HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mladý záchranář v akci 2020 !!! SOUTĚŽ ZRUŠENA !!!

Všem účastníkům soutěže, zapáleným mladým hasičům i odvážným policistům!!! Bohužel jsme v letošním roce nuceni z důvodu opatření, která provází výskyt nového koronaviru, ZRUŠIT soutěž Mladý záchranář v akci 2020! Děkujeme, že jste s námi soutěžili a zaslali odpovědi na první dva úkoly. Věříme, že nám zůstanete věrní a příští rok si soutěžení vynahradíme ;-) 

Popis soutěže

„Mladý záchranář v akci“ je soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje (dále jen HZS JčK) a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje (dále jen PČR JčK) za finanční podpory Jihočeského kraje. Soutěž vhodně doplňuje výuku Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
PLAKAT 2020.jpg
Soutěž je určena pro žáky základních škol v Jihočeském kraji. Soutěžit je možné ve dvou kategoriích - první kategorie je určena pro žáky 2. až 5. tříd a II. kategorie pro žáky 6. až 9. tříd.
Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. První kolo bude probíhat formou plnění úkolů a testů prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen FB). Šest nejúspěšnějších týmů z každé kategorie (tj. týmů, které získají nejvyšší počet bodů) postoupí do druhého kola, které se bude konat přímo v areálu stanice HZS JčK v Táboře 20. května 2020. Ve druhém kole se budou muset soutěžní týmy umět správně zachovat v situacích, s kterými se setkávají i skuteční hasiči nebo policisté. K plnění těchto úkolů bude zapotřebí být rychlí, ale ne zbrklí, chytří šikovní, mrštní, odvážní, prostě si umět poradit v každé situaci jako opravdoví hasiči, policisti!

Cílem soutěže je, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí. Sotěžící se naučí jak obstát v krizových situacích a postarat se o sebe i své blízké. Dalším záměrem je přiblížit soutěžním týmům práci hasičů i policistů, ukázat jaké mají technické vybavení, výstroj a výzbroj a jaké mnohdy nelehké úkoly musí záchranáři plnit.

Průběh soutěže

 • Soutěž je určena pro žáky základních škol v Jihočeském kraji.
 • Z každé školy se může přihlásit neomezený počet pětičlenných týmů.
 • Soutěžit je možné ve dvou kategoriích - první kategorie je určena pro žáky 2. až 5. tříd a druhá kategorie je určena pro žáky 6. až 9. tříd.
 • Krajské ředitelství HZS JčK pro realizaci této soutěže zřídilo FB stránku s názvem Mladý záchranář v akci.
 • Je nutné, aby si každý tým zřídil vlastní FB profil.
 • Upozorňujeme, že mimimálně jeden člen týmu musí splňovat podmínky užívání FB, což znamená, že musí být starší 13 let nebo je možné, aby FB profil založil a spravoval učitel.
 • Týmy se musí do soutěže přihlásit do 26. 2. 2020, a to vyplněním přihlášky. Řádně vyplněnou přihlášku je možné zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu mladyzachranar@jck.izscr.cz nebo vložením dokumentu do zprávy na FB profilu soutěže. Soutěžit mohou jen řádně přihlášené týmy!

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout - zde

Do přihlášky je nutné uvést

 • název základní školy,
 • jméno odpovědné osoby za školu (např. pedagog ) včetně telefonního spojení a e-mailové adresy, odpovědná osoba za školu musí být  starší 18 let a bude následně kontaktována,
 • název týmu - uvést zejména přesný název týmu shodný s názvem FB profilu týmu, pod kterým tým bude komunikovat,
 • uvedení věkové kategorie, v rámci které bude tým soutěžit.

