HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OD PRSTÝNKU K VRTULNÍKU aneb nový videoprojekt středočeských hasičů

Po ročním zkušebním provozu představujeme videoprojekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem „OČMU“ – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Na celém projektu se podílí realizační tým, který je z převážné většiny tvořen příslušníky z úseku prevence.


„Celá myšlenka vznikla na základě zpětné vazby od pedagogů po realizaci vzdělávacího programu s tématem ochrany člověka za mimořádných událostí. Pro výběr námětu prvního klipu nás inspirovali výjezdoví hasiči, kteří často řeší šetrné odstranění prstýnku z oteklé ruky. Další témata připravujeme podle aktuální situace, ať už je to v souvislosti s daným ročním obdobím nebo s nově nastalou problematikou či událostí. Konkrétním příkladem je povinné zavedení reflexních prvků pro chodce, obdobně jako požáry v domácnostech. Naším nejnověji dokončeným námětem je záchrana osob z lanovek,“ vysvětluje vedoucí projektu OČMU kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý.


Hlas provázející spoty patří nprap. Lence Mikové, DiS.: „Naše výukové filmy jsou zaměřené na cílovou skupinu žáků a studentů základních a středních škol, ale věříme, že budou přínosné i pro dospělou populaci.

Odbornou poradkyní a zároveň i autorkou scénářů jednotlivých dílů je mjr. Ing. Jaroslava Černá, která dává více nahlédnout pod pokličku přípravy projektu: „Na diváky se snažíme působit nenásilnou formou, chceme je zaujmout a vysvětlit jim, jaká mohou hrozit rizika při různých volnočasových aktivitách. Rozhovory vždy vedeme s odborníky na danou problematiku, a to nejen z řad IZS, ale i dalších zainteresovaných institucí. Velice úzce spolupracujeme například s Národním ústavem vzdělávání, který nám dohlíží na odbornost po pedagogické stránce.“

Velkým přínosem pro posílení autorského týmu bylo přizvání psycholožky HZS Středočeského kraje kpt. PhDr. Evy Biedermannové, která se výborně zhostila role hlavní reportérky. „Naším cílem je ukázat dětem, že k rizikovým situacím vůbec nemusí docházet. A pokud už nastanou, tak jim nabízíme k zapamatování jednoduché postupy, jak se v takovém případě správně zachovat. Chceme děti podpořit v tom, aby byly vnímavější ke svému okolí.“

Při vlastním natáčení i zpracovávání spotů je kladen důraz i na technickou kvalitu. To je úkol kameramana a technika nprap. Miroslava Hrbáčka. „Záměrně jsme zvolili formu videoklipů, které jsou dnešní mládeži bližší než psaný text. Při tvorbě využíváme moderní technologie, připravené scény točíme najednou z několika úhlů a pro zatraktivnění a zvýšení akčnosti používáme i malé kamerky, takzvaná goučka. A k tomu přimícháváme dynamické záběry ze skutečných událostí a záchranných akcí v kombinaci s protichůdnými rizikovými klipy ze sociálních sítí.“

Jednu z kamer a zvuk obsluhuje kpt. Ing. Hana Pinkasová Dejlová, která má na starosti i PR celého projektu. „Videoklipy budou vytvářeny pravidelně v průběhu školního roku a zveřejňovány na domovské adrese www.klipyOCMU.cz a dále metodickém portálu pro učitele RVP.cz, kde stačí zadat OČMU. Byli bychom rádi, kdyby se naše klipy staly především právě protikladem rizikových spotů. Naším záměrem je mimo jiné představit práci hasičů včetně jejich činností, o kterých mnohdy veřejnost nemá povědomí.“

Nepostradatelným členem týmu je nstržm. Miloš Mužík, jehož specializací je grafika. Jedním z jeho prvních úkolů bylo vytvoření loga projektu a později banneru. „Nestačí jen něco natočit a zpracovat, ale musí se to také dobře prodat. A základ je udělat projektu takovou propagaci, která zaujme - a nesmíme zanedbat ani sebemenší detail!“

Garantem videoprojektu OČMU je náměstek ředitele HZS Středočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Jan Ryšavý. „Projekt má za sebou rok zkušebního provozu, v jehož průběhu se ustálil pracovní tým a každý si v něm našel svoji roli. Abychom minimalizovali naše chyby, ověřujeme průběžně zvolenou formu preventivně výchovné činnosti u odborníků z řad audiovizuální tvorby, z pedagogické praxe, ale i u autorů jiných bezpečnostních projektů, jako je například Besip. Osobně si vážím velkého nadšení všech tvůrců, kteří věnují natáčení nezanedbatelnou část i ze svého volného času. Je nutné také zdůraznit, že oproti jiným projektům není ten náš financován z dotací a grantů dalších subjektů, ale výhradně z rozpočtu HZS Středočeského kraje. Za celý kolektiv mohu závěrem říci, že budeme rádi, když naše preventivní klipy zabrání byť jen jedinému úrazu - to je jejich hlavní poslání!“

vytisknout  e-mailem