HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rady a doporučení

 1. Informační karty
 2. Zásady používání vysoušečů
 3. Příručky
Na základě dlouhodobých zkušeností považujeme za nezbytně nutné, aby zapůjčování vysoušečů bylo konáno důkladně proškolenou osobou a to až po osobním zjištění situace přímo na místě. K zajištění optimálního využití vysoušečů je třeba dodržovat následující zásady (jejich nedodržení snižuje účinnost přístrojů a v konečném důsledku se obrací proti obětem záplav):
 • Před vysoušením je třeba odstranit všechny nečistoty způsobené po­vodní. Ze zdiva odstranit malbu. Stěny omýt vodou. Je-li nutné osekat omítky, započít s vysoušením až po jejich osekání a odstranění z míst­nosti.
 • Zvolit vhodný vysoušeč nebo vhodné množství vysoušečů pro míst­nost, ve které mají být použity. Každý vysoušeč má jinou kapacitu. Při poddimenzování kapacity dochází ke srážení vlhka stěnách a oknech. Při předimenzování, ke zbytečné spotřebě elektrického proudu.
 • Zabránit přístupu vzduchu z jiných místností nebo z venku. Je třeba utěsnit všechny otvory ve vysoušené místnosti tak, aby bylo maximálně zabráněno přístupu přirozeně vlhkého vzduch do místnosti (po zápla­vách je vlhkost vnějšího vzduch obzvlášť vysoká).
 • Teplotu vzduch ve vysoušené místnosti udržovat mezi 20 –30 oC (čím vyšší teplota, tím rychleji dochází k odpařování vlhkosti ze zdiva).
 • Nevětrat! Do místnosti vcházet jen ze účelem vylití vody z nádobky vy­soušeče (obvykle stačí jednou za 12 hodin).
 • Vysoušeč(e) ve vysoušeném prostoru musí běžet nepřetržitě 24 hodin denně! Jejich vypínáním (přes den větrat, v noci vysoušet) je negativ­ně narušen proces vysoušení a v konečném výsledku nedojde k žádné úspoře elektrické energie!
 • Je-li dům podsklepen, je třeba zajistit nejdříve vysoušení sklepních prostor. Sníží se tím vzlínání vody do vyšších pater.
 • Vysoušeče nechat nepřetržitě pracovat v jednom prostoru minimálně 3 – 4 dny. Pak je možné je přemístit do jiné místnosti. Po navzlínání vody k povrchu zdiva je třeba proces znovu opakovat. Vysoušení je pozvol­ný a dlouhodobý proces.
 • Doporučujeme provádět průběžné měření vlhkosti zdiva kvalitními měřícími přístroji. Dobře zaškolený pracovník by měl dokázat určit dobu, kdy je třeba vysoušení pomocí přístrojů ukončit.
 • Organizace, která vysoušeče zapůjčuje musí provádět opakovanou instruktáž a kontrolu jejich využívání. Není-li tato zásada dodržována, dochází v mnoha případech ke špatnému používání přístrojů a tak k navyšování nákladů.
  
Použito z publikace Obnova bytových domů po záplavách, kterou vydalo občanské sdružení ADRA.
Celá publikace je ke stažení: ADRA_Obnova po zaplavach.pdf

vytisknout  e-mailem