HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odborný seminář řeší možnosti při výpadu dodávek pitné vody

V Havarijním plánu Karlovarského kraje bude aktualizovaná dokumentace pro řešení mimořádné události typu narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

 

Především zástupci obcí, složek IZS a poskytovatelů dodávek pitné vody byli účastníky odborného semináře s názvem Pitná voda 2019, který se uskutečnil ve středu 30. října v zasedacím sále zastupitelů Karlovarského kraje. Tématem bylo řešení problematiky narušení dodávek pitné vody a zajišťování nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou na území Karlovarského kraje. Seminář pořádal HZS Karlovarského kraje a Karlovarský kraj, mezi řečníky byly meteorologové, vodohospodáři a zástupci záchranářů, kteří v minulosti událost velkého rozsahu s nedostatkem pitné vody již řešili. Samotnému semináři předcházela jednání pracovní skupiny složené ze zástupců provozovatelů vodovodů, zástupců Povodí Ohře, krajské hygienické stanice, krajského úřadu a složek IZS. Na základě jednání pracovní skupiny bude provedena aktualizace dokumentace Havarijního plánu Karlovarského kraje pro mimořádnou událost Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu. Jako možná rizika pro kraj jsou stanoveny čtyři příčiny a to nedostatek vody kvůli dlouhodobému suchu, technická závada – porucha vodovodní sítě, zhoršení kvality ve vodovodní síti, kdy je voda zdravotně závadná a nesmí se používat a zhoršení kvality ve vodovodní síti, kdy je voda použitelná pouze po převaření. V rámci semináře byly zástupcům obcí představeny možnosti řešení, které jsou zajištění dodávek balené pitné vody, dodávka vody s použitím cisteren, mobilní úpravna vody a doplňování vodojemů. Při tomto nouzovém zásobování pitnou vodou jsou v havarijní dokumentaci v rámci organizace činností přesně uvedeny postupy pro představitelé obcí a složek IZS a to i při vyhlášení některého z krizových stavů.

Dodávky pitné vody jsou jedním z dlouhodobých problémů, na které je nutné se připravovat. Ukazují to reálné situace, které v poslední době bylo nutné řešit. A to jak způsobené suchem či nenadálými poruchami. Při stále častějších větrných vichřicích jsou primárním problémem přerušené dodávky elektřiny, jako jeden z nejdůležitějších sekundárních následků právě kvůli nefunkční elektřině jsou pak dodávky pitné vody. To vyplynulo i s předchozího odborného jednání zaměřeného právě na následky vichřic. HZS Karlovarského kraje požádal v rámci veřejné ankety o vyplnění dotazníku o připravenosti obyvatel na výpadek základních služeb, přes dvanáct set respondentů uvedlo, že nemají dostatečné zásoby pitné vody v případě přerušené dodávky. Konkrétní možnosti řešení a postupy při těchto mimořádných událostech jsou tak aktuálně zapracované do havarijní dokumentace a i po odborném semináři bude ze strany HZS dál pokračovat školení starostů na toto téma.

vytisknout  e-mailem