HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odborná příprava jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Školícím středisku Třemošná

Odborná příprava se provádí v souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

Aktualizováno  5. 8. 2021

!!!!!!!!!! Na přihlašovacím portálu (https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy) jsou pod záložkou Krajské ředitelství vypsány kurzy  k získání odborné způsobilosti velitelů (V-40) a strojníků (S-40). 

Účastníci kurzu musí splňovat jednu z následujících podmínek dle platných epidemiologických opatření (ta se mohou v souvislosti s vývojem situace měnit, je potřeba sledovat aktuální nařízení vlády).

✓︁ absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
✓︁ absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
✓︁ mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší než 180 dní,
✓︁ mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
✓︁ u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.


Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.
V případě zhoršení epidemiologické situace a následném zpřísnění pravidel pro konání prezenčních akcí si organizátor kurzu vyhrazuje právo určit, kdo z přihlášených bude do kurzu přednostně zařazen. 

!!!!!!!!!  Sledujte přihlašovací portál a přihlašujte se na dostupné kurzy. !!!!!!!!!

 

 

Odborná příprava jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Školícím středisku Třemošná,
ul. Ku Staré cihelně, 330 11 Třemošná

Odborná příprava se provádí v souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., v platném znění. V rámci zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků se odborná příprava provádí podle Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č.3/2014 ze dne 27. ledna 2014.

Každý účastník kurzu odborné přípravy si hradí náklady se stravováním a cestovné. Ubytování poskytuje HZS Plzeňského kraje pro členy jednotek SDH obcí zdarma. Účastník vyúčtuje tyto náklady městskému nebo obecnímu úřadu formou cestovního příkazu. Obecní a městský úřad dostane náklady vynaložené na základní odbornou přípravu proplaceny formou státní neinvestiční dotace.

Pro Vaši informaci uvádíme na našich stránkách termíny a osnovy kurzů základní odborné přípravy velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií, které disponují CAS (cisternová automobilová stříkačka) nebo AS (automobilová stříkačka), velitelů jednotek SDH obcí kategorie V a VI, která disponují DA (dopravním automobilem) nebo PMS (přenosnou motorovou stříkačkou a strojníků jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III a termíny a osnovy specializačních kurzů pro členy jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků pro rok 2020. Podmínkou zahájení kurzu je vždy účast nejméně 10 členů jednotek SDH obcí či jednotek SDH podniků.

DŮLEŽITÉ !!!
Do kurzů je možné se přihlásit pouze přes přihlašovací portál pro přihlášení do kurzů HZS Pk, kde jsou vypsané jednotlivé kurzy, jejich termíny a místo konání kurzu.

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

Na kurz je možné přihlásit pouze člena jednotky SDH, který je jmenovaný v konkrétní jednotce (musí být v databázi členů JSDH).  Přihlášení může provádět POUZE velitel jednotky pomocí tokenu (aktivního přihlášení). Pokud ho velitel dosud nemá, musí kontaktovat p. Formana z krajského ředitelství, jenž tyto tokeny přiděluje. Kontaktujte ho přes mail: jan.forman@hzspk.cz.

Přihlášení členové musí splňovat požadavky pro zařazení do kurzu uvedené v osnovách pro příslušný kurz.
V případě, že se přihlášený člen nemůže ze závažných důvodů zúčastnit, je nutné tuto skutečnost oznámit příslušnému garantu kurzu nejdéle do 5 dnů před zahájením kurzu. Garanti kurzů konaných ve ŠS Třemošná jsou kpt. Ing. Pavel Valm a por. David Kváč, DiS.. Případného náhradního člena jednotky lze přihlásit opět pouze prostřednictvím přihlašovacího portálu HZS PK a to pouze se souhlasem garanta kurzu.
Objednaná strava pro nezúčastněné, která se nepodaří u dodavatele odhlásit, bude fakturována vždy obci, z jejíž jednotky PO je hasič, který nebyl v řádném termínu odhlášen. S ohledem na zajištění kvalitního průběhu bude do kurzu přijato maximálně 30 přihlášených uchazečů (platí pro kurzy pořádané ve ŠS Třemošná).

