HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana obyvatel také pro seniory

             Rok 2010 je pro Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR) rokem 10letého výročí vzniku HZS ČR s novou organizační strukturou, působností, kompetencemi a také úkoly. Přinejmenším vhodný důvod alespoň na chvilku se zastavit a poohlédnout se zpátky, zamyslet se nad tím, co se nám podařilo a jaké výzvy stojí stále ještě před námi.
              Bilancovali i příslušníci Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva (dále ODOP) Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy pověření realizací úkolů v oblasti preventivně výchovné činnosti.
              V uplynulých deseti letech věnovali svou pozornost vedle pracovníků veřejné správy a právnických a podnikajících fyzických osob zejména mladé generaci. Po době naprosté absence výuky problematiky ochrany obyvatelstva na základních a středních školách v  devadesátých letech se ale přece jen začalo blýskat na lepší časy. Po znovuzavedení a později  rozpracování tematiky ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí ve školních vzdělávacích programech je možné konstatovat, že mladá generace je opět systematicky v této oblasti vzdělávána a úkol zajistit informovanost obyvatelstva, tedy i dětí a mládeže, již neleží pouze na bedrech příslušníků HZS ČR.
             A tak se s  pohledem do budoucna a v souladu se záměrem Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 vybudovat tzv. bezpečnou společnost zrodila myšlenka začít se kromě výše uvedených skupin obyvatel věnovat skupině obyvatelstva značně opomíjené, kterou představují ti, jimž vděčíme za svůj život – naši senioři. Z hlediska naší profese usilujeme o vybudování společnosti informovaných a poučených občanů, kteří budou schopni v případě mimořádných událostí ochránit nejenom sami sebe, ale také pomoci druhým. Senioři, převážně handicapovaní problémy stáří, si proto naši pozornost plně zaslouží.
             Příslušníci ODOP se počátkem roku 2010 spojili postupně s dvaceti pěti domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, kluby seniorů, ale i s úřady či institucemi zajišťujícími kromě jiného také nabídky volnočasových aktivit pro seniory. Těmto všem nabídli přednášku s tematikou ochrany člověka za mimořádných událostí zaměřenou zejména na informace v oblasti linek tísňového volání, varovného signálu „Všeobecná výstraha“, evakuace, evakuačního zavazadla, požáru v bytě či domě a dle zájmu i oblastech dalších. Z uvedeného počtu oslovených subjektů reagovalo na nabídku okamžitě deset zařízení pro seniory. V období od března do května 2010 se tak uskutečnilo prvních osm přednášek, další proběhnou na podzim roku 2010. ODOP obdrželo již i žádosti o realizaci přednášek s termíny pro rok 2011. V uplynulých dnech byla navázána spolupráce také se Svazem důchodců České republiky (dále jen SDČR), konkrétně pražskou krajskou radou SDČR (www.sdcr.cz).
             Podle zpětných reakcí lze říci, že přednáška se nejenom u seniorů, ale též u seniory doprovázejících sociálních a dalších pracovníků setkává se skutečným zájmem. Po výkladu dané problematiky spojeném též s audiovizuální prezentací senioři přiznávají, že s mnohými informacemi se setkali opravdu poprvé a oceňují zejména konkrétní praktické rady pro řešení život, zdraví či majetek ohrožujících situací. Možná nejen pro poučení, které si z přednášky odnášejí, ale i pro pocit, že ostatní společnosti, v tomto případě příslušníkům HZS ČR, není lhostejná kvalita jejich života, se tato aktivita setkala s tak kladnou odezvou.
 
por. PaedDr. Luďka Palzerová

(vloženo 20. února 2012)

 

vytisknout  e-mailem