

-o-o-o-

Čtvrtek 4. 8. 2022

Desátým dnem pokračovalo v Národním parku České Švýcarsko nasazení odřadu HZS Středočeského kraje, který má na starosti velení a práce na největším ze čtyř sektorů z celkové plochy požáru. Ráno došlo k tradiční obměně, kdy své kolegy z profesionálních i dobrovolných jednotek přijely vystřídat čerstvé síly. Veliteli sektoru byla navíc přidělena část odřadu Pardubického kraje. Celkem tak měl k dispozici 368 hasičů ze 72 jednotek požární ochrany. Oproti předchozím dnům se zvýšila spolupráce s ostatními sektory, například v dodávkách vody nebo v roztahování hadicového vedení. Dnešní činnost na všech úsecích vyčleněného sektoru byla pro hasiče velice vyčerpávající, neboť se potýkali s obrovským vedrem, kdy odpolední teploty vyšplhaly k pětatřiceti stupňům Celsia. V náročných podmínkách se proto hasiči střídali častěji, zvláště na exponovaných plochách, kde nebyl žádný stín. Podle slov velitele měl ale sektor perfektní servis, takže hasiči byli dostatečně zásobováni stravou i ochrannými nápoji, aby se předešlo dehydrataci, přehřátí organismu nebo kolapsům. Při kontrole terénu a dohašování skrytých ohnisek, což hasiče v těchto dnech zaměstnává nejvíce, jim ohromně napomáhá technika ze Záchranného útvaru HZS ČR, se kterou se poprvé v životě potkala i většina profesionálů.

CV 40.jpeg

Jedním z největších pomocníků je cisternové vozidlo CV 40. Hlavní předností pětinápravového kolosu je nádrž na 21 tisíc litrů vody. Po připojení cisterny k velkokapacitnímu čerpadlu Somati může najednou doplňovat až čtyři další cisterny, které zásobují vodou provizorní nádrže pro plnění bambivaků v závěsu vrtulníků nebo zajišťují kyvadlovou dopravu vody na jednotlivé úseky.

CZS 15.jpeg

Dalším ze speciálů je cisternová zodolněná stříkačka CZS 15, která může sloužit jako velitelský i průzkumný automobil v zamořeném prostředí. Má přezdívku Triton a kromě filtroventilace a dalšího vybavení disponuje termokamerou a několika pozičními kamerami.

CZV 40.jpeg

Nepřehlédnutelným vozidlem je také zodolněná cisternová stříkačka CZS 40, které se říká Titan. Patří do řady stříkaček pro práce v prostředí s ohrožením obsluhy a hasicích technologií, takže je využívána i při požárech v chemických provozech. Samozřejmostí je filtroventilace, ale zcela specifickou vlastností je možnost ovládat každou ze čtyř náprav samostatně, což se uplatní třeba při průjezdu složitým terénem.  

-o-o-o-

Pátek 5. 8. 2022

Další den v úmorném vedru pokračovala v Národním parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji likvidace rozsáhlého požáru. Hasiči z odřadu HZS Středočeského kraje včera večer dokončili stavbu dvou mobilních nádrží, z nichž každá má kapacitu dvacet tisíc litrů. Obě budou sloužit k doplňování vody na sousedním sektoru poblíž Pravčické brány a hranice s Německem, kam bude voda z nádrží proudit nataženým hadicovým vedením.

obr1.jpeg

Z rozhodnutí hlavního štábu byla asi třetina hasičů z našeho sektoru převelena do výše zmíněné oblasti k německé hranici, kde jsou ještě největší komplikace hlavně ve skalnatém terénu a úzkých soutěskách. K redukci sil napomohlo i zlepšení situace ve svěřeném sektoru, kde především na třetím úseku mají hasební práce nejblíž k závěrečné likvidaci, ale tu není možné zvláště v tomto počasí uspěchat. Valná většina z 230 profesionálních a dobrovolných hasičů od rána projížděla nebo procházela terén a prolévala místa, kde termokamery ukázaly zvýšenou teplotu. Zvláště pěší průzkum se ženijním nářadím a individuálními hasebními prostředky v lokalitách, do kterých se nedostanou ani čtyřkolky, byl při teplotách nad třicet stupňů hodně vyčerpávající. Proto se hasiči častěji střídali, aby se občerstvili a nedocházelo k přehřátí organismu nebo jiným zdravotním komplikacím. Do Hřenska se vypravila i dokumentační skupina z generálního ředitelství, aby zachytila hasiče přímo v terénu.

