Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zajímavé odkazy

 Obrázek II.png

 

Web Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů.

Na specializované webové stránce, kterou vytvořil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, naleznete pomoc při:

  • zajišťování bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách
  • vzdělávání a výchově dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik, prevence úrazů, ochrany zdraví a osobní bezpečnosti, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech souvisejících s prací.
zk.jpg 

Asociace "Záchranný kruh" vznikla v roce 2005 jako nositel a hlavní realizátor Integrovaného projektu Záchranný kruh. Na základě partnerských dohod sdružuje Asociace záchranářské, vzdělávací a další subjekty a instituce, které se aktivně zabývají problematikou vzdělávání , prevešnce a přípravy v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku. Všichni společně realizují projekty a vyvíjejí nové vzdělávací materiály a pomůcky, které pomáhají v každodenním životě všem cílovým skupinám, zejména dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se na ně nebo správně reagovat.

Hasici pro skoly obr..png

Hasiči pro školy

Projekt pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Je určený pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Pro každý ročník bude vytvořeno 5 hodin z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (celkem tedy 20 výukových hodin). Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro žáky a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách. Projekt vzniká ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Je dostupný ZDARMA pro všechny školy v České republice. Pro školní rok 2017/2018 je k dispozici prvních kompletních 5 výukových hodin určených pro 5. ročník. Další ročníky budou postupně přibývat v následujících letech.

      zank_mo.gif Příprava občanů k obraně státu - aktivity Ministerstva obrany - internetový portál "Příprava občanů k obraně státu" informuje veřejnost o problematice přípravy občanů k obraně státu a zároveň poskytuje vybraným cílovým skupinám veřejnosti nezbytné informační a učební dokumenty a vytváří prostor ke komunikaci prostřednictvím moderních komunikačních nástrojů.
krizport.jpg
Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Prevence_info 

Prevence info - web prevence-info (financován a garantován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) půběžně aktuálně seznamuje s novinkami v dané problematice a klade si za cíl být pomocníkem v oblasti informační, metodické, legislativní a kontaktní. Seznamuje s terminologií, legislativou, výsledky výzkumů a představuje organizace a instituce od celorepublikové po místní úroveň, které prevenci realizují.

 CO.jpg

Portál „Co dělat“- přináší nové moderní způsoby výuky a vzdělávání studentům vysokých škol. Portál vytvořilo občanské sdružení Centrum pro bezpečný stát, které se stalo partnerem projektu "Elektronická skripta". 

vytisknout  e-mailem