Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení výzkumu a vývoje

Máme více než 15 let zkušeností, díky kterým se úspěšně podílíme na zpracování koncepce požárně technického zkušebnictví, rozvoje požární vědy, výzkumu a vývoje v požární ochraně a jejich aplikacemi v požární praxi. Oddělení výzkumu a vývoje disponuje širokou škálou experimentálního vybavení pro různé typy zkoušek (laboratorní, malorozměrové či velkorozměrové požární zkoušky realizované jak v laboratořích TÚPO, tak ve zkušební hale či přímo v terénu). Kromě těchto aktivit se podrobně zabýváme matematickým modelováním hoření metodou CFD. V neposlední řadě se aktivně podílíme na činnosti tuzemských a mezinárodních komisí a institucí zabývajících se požárně technickým zkušebnictvím a výzkumem v oblasti požární ochrany. 

Náplň naší činnosti lze rozdělit na čtyři hlavní oblasti/laboratoře:

  • Požární laboratoř. Do této oblasti patří jak laboratorní zkoušky (např. kónická kalorimetrie, stanovení kyslíkového čísla, stanovení vznětlivosti materiálů atd.), tak i malo- a velkorozměrové zkoušky realizované jak na hale TÚPO, tak přímo v terénu.
  • Výbuchová laboratoř. Smyslem této laboratoře je experimentální stanovení výbuchových parametrů (např. horní a dolní meze výbušnosti plynů a par hořlavých kapalin, stanovení maximálního výbuchového tlaku, stanovení mezní experimentální spáry atd.).
  • Analytická a materiálová laboratoř. Hlavním účelem této laboratoře je látková a materiálová analýza vzorků pomocí metod jako např. plynová chromatografie, infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie či rentgenfluorescenční spektroskopie. Materiálová část spočívá v termické analýze reprezentované metodami simultánně termické analýzy a vysokotlaké diferenční skenovací kalorimetrie.
  • Laboratoř matematického modelování.

VÝZKUMNÉ PROJEKTY A VÝSLEDKY VĚDY A VÝZKUMU

ZKOUŠKY V ROZSAHU AKREDITACE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE ZL č. 1011.2 

Oddělení výzkumu a vývoje provádí některé ze zkoušek v rámci Zkušební laboratoře TÚPO. Více se o našich zkouškách, způsobu objednání zkoušek, požadavcích na zkoušky a ceně zkoušek dozvíte zde.

KONTAKT

Na obrázcích ukázky našeho vybavení a našich činností:

Geometrie v softwaru FLACS Poloha čidel při zkoušce v Buštěhradu 2014 10L zkušební autokláv
Kalibrace systému na kapalný akrolein

Velkorozměrové zkoušky automobilů v Ralsku 2014

vytisknout  e-mailem