Nečekaný zásah dnes měli končící a nastupující velitel sektoru, kteří se oba účastnili ranní porady hlavního štábu v Hřensku. Při návratu na základnu v Mezní Louce si asi kilometr za Hřenskem všimli po levé straně od silnice plamenného hoření v lese. Okamžitě zastavili a vysílačkou přivolali pomoc. Než dojela nejbližší volná cisterna, snažili se aspoň pomocí větví postup ohně přibrzdit. Přesto se během chvilky požár rozhořel na plochu několika desítek metrů čtverečních.

obr2.jpeg         obr3.jpeg 

-o-o-o-

Sobota 6. 8. 2022

Tolik očekáváný noční déšť nebyl tak vydatný, aby hasičům výrazně pomohl při likvidaci rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Spíše je potrápil silnější vítr, který rozfoukal nová ohniska a začal lámat poškozené stromy, takže se s ohledem na vlastní bezpečnost museli z některých lokalit stáhnout, aby nedošlo k úrazům. S povděkem však všichni kvitují pokles denních teplot, které byly v průběhu soboty v průměru o deset stupňů nižší než v předchozích dnech.

sektor.jpeg

V sektoru S3 na pravém břehu řeky Kamenice od obce Vysoká Lípa do Hřenska, který má na starosti odřad HZS Středočeského kraje, se už převážná většina prací soustřeďuje do prvního a druhého úseku. Ve třetím, který se rozkládá v jihovýchodní části sektoru u Vysoké Lípy, se situace natolik zlepšila, že stačí tento prostor několikrát za den důkladně zkontrolovat. K velkému překvapení objevili hasiči na několika místech novou trávu, která se prodírá spáleništěm. Ve východní části úseku bylo zřízeno čerpací stanoviště, které zajišťuje zásobování nádrže pro plnění bambivaků. Velitel sektoru měl pro dnešek k dispozici 259 hasičů. Kromě vlastních sil a příslušníků ze Záchranného útvaru HZS ČR i kolegy ze čtyř krajských odřadů - pražského, pardubického, královéhradeckého a olomouckého – a také hasiče ze třiceti dobrovolných jednotek obcí. Nejtěžší práce byly na prvním úseku v západní části nad Hřenskem, kde dopoledne probíhalo vyhledávání drobných ohnisek termokamerami, dohašování za pomoci čtyřkolek a ručních stříkaček i D programu a také prolévání požářiště. V těžko dostupných soutěskách se objevilo plamenné hoření, na které bylo nasazeno letecké hašení. Pro zajištění dostatku vody bylo podél soutěsky prodlouženo hadicové vedení. Velitel sektoru poté rozhodl o vykácení proluky, aby se do nepřístupných míst dalo dostat sestoupením s útočným vedením pomocí lezecké techniky. Hlavním úkolem na druhém úseku bylo kromě dohašování také vytvoření přes jeden kilometr dlouhého dvojitého vedení hadicemi B od nového zdroje pod Mezní Loukou do Mezné, která je momentálně bez vody. Nejdříve však bylo nutné odstranit popadané a nebezpečné stromy po nočním větru. Vlastní dopravu vody vedením zajistí čtyři vsazená čerpadla Tohatsu.

