Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení provozně ekonomické

Ekonomické oddělení zajišťuje ekonomické a účetní procesy v rámci Technického ústavu požární ochrany 

 

Mezi naši hlavní činnost patří:

  • zabezpečování provozu, oprav, údržby a úklidu budov TÚPO
  • zajištění drobných oprav vybavení a zařízení budov
  • zabezpečování úkolů vodohospodáře, energetika a nakládání s odpady
  • zajišťování závodního stravování
  • zabezpečení materiálně technického zásobování a dalších nákupů potřebných pro činnost TÚPO
  • vedení evidence majetku a realizace inventarizace majetku
  • zajišťování vystrojování příslušníků
  • zajišťování OOPP pro příslušníky a zaměstnance TÚPO
  • zpracovávání finančního rozpočtu a zajišťování veškerých finančních operací TÚPO včetně bankovních a pokladních operací
  • zajišťování výběrových řízení a centrálních nákupů

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jednou z klíčových našich činností je realizace veřejných zakázek. Profil zadavatele a jednotlivé veřejné zakázky Technického ústavu požární ochrany proto můžete nalézt zde.

FAKTURACE

Fakturace má své náležitosti a jasně daná pravidla. Abychom předcházeli případným komplikacím, můžete přesnou naši fakturační adresu nalézt zde.

KONTAKT

Náš tým je tvořen šesti pracovníky. Kontakt na ně naleznete zde.

vytisknout  e-mailem