Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oblast normalizace

Pracovníci TÚPO jsou aktivně zapojeni jako experti požárního zkušebnictví do práce technických normalizačních komisí: 

 1. Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány metodicky řízenými a koordinovanými Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Pracovníci TÚPO  jsou členy těchto komisí:
  • TNK č. 3 Osobní ochranné prostředky
  • TNK č. 27 Požární bezpečnost staveb, SC 2 „Reakce materiálů na oheň“
  • TNK č. 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně požárního nebezpečí
  • TNK č. 118 „Ropa a ropné výrobky“
  • TNK č. 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany
  • Technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících výrobky (při ČIA Praha)
 2. ISO a CEN jako delegáti České republiky:
  • společné pracovní skupiny JWG Metody stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin ISO/TC28 a CEN TC19 „Ropné výrobky a maziva“ a ISO/TC35/SC1 a CEN/TC/139 „Ropné výrobky a maziva“
  • pracovní skupiny WG2 „Odolnost ochranných oděvů vůči teplu a plameni,“ při CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou, paží a záchranných vest“
  • pracovní skupiny WG1 -7 při CEN/TC 192 „Technické prostředky požární ochrany“
  • pracovní skupiny WG1 „Výbuchové charakteristiky plynů a par,“ při CEN/TC 305 „Potenciálně výbušné prostředí. Protivýbuchová prevence a ochrana“
  • pracovní skupiny WG1 (Požární modely), 2 (Požární chemie), 4 (Příprava návodů) a 5 (Předpověď toxických účinků plynných zplodin hoření při požáru )a úkolové skupiny TG1 (Účinky požárů na životní prostředí) při ISO/TC 92/SC3 Hrozba požáru pro osoby a životní prostředí

zpět

vytisknout  e-mailem