-o-o-o-

Neděle 7. 8. 2022

V časných ranních hodinách opět vyletěly nad celý zasažený prostor Národního parku České Švýcarsko drony, aby udělaly průzkum a odhalily místa, kam je především potřeba soustředit síly k co nejrychlejší likvidaci požáru. Odřad HZS Středočeského kraje je na místě už třináctý den a stále zajišťuje hasební práce ve třetím sektoru, ve kterém měl jeho velitel v neděli k dispozici 225 profesionálních a dobrovolných hasičů. Někteří z nich přijeli brzo ráno, aby včas vystřídali kolegy ze svých jednotek. V případě dobrovolných hasičů odjely některé jednotky kompletní a nahradily je jiné, takže se jich dnes do prací v sektoru zapojilo celkem 19. I nadále v rámci sektoru trvá spolupráce s odřady HZS hlavního města Prahy a HZS krajů Královéhradeckého, Olomouckého a Pardubického a také ze Záchranného útvaru HZS ČR. Obdobně jako v předchozích dnech byl dnes několikrát zkontrolován třetí úsek u obce Vysoká Lípa, kde je situace stabilizovaná a neobjevují se žádná skrytá ohniska. Tím se mohla část sil a prostředků přesunout do zbývajících dvou úseků, kde dohašování stále pokračuje. V prvním úseku hasiči zlikvidovali několik drobných ohnisek a doutnajících míst, například v západní části nad Hřenskem ve skalním výběžku vrchu Kobylka. Převážně při této činnosti využívali terénní čtyřkolky a ruční stříkačky. Na druhém úseku bylo dnes zprovozněno přes jeden kilometr dlouhé dvojité vedení B hadic, které se podařilo včera natáhnout od nově vytvořeného zdroje vody pod Mezní Loukou až do obce Mezná. Chod systému zajišťují čtyři čerpadla Tohatsu a dodávají 600 litrů za minutu; do budoucna to bude jediný zdroj vody. V Mezné i u čerpacího stanoviště Tohatsu byly postaveny nové nádrže, každá s objemem 25 tisíc litrů, které jsou připravené na připojení hadicového vedení. Strategií štábu velení je vytvořit v národním parku na několika místech zasažených požárem z provizorních nádrží zásobárny vody, které po ukončení zásahu budou sloužit severočeským jednotkám při následné požární dohlídce a případném objevení nového ohniska.

V sektoru S3 je stále v provozu 6,8 kilometru dlouhé vedení, ve kterém díky šesti velkokapacitním čerpadlům Somati pokračuje dálková doprava vody z řeky Kamenice k Mezné na doplňování cisteren a bambivaků. Dnes byla poprvé dodávka vody vyšší než její odběr.

-o-o-o-

Pondělí 8. 8. 2022

Situace v Národním parku České Švýcarsko se den ode dne zlepšuje, neboť hasičům se stále daří zmenšovat plochu požáru. Dnes bylo ukončeno hašení italskými letadly Canadair, která byla opět odvolána kvůli lesním požárům v Itálii. Ráno se v hotelu Praha v Hřensku jako obvykle sešel štáb, kterého se pravidelně zúčastňují i velící důstojníci ze všech krajů. Na základě výsledků průzkumu, který se v časných hodinách dělá drony, se pak následně stanovuje rozložení sil a prostředků v jednotlivých částech zasaženého území.

Ze sektoru S3, který je pod velením odřadu HZS Středočeského kraje, byla vyčleněna část dobrovolných jednotek se třemi cisternami a dopravním automobilem s čerpadlem. Jejich dnešním působištěm se stalo malé sportovní letiště v obci Bynovec, které se nachází šest kilometrů jižně od Hřenska. Za úkol měly přímé plnění tří letadel An-2, která byla nově nasazena do hasebních prací v okolí vrchů Bouřňák a Větrovec. Každé z těchto letadel má nádrž na jeden a půl kubíku vody, kterou na letiště dovážejí cisterny kyvadlově. Díky odstranění popadaných a ohořelých stromů a také úpravám cest se do některých míst na prvním úseku, kam dříve projely jen čtyřkolky, dnes dostala i cisterna CZS 15 Triton ze Záchranného útvaru HZS ČR, která je v náročném terénu velkým pomocníkem. Stejně tak jako drony, z nichž jeden využil velitel sektoru pro dokonalé prozkoumání nejsložitějších míst, která nebylo možné prohlédnout ani pěším průzkumem, aby následně stanovil strategii zásahu. V sektoru bylo dále položeno skoro ze 70 hadic asi dvoukilometrové vedení podél silnice z Mezné k Mezní Louce, které dodává vodu do velkoobjemové cisterny CV 40 Poseidon. Z ní se pak plní cisterny, které zásobují nádrže na letecké hašení pomocí vrtulníků s bambivaky nebo dovážejí vodu na další potřebná místa. Část hasičů byla vyčleněna také na kácení stromů a tvorbu ochranného průsmyku od Mezní Louky směrem na sever k hranici s Německem. Z opačné strany postupují dřevorubci z národního parku, kteří mají na pomoc i harvestory. Cílem je vytvoření koridoru, který by v budoucnu měl v případě požáru zabránit jeho rozšíření na větší území.