Informace o soutěži budou zvěřejňovány

 • na webových stránkách HZS JčK: www.hzsjck.cz, menu Služby pro veřejnost, odkaz Soutěže
 • na FB profilu soutěže

Pravidla soutěže
První kolo soutěže

První kolo bude probíhat pouze formou internetové komunikace prostřednictvím FB.
Na zdi profilu soutěže budou průběžně zveřejňovány informace, úkoly nebo testy pro soutěžní týmy obou kategorií. Úkoly a testy budou pro obě kategorie rozdílné, vyhodnocení bude probíhat samostatně pro každou kategorii.
Pro zpracování úkolů a testů bude omezený čas, proto je potřeba profil pravidelně sledovat (kliknout na ikonu „to se mi líbí“, která je umístěna v pravé části profilové stránky soutěže a tím získat největší přehled o aktualitách). Vždy dva úkoly najednou budou zadávány ve čtrnáctidenních intervalech.
Za každý splněný úkol získá soutěžní tým body, které se budou v průběhu soutěže sčítat. Do druhého kola postoupí šest týmů s nejvyšším počtem bodů ve své věkové kategorii. V případě získání shodného počtu bodů, rozhodne o vítězi los. Týmy musí vypracovat všechny zadané úkoly.
Odpovědi na zadané úkoly budou týmy zasílat prostřednictvím zprávy na FB. Do hodnocení budou zařazeny odpovědi, které budou zaslány z FB profilu přihlášeného soutěžního týmu.
Po ukončení lhůty pro zpracování a odeslání jednotlivých úkolů nebo testů budou správné výsledky zveřejněny na zdi profilu soutěže, popř. na www stránkách HZS JčK.
Po vyhlášení výsledků I. kola bude kontaktována odpovědná osoba konkrétní školy, za kterou byl tým přihlášen a bude vyzvána k potvrzení účasti soutěžního týmu ve II. kole, pokud účast nebude potvrzena do dvou dnů, tak bude osloven soutěžní tým, který se umístil další v pořadí.
Vyhlášení výsledků bude uveřejněno také na FB profilu soutěže.


První kolo soutěže bude probíhat pro I. i II. věkovou kategorii od 2. 3. do 26. 4. 2020.

Nejúspěšnější soutěžní týmy prvního kola z obou kategorií budou vyhlášeny dne 30. 4. 2020.

Po vyhlášení výsledků I. kola bude kontaktována odpovědná osoba konkrétní školy, za kterou byl tým přihlášen a bude vyzvána k potvrzení účasti soutěžního týmu ve II. kole, pokus účast nebude potvrzena do sedmi dnů, bude osloven soutěžní tým, který se umístil další v pořadí. Vyhlášení výsledků bude uveřejněno na FB profilu soutěže, popř. na www stránkách HZS JčK.

Finálové kolo soutěže

V druhém finálovém kole se soutěžní týmy stanou součástí fiktivního zásahu a ocitnou se jako záchranáři na místě požáru nebo jiné mimořádné události (dále jen MU), při které budou muset správně zasáhnout, pomoci zraněným, ochránit postižené, vyšetřit co se stalo, určit pachatele atd. Zatímco se skutečné MU řeší někdy i několik týdnů, soutěžní týmy budou muset zvládnout zásah během jednoho dopoledne.

Soutěžící budou muset plnit jednotlivé disciplíny. Jaké soutěžní úkoly pro ně organizátoři připraví, to se dozví až na místě. Bude jen na soutěžících, jak si poradí s různými situacemi, do kterých se mohou dostat i v běžném životě. Nemalou roli při plnění úkolů bude hrát i sehranost a dobrá spolupráce celého družstva. Žádný hasič či policista nezvládne náročné zásahy pouze sám, ale vždy je to práce celého družstva (týmu).

Na soutěžní týmy bude čekat nejen správné zvládnutí disciplín, prokázání fyzické zdatnosti a schopnosti rychle a správně se rozhodovat, ale zároveň také prověření teoretické znalosti, protože správný záchranář musí být nejen v dobré kondici, ale také musí mít nemalé vědomosti, aby věděl co a jak udělat. Na základě bodového ohodnocení za všech disciplín, následuje vyhlášení soutěže.

Během plnění úkolů bude každý soutěžní tým doprovázet skutečný hasič, který jim bude nápomocen při jejich náročné práci. Na závěr soutěže si budou moci soutěžící vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů, prozkoumat hasičskou techniku a podívat se na opravdový zásah záchranářů.

TAK NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE!!!

leták ke stažení - zde

PLAKAT 2020.jpgPLAKAT 2020.jpg

vytisknout  e-mailem