HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

O prázdninách nezapomínejte na děti. Za požár, který způsobí, hrozí pokuta rodičům

Blíží se prázdniny, a i když chcete dny volna využít hlavně k odpočinku a různým radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžete bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíte věnovat pozornost vašim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. 

Zákon umožňuje v případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi postihnout odpovědnou osobu pokutou až do výše 25 000 Kč.

Pokud tedy není zbytí a ponecháte děti o prázdninách doma bez dozoru, odstraňte z jejich dosahu zápalky, svíčky a podobná lákadla. Důrazně je upozorněte na to, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Rovněž je poučte, aby při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny elektrické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky a okna a jestli při vycházení z bytu mají v ruce klíče. Tato základní pravidla neplatí jen pro děti, ale samozřejmě také pro všechny dospělé. Dodržováním uvedených základních pravidel minimalizujete možnost vzniku požáru a předcházíte tak případným zraněním nebo usmrcení osob a škodám na majetku.

Prázdniny jsou časem her a odpočinku hlavně venku, v přírodě. K těmto aktivitám často patří příjemná atmosféra u ohniště. Při rozdělávání ohně ve volné přírodě v letních měsících je nutné dbát více než kdy jindy základních zásad:

  • oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
  • nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (minimální povolená vzdálenost je 50 m),
  • nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
  • nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
  • před rozděláním ohně zabezpečit dostatečné množství vody pro uhašení ohně po opékání nebo v případě rozšíření ohně mimo vyhrazené ohniště. Pokud není v blízkosti žádný vodní zdroj, zabezpečit dostatečnou zásobu vody z vlastních zdrojů,
  • nenechávat děti, aby si hrály nebo seděly v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
  • do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavnou pyrotechniku, nádoby od sprejů apod.),
  • oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
  • oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

hr_prazdniny.jpg

Samozřejmě zde nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách čekají, ale jako rodiče byste se měli pokusit své děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před nimi.

A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem. Teplota v autě ponechaném na přímém slunečním světle může vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Vlivem přehřátí může dojít také k výbuchu plynového zapalovače volně položeného na palubní desce ve vozidle. Rovněž při různých opravách a vylepšeních nejen vozidla, ale také bytů, domů a chat, je nutné myslet na to, jaké komplikace na vás v letních měsících při těchto pracích čekají např. při manipulaci s hořlavými kapalinami je nutné počítat s tím, že vlivem zvýšených teplot dochází k intenzivnějšímu odpařování hořlavých kapalin a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.

V případě, že se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte ihned hasiče na linku 150 nebo 112.


Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
 


Odbor prevence - 13.06.2012

vytisknout  e-mailem