Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová technika pro hasiče z Integrovaného operačního programu

31.8. 2015 (Nicole Zaoralová) - Během srpna si hasiči po celé České republice slavnostně převzali do užívání novou techniku, která byla spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Jednalo se o techniku pořízenou z projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah“). 

 

Projekty operace byly realizovány v letech 2013 – 2015 a jejich hlavním cílem bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu.
 
Uvedeného cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor České republiky, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu včetně zvýšení úrovně bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontroly stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasičů apod.
 
Výstupem projektů operace Efektivní zásah je pořízená technika, technologie a prostředky s novou technologií hasebních a záchranných prací pro Hasičský záchranný sbor České republiky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby).
Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
 
Do vybavení hasičů tak přibyly například velitelské automobily, terénní vozidla, automobilový žebřík a další užitkové a dopravní automobily, ale také například celokovová loď s motorem a přívěsem pro přepravu nebo sací bagr.
 
Z další techniky, resp. věcných prostředků pořízených z operace Efektivní zásah můžeme jmenovat například těžkou vyprošťovací sadu na dopravní nehody, protichemické ochranné oděvy, dekontaminační sprchu, pračka a sušič. Také ale prostředky statického zabezpečení budov, nebo termokameru. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky získal například polní kuchyni.  
 
Informace o slavnostním předání v jednotlivých krajích:
 
 
Více o projektech:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-projekty-projekty-operace-technika-technologie-a-prostredky-hzs-cr-pro-efektivni-zasah.aspx
 
Více o Integrovaném operačním programu:

 

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství  Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem