HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení chemické a technické služby

 • Oddělení chemické a technické služby
 • Chemická služba
 • Technická služba

Oddělení chemické a technické služby

Oddělení chemické a technické služby odpovídá za řešení problematiky a  za organizaci výkonu odborných služeb v jednotkách Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

Plnění úkolů chemické a technické služby v jednotách Hasičského záchranného sboru ČR podle vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., zabezpečuje Hasičský záchranných sbor kraje v souladu s Řádem chemické a technické služby Hasičského záchranného sboru ČR. Při plnění úkolu v oblasti služeb, vzdělávací, technické a účelová zařízení HZS ČR postupují přiměřeně podle Řádu jednotlivých služeb. Řády služeb upravují jednotný výkon služby, stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrol, údržbě a skladování věcných prostředků požární ochrany.

Oddělení chemické a technické služby plní následující úkoly:

 • zabezpečuje akceschopnost věcných prostředků požární ochrany,
 • zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků pro hasiče,
 • zabezpečuje akceschopnost hasiv, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek,
 • zajišťuje odbornou podporu při zásahu jednotek PO v prostředí z nebezpečnou látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatelstva,
 • podílí se na odborné přípravě hasičů.

Chemická služba

Hlavní úkoly chemické služby

 • zajišťuje a udržuje prostředky pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci nebezpečných látek (dýchací přístroje, protichemické oděvy, dekontaminační sprchy, detektory apod.),
 • vede evidenci o kontrolách prostředku CHS.
 • zajišťuje chemický nebo radiační průzkum,
 • označují a vytyčují oblasti s výskytem nebezpečné látky na místě zásahu,
 • podílí se na varování a informování obyvatelstva o případném nebezpečí,
 • zajišťuje dekontaminaci hasičů, prostředků požární ochrany, majetku a životního prostředí.


Prostředky chemické služby

 • Hasiva: prášková, smáčedla, plynná a speciální hasiva,
 • Dekontaminační prostředky: stanoviště dekontaminace osob a techniky, dekontaminační sprchy, záchytné vany, dekontaminační prostředky, neutralizační, sorpční a emulgační látky a prostředky,
 • Speciální věcné prostředky:
 1. detekční a měřící: indikátory ionizujícího záření, radiometry, oxymetry, detekční trubičky, termovize a pyrometry, čerpadla na NL bez motorového pohonu,
 2. prostředky na olejové havárie, separátory, odlučovače, osobní ochranné prostředky a osobní výstroj: protichemické ochranné oděvy, izolační dýchací přístroje, filtrační dýchací přístroje, oživovací (křísicí) přístroje, potápěčské obleky a potápěčská technika,
 3. plnící zařízení tlakových lahví a náhradní tlakové láhve: vysokotlaký vzduchový kompresor a stanice, kyslíkové přečerpávací pumpy, náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům a potápěčské technice.Technická služba

Hlavní úkoly technické služby

 • zajišťuje a udržuje provozuschopnost prostředků TS a ve spolupráci s ostatními jednotkami PO,
 • usměrňuje po odborné stránce činnost TS v jednotkách PO,
 • podílí se na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování,
 • vede evidenci a v platných termínech provádí kontroly prostředků TS,
 • provádí odborný dohled při používání prostředků TS při mimořádných událostech.


Prostředky technické služby

 • Základní věcné prostředky PO: hasicí, hadicové - základní a pomocné, přenosné žebříky pro hasiče,
 • Účelové věcné prostředky PO: osvětlovací, varovné, vyprošťovací a destrukční, ostatní,
 • Speciální věcné prostředky PO - záchranné: prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, záchranné a evakuační prostředky, prostředky první pomoci,
 • Speciální věcné prostředky PO - zásahové: pneumatické vyprošťovací zařízení, prostředky pro práci na vodní hladině, prostředky pod vodní hladinou, prostředky pro práce při povodních, těsnící prostředky,
 • Zásahové osobní ochranné prostředky,
 • Zásahové společné ochranné prostředky.

vytisknout  e-mailem