Celkem se do prací ve třetím sektoru dnes zapojilo 212 hasičů, kromě středočeských také z odřadů HZS hlavního města Prahy a HZS krajů Královéhradeckého, Olomouckého a Pardubického, ze Záchranného útvaru HZS ČR a také z 22 jednotek SDH obcí.

-o-o-o-

Úterý 9. 8. 2022

Ještě v nočních zamířily do Národního parku České Švýcarsko čerstvé síly, aby doplnily nebo vyměnily své kolegy v odřadu HZS Středočeského kraje. Pro dnešní práce měl velitel sektoru S3 k dispozici 237 profesionálních a dobrovolných hasičů, z toho 42 ze středočeských jednotek. Ostatní byli z odřadů ostatních krajů a z dalších sedmnácti jednotek SDH obcí. Po ranní poradě předali zástupci velitelského štábu pracovníkům národního parku třetí úsek, který se rozkládal v jihovýchodní části sektoru na pravém břehu řeky Kamenice od obce Vysoká Lípa směrem k Hřensku, kde už byly hasební práce ukončeny. Po sbalení hadic a dalšího materiálu hasiči uklidili i veškerý odpad, který měli po své činnosti nashromážděný na několika místech. Nakonec ještě navezli cisternami do uměle vytvořené požární nádrže nedaleko Zámečku asi sto kubíků vody, která bude k dispozici následnému požárnímu dozoru, který si smluvně zajistí správa parku s dobrovolnými jednotkami. Na druhém navazujícím úseku blíže k Hřensku, na kterém spolupracují odřady HZS hlavního města Prahy a HZS Pardubického kraje s několika dobrovolnými jednotkami, byl ve východní části proveden bezpečnostní průsek, který by měl zasahujícím hasičům zajistit lepší příjezd i pohyb v terénu. V západní části úseku pokračovalo vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek v okolí Mezné. V obci byla zřízena nová zásobní nádrž s čerpacím stanovištěm, odkud bude dopravována voda nataženým hadicovým vedením k Mezní Louce.

Na prvním úseku, který navazuje na druhý a pokračuje až do Hřenska, dnes bylo termokamerami objeveno podstatně méně ohnisek než v předchozích dnech. Hasiči z odřadů krajů Středočeského, Královéhradeckého a Olomouckého, ze Záchranného útvaru HZS ČR a osmi dobrovolných jednotek pro jejich likvidaci využívali především čtyřkolky, v méně přístupných místech ruční stříkačky. Na sousedním sektoru S1 pokračovalo vytváření průsmyku od Mezní Louky k hranici s Německem, které bude mít v budoucnu ochrannou funkci proti šíření případného požáru. Hasiči vyčlenění ze všech sektorů kácejí motorovými pilami stromy a postupují z jihu na sever, odkud jim jdou naproti dřevorubci, kteří pro svou práci využívají i těžké lesní stroje.

-o-o-o-

Středa 10. 8. 2022

Správa Národního parku České Švýcarsko dnes převzala od velícího štábu hasičů další území, kde byl zásah po rozsáhlém požáru ukončen a uhašená místa budou pod kontrolou nasmlouvaných dobrovolných jednotek a strážců parku. Šestnáctý den nasazení odřadu HZS Středočeského kraje začal už v nočních hodinách, kdy bylo na žádost štábu velitele zásahu odesláno do sousedního sektoru S1 šest cisteren na likvidaci plamenného hoření, které se objevilo na západní hranici požářiště v zalesněné lokalitě nad Labem.

