HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení KOPIS

Oddělení KOPIS 

Oddělení KOPIS odpovídá za:

 • přijem tísńových volání na Evropské tísňové číslo 112 a národní tísňové číslo 150
 • vyhodnocení zpráv o požárech a jiných mimořádných událostech
 • vysílání stanovených síl a prostředků jednotek požární ochrany a jednotek IZS, právnických a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací
 • varování a vyrozumění obyvatelstva
 • spolupráci s bezpečnostní radou kraje při řešení mimořádných událostí
 • plnění dalších úkolů stanovených legislativními a ostatními předpisy

       

Vnitřně se oddělení KOPIS dělí na:

Telefonní centrum tísňového volání 112 (TCTV 112)

Krajské operační a informační středisko  

Vedoucí oddělení je přímo podřízen náměstkovi krajského ředitele pro úsek Integrovaného záchranného systému a operační řízení.

Odpovídá za činnost řízeného pracoviště a za rozvoj svěřené činnosti. K tomu zejména:

 • organizuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za práci podřízených pracovníků při plnění úkolů a dodržování pracovní kázně,
 • zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z činnosti  oddělení,
 • zastupuje HZS kraje při jednáních s jinými orgány a organizacemi v rozsahu vymezené věcné působnosti,
 • plní další úkoly ve věcné působnosti odděelní uložené příslušným náměstkem krajského ředitele,
 • v rámci vymezených povinností a pravomocí zajišťuje fungování vnitřního kontrolního systému, podává náměstkovi krajského ředitele informace o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích a o přijímaných opatřeních k jejich nápravě.

vytisknout  e-mailem