HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení chemické a technické služby

Hlavní úkoly chemické služby

 • zajišťuje a udržuje prostředky pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci nebezpečných látek (dýchací přístroje, protichemické oděvy, dekontaminační sprchy, detektory apod.),
 • vede evidenci o kontrolách prostředku CHS.
 • zajišťuje chemický nebo radiační průzkum,
 • označují a vytyčují oblasti s výskytem nebezpečné látky na místě zásahu,
 • podílí se na varování a informování obyvatelstva o případném nebezpečí,
 • zajišťuje dekontaminaci hasičů, prostředků požární ochrany, majetku a životního prostředí.


Prostředky chemické služby

 • Hasiva: prášková, smáčedla, plynná a speciální hasiva,
 • Dekontaminační prostředky: stanoviště dekontaminace osob a techniky, dekontaminační sprchy, záchytné vany, dekontaminační prostředky, neutralizační, sorpční a emulgační látky a prostředky,
 • Speciální věcné prostředky:
 1. detekční a měřící: indikátory ionizujícího záření, radiometry, oxymetry, detekční trubičky, termovize a pyrometry, čerpadla na NL bez motorového pohonu,
 2. prostředky na olejové havárie, separátory, odlučovače, osobní ochranné prostředky a osobní výstroj: protichemické ochranné oděvy, izolační dýchací přístroje, filtrační dýchací přístroje, oživovací (křísicí) přístroje, potápěčské obleky a potápěčská technika,
 3. plnící zařízení tlakových lahví a náhradní tlakové láhve: vysokotlaký vzduchový kompresor a stanice, kyslíkové přečerpávací pumpy, náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům a potápěčské technice.vytisknout  e-mailem