obr1008a.jpg

Ráno pak proběhlo tradiční střídání v profesionálních i dobrovolných jednotkách. Dnes se do prací v sektoru S3 zpočátku zapojilo 167 profesionálních a dobrovolných hasičů, z nichž asi čtvrtina má své základny na středočeských stanicích nebo zbrojnicích. Ostatní byli opět z dalších čtyř krajských odřadů a ze Záchranného útvaru HZS ČR. Odřady HZS krajů Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého však z rozhodnutí štábu postupně činnost ukončovaly a po sbalení materiálu se začaly vracet do svých dislokací, takže celkový počet hasičů klesl ke stovce. Oproti prvním dvěma týdnům bylo nasazení sil v sektoru dnes soustředěno už jen do úseků jedna a dva, neboť úsek tři sahající k obci Vysoká Lípa od včerejška patří mezi předaná území. Hlavní činnost spočívala v kontrole vymezeného území a dohašování nalezených skrytých ohnisek. Velkou pomocí se opět ukázala speciální technika ze záchranného útvaru – dvě cisternové zodolněné stříkačky CZS 40 Titan i jedna menší CZS 15 Triton, která se však díky svým rozměrům dostane do složitějších terénů. Nepostradatelné byly opět i čtyřkolky, které disponují nádržemi na vodu o obsahu 300 litrů. A kam se nedostala technika, nastoupili hasiči s ručními stříkačkami.

-o-o-o-

Čtvrtek 11. 8. 2022

Situace v Národním parku České Švýcarsko se neustále zlepšuje a závěrečná likvidace rozsáhlého požáru nabírá čím dál reálnější podobu. Dnes byly správě parku předány úseky jedna a dva ze sektoru S3, který byl pod velením odřadu HZS Středočeského kraje. Po včerejším předání úseku tři je tak už celý sektor předán. Velící štáb hasičů dále předal západní část sektoru S1 severně od Hřenska k hranici s Německem a také jižní část sektoru S2 ve východní části zasaženého území. K dohašení tak zbyly jen dva úseky, a to oblast kolem Pravčické brány a také severní část sektoru S2, kde se nachází například vrch Bouřňák. V těchto lokalitách odhalil noční průzkum pomocí dronů ještě několik skrytých ohnisek.

streda.jpg          ctvrtek.jpg

Středočeští profesionální a dobrovolní hasiči, kteří ráno přijeli vystřídat své kolegy, se většinou věnovali balení hadic a dalšího materiálu. Uklízeli také odpadky, které během zásahových prací nashromáždili na několika místech. Po odvelení odřadů HZS krajů Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého, které odjely během včerejška, měl dnes velitel sektoru na místě celkem 107 hasičů, z toho 44 ze středních Čech a zbytek z odřadu HZS hlavního města Prahy. Část z nich se podílela na doplňování vody hadicovým vedením od Mezné k Mezní Louce do dvou velkoobjemových nádrží, z nichž každá pojme 54 tisíc litrů. Rezervoáry vody o různých kapacitách se postupně rozmísťují po celém území národního parku. Budou sloužit při následné dohlídce, kterou na požářišti zajistí nasmlouvané dobrovolné sbory spolu se strážci parku.

Po sedmnácti dnech nasazení končí pomoc odřadu HZS Středočeského kraje při likvidaci požáru na severu Čech. Poslední části odřadu by se na své základny měly vrátit v průběhu pátku. 

-o-o-o-

Pátek 12. 8. 2022

Činnost odřadu HZS Středočeského kraje v Národním parku České Švýcarsko při likvidaci rozsáhlého požáru byla ukončena. V pátek ještě velitel sektoru projížděl všechna místa, kde středočeští hasiči zasahovali, a to i mimo sektor S3, který měli téměř tři týdny na starosti. Smyslem závěrečného průzkumu bylo nejen zkontrolovat, jestli někde nezůstal po hasičích nepořádek, ale také sepsat veškerý materiál, který na místě ještě zůstane pro následnou dohlídku dobrovolnými jednotkami a strážci parku. Mezi jednotkami SDH obcí, které se k dozoru nad požářištěm smluvně dohodly a jsou už dokonce i na místě, je také několik ze Středočeského kraje.

Přidali jsme nové fotografie (383–399) do galerie

Ing. Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem