HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Oddělení plní  v oblasti ochrany obyvatelstva zejména následující úkoly:

 • sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických
  a fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva, zabezpečuje posuzování územně plánovací dokumentace,
 • usměrňuje postupy při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu
  v kraji,
 • usměrňuje obsah a zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci včetně přípravy žáků základních a středních škol,
 • stanovuje zásady varování, informování, ukrytí, monitorování, dekontaminace, nouzového přežití, evakuace, individuální ochrany obyvatelstva v kraji a hospodaření s materiálem CO,
 • navrhuje opatření k ochraně obyvatelstva při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní, látek a prostředků ve spolupráci s oddělením IZS
  a služeb,
 • zabezpečuje organizaci a koordinaci humanitární pomoci,
 • podílí se na činnosti krizového štábu kraje,
 • za nouzového stavu a stavu ohrožení státu vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené generálnímu ředitelství; vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií v oblasti své působnosti.

vytisknout  e-mailem