Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení revizí a oprav

Zajišťuje bezporuchový provoz prvků infrastruktury Systému selektivního rádiového návěštění (SSRN), tzn. pravidelný servis, poruchový servis a opravy prvků infrastruktury SSRN a přijímačů sběrů dat monitorovacího systému koncových prvků a provádí revize elektrických zařízení.

Infrastrukturu SSRN tvoří:

  • jednotlivé rádiové sítě (master vysílače a vysílače včetně anténních systémů) zajišťující pokrytí území ČR rádiovým signálem,
  • technologie vyrozumívacích center všech úrovní (VyC.), zajišťující výběr aktivace jednotlivých koncových prvků varování a vyrozumění (elektrické a elektronické sirény a obecní rozhlasy vybavené sirénovými přijímači) a přenos krátkých alfanumerických zpráv na osobní přijímače (pagery).
  • přenosové linkové sítě pro datovou komunikaci mezi vyrozumívacími centry jednotlivých úrovní.

Infrastruktura SSRN umožňuje oprávněným uživatelům dálkovou aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění.

Pravidelný servis zahrnuje pravidelnou kontrolu všech základových rádiových stanic rozmístěných na území celé ČR, prostřednictvím nichž je radiový signál přenášen ke koncovým prvkům a pravidelnou údržbu hardware vyrozumívacích center všech úrovní, umístěných na operačních a informačních střediscích HZS kraje.Kontrola těchto stanic probíhá během celého roku,zpravidla v době březen – listopad,v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Poruchový servis je zajištěn hotovostní skupinou, která provádí kontrolu funkce jednotlivých rádiových sítí na Dohledovém pracovišti Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR Olomouc. Odstraňování závad na prvcích infrastruktury SSRN je prováděno na základě zjištění poruchy na Dohledovém pracovišti SOZ Olomouc, nebo nahlášené poruchy jednotlivými kraji 24 hodin denně. Pracoviště zabezpečuje pohotovost jedné servisní skupiny pro vysílače a jedné servisní skupiny pro VyC. Jedná-li se o poruchu master vysílače, vyjíždí servisní skupina do 120 miut od zjištění nebo po nahlášení závady.

Na základě zjištěných a naměřených údajů při pravidelném servisu navrhuje a realizuje nastavení optimální cestu tokenu (základní, reverzní a chybová cesta) jednotlivými rádiovými sítěmi infrastruktury SSRN a dále dle požadavků jednotlivých krajů navrhuje a realizuje průběh zkrácených cest rádiovými sítěmi infrastruktury SSRN.

Pracoviště VVT dále poskytuje technickou podporu při měření úrovně užitečného signálu pro dálkové ovládání koncových prvků v zájmových oblastech krajů, zajišťuje kalibrace a opravy vlastních elektrických měřících přístrojů a jejich příslušenství.

Provádí revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí ,strojů, budov a hromosvodů.

vytisknout  e-mailem