HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné zásady pro zpracování "Karta opatření pro únik nebezpečné látky"

Obecné zásady jsou určeny pro společensky významné objekty v zónách ohrožení nebezpečných látek pro zpracování tzv. Karta opatření pro únik nebezpečné látky. Společensky významnými objekty jsou budovy organizací, institucí a úřadů, ve kterých se předpokládá zvýšená koncentrace osob, nebo jinak společensky významných organizací (např. školská, zdravotnická a sociální zařízení, správní úřady, ubytovací zařízení, poskytovatelé služeb). 

Společensky významné objekty v zóně ohrožení nebezpečnou látkou jsou Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje zahrnuty do Havarijního plánu Moravskoslezského kraje nebo do vnějšího havarijního plánu.

Zahrnutím do těchto plánů, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., vyplývají provozovatelům společensky významných objektů povinnosti k zajištění ochrany osazenstva (zaměstnanci, návštěvníci, klienti, hosté, pacienti, žáci, studenti apod.) před toxickým působením nebezpečných látek.

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení v rámci poskytování metodické pomoci vypracoval těmto organizacím jako metodickou pomůcku:
 

vytisknout  e-mailem