HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

V našem kraji probíhá ve dnech 26. března až 28. března 2013 rozsáhlé cvičení s názvem ZÓNA 2013. 

 

HZS Kraje Vysočina využívá k varování obyvatelstva celkem 406 ks dálkově ovládaných sirén systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN) a 42 ks dálkově ovládaných místních informačních systémů (obecní rozhlasy). Z těchto sirén je 14 ks elektronických a 392 ks rotačních. Dalších 239 ks sirén ve vlastnictví HZS Kraje Vysočina, obcí a ostatních vlastníků je ovládaných pouze ručními tlačítky. V kraji je tak k varování obyvatelstva využíváno celkem 644 ks sirén a 42 ks obecních rozhlasů. Průnik dostatečného signálu je realizován 11 vysílači. Všechny sirény zapojené v systému SSRN jsou dálkově spouštěny z krajského operačního a informačního střediska (KOPIS), které je zároveň vybaveno i programem pro sledování funkce tohoto systému. Každou první středu v měsíci se koná zkouška sirén zapojených do SSRN.

 

Vyrozumění složek IZS, hejtmana kraje, krizového štábu kraje (KŠ) a určených obcí, povodňové komise kraje a starostů postižených obcí mimořádnou situací je prováděno v souladu s poplachovým plánem IZS a havarijním plánem kraje. Vyrozumění zabezpečuje KOPIS HZS Kraje Vysočina. K vyrozumění využívá především telefonické spojení s možností použít v případě vzniku mimořádné situace přednostního spojení na vybraná telefonní čísla. Předání tísňové informace o vzniku závažné mimořádné události, při níž je nutno neprodleně poskytnout obyvatelstvu potřebné informace zajišťuje KOPIS cestou veřejnoprávních hromadných sdělovacích prostředků. K tomu jsou uzavřeny smlouvy s Českým rozhlasem 1 Radiožurnál, Českou televizí a Českým rozhlasem Region. Místně zajišťují vyrozumění obyvatelstva orgány obce ve spolupráci s velitelem zásahu a PČR.
 
Počty instalovaných sirén a dálkově ovládaných rozhlasů, jejich typ a způsob ovládání v kraji:
Vlastník
Sirény
Obecní rozhlas
Rotační
Elektronické
Celkem
Ovládání
Celkem
Ovládání
SSRN
Ručně
SSRN
Ručně
HZS KV
239
213
16
7
7
0
0
260
69
191
6
6
0
42
Jiný
141
109
32
1
1
0
0
Celkem
630
392
239
14
14
0
42
 

 

 

 

 

rotační siréna elektronická siréna
 
Pro vyrozumění a varování obyvatelstva je snaha využívat i operátorů mobilních , pevných, speciálních komunikačních sítí, internetu a linek tísňového volání. Od července 2007 zabezpečuje HZS Kraje Vysočina přijatými technickými a organizačními opatřeními vyrozumění a varování desítek sluchově postižených spoluobčanů a také přijímání jejich tísňových zpráv. K provozu a příjmu SMS tísňových služeb pro sluchově postižené spoluobčany s trvalým bydlištěm na území Kraje Vysočina uzavřel HZS kraje dohodu o spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR.
 
Obyvatelstvo je před hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí varováno kolísavým tónem sirény v délce 140 vteřin, který se nazývá Všeobecná výstraha.
 
 
Zvuk sirény -"Všeobecná výstraha"znamená vždycky nějaké nebezpečí. Upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.
 
Co mám dělat, když zazní varovný tón "Všeobecná výstraha" -
 
1. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Jestliže cestujete automobilem, zaparkujte a vyhledejte úkryt.
 
2. Zavřete všechny dveře a okna. Může se jednat o únik toxických látek - plynů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 
3.Zapněte rádio, nebo televizi. Informace co se stalo, proč byla siréna spuštěna a co máte dělat dále se dozvíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných informačních prostředků. Tyto informace mohou být sdělovány i obecním rozhlasem.
 
Český rozhlas Region
Český rozhlas 1 Radiožurnál
Rádio Vysočina
Rádio Impuls
 
FM 87,9 MHz
FM 90,7 MHz
FM 94,3 MHz
FM 100,3 MHz

 Pří cvičení ZÓNA 2013 budou spuštěny  zkušebním tónem sirény v zóně havarijního plánování (tj. ve dvacetikilometrové zóně od Jaderné elektrárny Dukovany). Zkušební tón je nepřerušovaný v délce trvání 140 vteřin.

 Logo cvičení ZÓNA 2013 - 2.jpg

vytisknout  e-mailem