Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odolnost čalouněného nábytku a jeho součástí proti vznícení hořící cigaretou

Bakalářská práce se zaměřuje na nebezpečí zapálení vybavení interiéru, resp. nábytku, vlivem kouření. Cílem zkoušek bylo zjistit odolnosti nejčastěji používaných materiálů pro výrobu čalouněného nábytku a jejich kompletních sestav vůči účinkům žhnoucí cigarety za využití metod, postupů a zkušebních zařízení z amerických zkušebních norem ASTM E 1353 – 02 a ASTM E 1352 – 02. 

ŠIKULOVÁ, H. : Odolnost čalouněného nábytku a jeho součástí proti vznícení hořící cigaretou. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 58 stran.


Odborné práce z oblasti požární ochrany můžete zasílat ke zveřejnění na adresy webmaster@hzscr.cz a jan.pecl@grh.izscr.cz. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Publikování příspěvků se řídí zásadami pro zveřejňování MV-GŘ HZS ČR.

vytisknout  e-mailem