HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novoroční zdravice ředitele HZS Zlínského kraje

(1.1.2021) 

Vážené kolegyně a kolegové, příznivci hasičů,

aktuální epidemiologická situace nám bohužel neumožní přivítat nový rok tradičním osobním setkáním na centrálních požárních stanicích HZS Zlínského kraje, proto bych rád shrnul události roku 2020 alespoň touto formou.

Uplynulý rok byl pro všechny z nás naprosto jiný než všechny předchozí, jak na poli pracovním, tak osobním. Vir označený COVID-19 nám mnohé vzal - například všechny pravidelné, ale i nově plánované soutěže, neuskutečnila se prakticky žádná akce na oslavu 20 let od vzniku HZS ČR a tedy i HZS Zlínského kraje. Neproběhl plánovaný slavnostní slib nováčků. Zrušeny byly kurzy pro hasiče z dobrovolných jednotek a mnoho dalších plánovaných akcí.

Již na jaře jsme se aktivně zapojili do distribuce ochranných pomůcek, desinfekce a dalšího potřebného materiálu, prováděli jsme měření teploty na státních hranicích, repatriaci občanů ze zahraničí do ČR našimi autobusy, desinfekci budov i vlastních pracovišť. V podzimní vlně jsme navíc aktivovali mobilní odběrové týmy našich příslušníků, které pomáhají s odběrem vzorků po celém Zlínském kraji.

Přes to všechno považuji rok 2020 za velmi úspěšný. V lednu jsme začali využívat zbrusu novou budovu v areálu centrální požární stanice Zlín, určenou pro výjezdové hasiče. Také jednotka profesionálních hasičů Holešov se 1. dubna přestěhovala do nové budovy ve strategické průmyslové zóně. A v prosinci byla zahájena výstavba nové požární stanice v Bystřici pod Hostýnem.

V říjnu byl po šesti letech ukončen nejdelší zásah složek IZS spojený s výbuchy muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích.

I přes větší počet nakažených hasičů ve druhé vlně koronaviru jsme dokázali zajistit akceschopnost požárních jednotek i krajského operačního a informačního střediska. A že událostí nebylo málo dokládá i fakt, že jsme jich v roce 2020 řešili více než 6500. Dosavadní maximum bylo v roce 2019, a to 5717 událostí.

Své nezbytné, ale i zcela nové, úkoly si však plnily všechny úseky. Úsek kanceláře ředitele zabezpečil nábory zájemců na pozice hasičů, zejména pro stanice Morkovice-Slížany a Slavičín, které posílily od 1.1.2021 početní stavy ze stávajících 9 hasičů na 14. Nově jsou obsazena i místa velitelů těchto stanic. Úsek prevence a civilního nouzového plánování zajišťoval úkoly související s vyhlášenými krizovými opatřeními, ale musel zajistit i vyšetřování příčin požárů a běžné posouzení projektových dokumentací a vydávání stanovisek. Úsek ekonomický byl zatížen úkoly souvisejícími s již zmíněnými stavbami, ale musel operativně zajišťovat pořízení majetku i na boj s koronavirem. Úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení se významně podílel na nastavení pravidel pro rizikové zásahy, ochranu hasičů, dezinfekci prostor, ale musel zajistit i náhradní formu školení a kurzů, jak pro naše příslušníky, tak pro dobrovolné hasiče. Nic z toho by nešlo bez spolupráce s územními odbory, ale vlastně nás všech. Myslím, že všechny úkoly, které před nás byly postaveny v roce 2020, jsme splnili na velmi vysoké úrovni. Za práci odvedenou v uplynulém roce Vám proto patří mé upřímné poděkování.

Na závěr bych chtěl vyjádřit přání, aby přicházející rok 2021 byl rokem postupné stabilizace, klidu, zdraví a osobní pohody pro všechny.

plk. Ing. Vít Rušar

ředitel HZS Zlínského kraje

plk. Ing. Vít Rušar.jpgplk. Ing. Vít Rušar.jpg

vytisknout  e-mailem