Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o aplikaci mezinárodní normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány

Vzhledem k některým dotazům, přinášíme informace k užití ČSN ISO 23601 při tvorbě Únikových a evakuačních plánů.
 
Mezinárodní norma ČSN ISO 23601Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby obyvatel/uživatelů; tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze.
Norma je platná, nezávazná, na úseku požární ochrany v podmínkách ČR aplikovatelná při grafickém řešení požárního evakuačního plánu, tj. při jeho navrhování a tvorbě (národní poznámka v části Úvod).
 
Zpracování, vedení a umisťování požárního evakuačního plánu (jeho částí), který je druhem dokumentace požární ochrany stanoveným podle zákona o požární ochraně a § 27 odst. 1 písm. f) vyhlášky o požární prevenci však podrobně upravuje § 33 a § 40 vyhlášky o požární prevenci. Zejména z toho důvodu byla mezinárodní norma ČSN ISO 23601 doplněna na základě připomínkového řízení poznámkou v Úvodu „Zákonné předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od uvedených v této mezinárodní normě“.
 
Výše uvedené obecně znamená, že při zpracování a udržování požárního evakuačního plánu se v prvé řadě vždy postupuje podle ustanovení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci uvedených shora. Mají být dodrženy zásady tvorby a umisťování podle vyhlášky o požární prevenci, zejména vizuální členění a srozumitelnost, přiměřenost, barevné provedení a přístupnost. Při zpracování grafické části lze přitom podrobnosti uvedené v mezinárodní normě ČSN ISO 23601 uplatnit obdobně jako podrobnosti uvedené např. v normě ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864 – 1. Nově je projednáván návrh české normy ČSN ISO 7010:2011, Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky, kterou bude pro tyto účely rovněž možné použít.
 
Text: kpt. Ing. Vladimír Machander

vytisknout  e-mailem