Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz na počty pracovníků HZS ČR 

Počty příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“)  a občanských zaměstnanců v HZS ČR jsou pro každý kalendářní rok stanovovány vládou na základě návrhu ředitele bezpečnostního sboru v součinnosti s ministrem vnitra.
 
     Pro rok 2009 jsou početní stavy schváleny na základě usnesení vlády č. 1194 ze dne  22. září 2008 následovně:
 
Organizační složka HZS ČR
Plánované početní stavy k 1.1.2009
Příslušníci
Občanští zaměstnanci
Celkem
GŘ HZS ČR vč. zařízení GŘ HZS ČR
263
473
736
HZS hl. m. Prahy
931
74
1005
HZS Středočeského kraje
1078
99
1177
HZS Jihočeského kraje
708
36
744
HZS Plzeňského kraje
643
42
685
HZS Karlovarského kraje
319
27
346
HZS Ústeckého kraje
765
45
810
HZS Libereckého kraje
388
28
416
HZS Královéhradeckého kraje
480
44
524
HZS Pardubického kraje
429
34
463
HZS kraje Vysočina
566
36
602
HZS Jihomoravského kraje
878
61
939
HZS Olomouckého kraje
559
37
596
HZS Moravskoslezského kraje
958
53
1011
HZS Zlínského kraje
431
26
457
Záchranný útvar HZS ČR
195
50
245
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
23
18
41
CELKEM HZS ČR
9614
1183
10797
 
Početní stavy HZS ČR jsou v používaném členění též pravidelně zveřejňovány ve statistické ročence (viz. Statistická ročenka 2008 na str.15).
 
     K požadavku o sdělení početních stavů na jednotlivých stanicích Vám sdělujeme, že počty v jednotkách PO jsou stanoveny vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška“). Tyto počty, jsou HZS ČR dodržovány a neklesají pod minimální početní stav příslušníků v jedné směně určených k výjezdu, které jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky.
 
     Další údaje o početním členění HZS ČR na území ČR Vám bohužel nemůžeme poskytnout. Jedná se výlučně o vnitřní personální předpisy a vnitřní pokyny HZS ČR, a proto jsou podle ustanovení § 11 odst. 1a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z povinnosti poskytnutí informací dle tohoto zákona vyňaty.
 
     Současně údaje o počtu příslušníků HZS ČR v operačním výkonu spadají do režimu operačních informací, které z důvodu zajištění bezpečného výkonu služby na území ČR, rovněž nezveřejňujeme.
    
     S pozdravem
 
 
 
 
 
plk. Mgr. Irena Přikrylová
vedoucí oddělení personálního

vytisknout  e-mailem