Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení revizí a oprav

Provádí:

 1. revize elektrických zařízení
  • revize a kontrola elektrických spotřebičů, kancelářské techniky, elektrického ručního nářadí dle nové ČSN 33 1600 ed.2. Provozovatel si podle čl.4 a čl.5 výše jmenované normy určí periody revizí a kontrol.

   (pozn. SOZ Olomouc nemá kapacitu na provádění revizí el. zařízení u kterých si provozovatel určí periody kratší jak 1 rok. Tyto kontroly si může provozovatel provádět vlastními silami – pracovníkem pro samostatnou činnost dle Vyhl.č. 50/1978 s oprávněním § 6.
    
  • revize a kontroly strojů dle ČSN 33 1500, ČSN EN 60204-1 ed 2.
  • revize elektrocentrál dle ČSN ISO 8528-1 až 8
  • revize budov dle ČSN 33 1500,ČSN 33 2000-6
  • revize hromosvodů dle ČSN 34 1390, ČSN EN 62305-1 až 4
  • školení vyhlášky 50/78Sb. §3 a §4
  • školení obsluh elektrocentrál
  • opravy a následné revize vysoušečů

   Neprovádíme revize na zařízeních určených do prostředí s nebezpečím výbuchu (např. prostředky pro ropné havárie, .. apod.)
    
 2. revize zdvihacích zařízení
  • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle ČSN EN 13 000 a ČSN EN 12 999 (jeřáby,hydraulické ruky, zvedáky … 
  • základní a opakované školení jeřábníků a vazačů třídy D, N, a O dle ČSN ISO 12 480-1 
  • revize plošin ( Bronto, Bumar,PP – 27/1 … ) dle ČSN EN 1777 a ČSN EN 280 
  • školení obsluh plošin dle ČSN EN 1777 a ČSN EN 280
    
 3. revize tlakových zařízení 
  • revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 ( provozní prohlídky,vnitřní revize, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti) 
  • revize expanzomatů a jejich zkoušky těsnosti dle ČSN 69 0012 
  • revize vzduchojemů( periodické prohlídky a tlakové zkoušky ) ČSN 69 0012 a EN 286 – 2 
  • revize vodáren, výrobníků sodové vody,ohřívačů užitkové vody a odlučovačů oleje dle ČSN 69 0012 
  • revize pneumatických zdviháků dle ČSN 69 0012 a EN 286 – 2 
  • periodické prohlídky kompozitních a kovových tlakových nádob na přepravu plynů do objemu do 20-ti litrů dle ČSN 07 8304 
  • školení obsluh tlakových nádob stabilních 
  • školení techniků plníren tlakových nádob na přepravu plynů

vytisknout  e-mailem