Do přihlašovacího portálu je nutné uvést telefonní kontakt a emailovou adresu na účastníka kurzu (přímá návaznost na organizaci elearningu a předávání informací ke kurzu). Každý z účastníků musí mít jedinečnou emailovou adresu (nelze mít pro více lidí z jedné jednotky stejné emailové adresy)!!! Podrobnější informace k organizaci kurzu včetně přístupových údajů k elearningu budou předávány účastníkům na uvedené emailové adresy.

Oběd se účastníkům kurzu objednává automaticky na všechny dny konání kurzu. Snídaně a večeře si zajišťuje každý účastník kurzu sám. Pokud bude účastník kurzu požadovat zajištění ubytování po dobu konání kurzu, je nutné tuto skutečnost uvést při jeho přihlášení v přihlašovacím portálu.

 Termíny kurzů základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a podniků ve Školícím středisku Třemošná:

Kurz V-40 (pro velitele/velitele družstva jednotky SDH obce)
OSNOVY

   14. - 16. 10. 2021   (pouze e-learningová forma)


Podmínka:
Kurz je určený pro velitele JPO II, III, V a VI, které disponují CAS nebo AS (nutné dodržet, vyhrazujeme si právo přesunout účastníka do pro něj určeného kurzu)

  4. - 6. 11. 2021    (pouze e-learningová forma)

Podmínka:
Kurz je určený pro velitele JPO V a VI, které disponují DA nebo PMS (nutné dodržet, vyhrazujeme si právo přesunout účastníka do pro něj určeného kurzu).

  18. - 20. 11. 2021    (pouze e-learningová forma)

Podmínka:
Kurz je určený pro velitele JPO II, III, V a VI, které disponují CAS nebo AS (nutné dodržet, vyhrazujeme si právo přesunout účastníka do pro něj určeného kurzu).

 

23. - 25. 9. 2021   (pouze e-learningová forma)

Kurz S-40 (pro strojníka jednotky SDH obce kat. II. A III.)
OSNOVY

E-learningová forma kurzů V-40 a S-40 začíná vždy ve čtvrtek.  Začátky přednášek jsou každý den od 8.00 hod. (vč. soboty). Předpokládané konce přednášek jsou každý den v 15:45 h. Ověření odborné způsobilosti probíhá poslední den na závěr kurzu, t. j v sobotu. Přibližně 10 dní před termínem prezenční části kurzu, obdrží každý z přihlášených účastníků kurzů V-40 a S-40 do jeho mailové schránky (uvedené na přihlášce) přihlašovací údaje do elearningové části kurzu. Je tedy potřeba dodržet termín podání přihlášky do kurzu.

Začátky kurzů TCH-16, ZZZ, PNV, TOOB a T STS začínají vždy v pátek od 8.00 h. Předpokládané konce přednášek jsou každý den v 15:45 h. Ověření odborné způsobilosti probíhá poslední den na závěr kurzu, t. j v sobotu.

Níže uvedené specializační kurzy zatím nebudou vypsány.

 Termíny specializačních kurzů odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a podniků ve Školícím středisku Třemošná:

TCH-16 (pro technika dobrovolné jednotky PO)
OSNOVY

PNV (práce na vodě)
OSNOVY

ZZZ (základy zdravotních znalostí)
OSNOVY

TOOB (technik ochrany obyvatelstva)
OSNOVY

T-STS (technik strojní službx)
OSNOVY

Přednášky jednotlivých kurzů začínají vždy v 8.00 daného dne. Odborné znalosti techniků budou ověřeny na závěr kurzu.

Stravné všední den – oběd : 85,- Kč  (dle zvolené varianty)

           

vytisknout  e-mailem