HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

Vysvětlení pojmu nouzové přežití, odpovědnost orgánů za nouzové přežití obyvatelstva. Připravená opatření nouzového přežití u hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 

  • Nouzové přežití v Plzeňském kraji
  • Zásady poskytování vysoušecích agregátů

Nouzové přežití v Plzeňském kraji

Nouzové přežití je soubor organizačních, technických a logistických opatření, která se uskutečňují s cílem odstranit, nebo podstatně snížit tíživou životní situaci lidí, ve které se ocitli v důsledku vzniku mimořádné události.

Na řešení opatření nouzového přežití se podílí stát a obce v přenesené působnosti. Hasičský záchranný sbor kraje nouzové přežití v kraji organizuje a koordinuje, vytváří částečné zásoby některých prostředků. Obecní úřady se podílejí na přípravách opatření k nouzovému přežití a za mimořádné události pak starosta obce organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití ve prospěch obyvatel.

Nouzové přežití zahrnuje: nouzové ubytování, nouzové zásobování základními potravinami a pitnou vodou, nouzové dodávky energií, poskytování základních služeb obyvatelstvu a organizování humanitární pomoci.

Tato opatření jsou řešena Plánem nouzového přežití obyvatelstva, který je součástí havarijního plánu kraje. Mimo rámec kraje je způsob realizace opatření nouzového přežití v ČR řešen interní směrnicí MV GŘ HZS ČR.

Při mimořádných událostech, kdy je postiženo více osob, je hasičský záchranný sbor kraje připraven poskytnout humanitární pomoc k zajištění základních životních potřeb pro 300 osob. K tomu je vytvořeno 6 jednotných souprav nouzového přežití, které jsou rozmístěny rovnoměrně po kraji. Každá souprava obsahuje oblečení, základní hygienické potřeby, předměty pro ohřev, vydávání a konzumaci stravy a nápojů. Souprava pro ubytování obsahuje 50 skládacích lehátek, spacích pytlů, přikrývek a 4 stany s polním nábytkem. Soupravy budou použity za mimořádných událostí vyhlášení krizového stavu, pokud nebude v silách obcí zajistit nouzové přežití postižených osob ve své působnosti.

Pro rychlou pomoc lidem postiženým mimořádnou událost je každá požární stanice vybavena soupravou nouzového přežití k okamžitému použití pro 20 osob, o jejímž použití rozhoduje velitel zásahu. Souprava obsahuje základní oblečení, přikrývky a prostředky pro podávání stravy a nápojů.


Pro komplexnější rychlou humanitární pomoc je hasičský záchranný sbor kraje schopen nasadit kontejner humanitární pomoci. V jeho nafukovacím stanu lze dočasně umístit až 50 osob, nebo v něm ubytovat a stravovat 25 osob. Stan je vytápěný a osvětlený, má vlastní velmi dobré hygienické zázemí (chemický záchod, sprcha).

Hasičský záchranný sbor kraje disponuje zásobou 150 vysoušecích agregátů, které jsou předurčeny pro obce a občany k vysoušení. Zapůjčují se na základě požadavků starostů obcí po mimořádných událostech spojených s povodněmi.

Zásady poskytování vysoušecích agregátů

V rámci provádění likvidačních a obnovovacích prací po povodních je Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen "HZS PK") schopen nasadit pro vysoušení zdiva horkovzdušné a kondenzační vysoušecí agregáty (dále jen „vysoušeče"). Tyto technické prostředky mohou využít organizační složky státu, obce a obyvatelé, jejichž nemovitosti byly postiženy povodní.
 

Zásady vyžadování vysoušecích agregátů

Občané v lokalitách, kde byly povodně, mohou požádat příslušné obecní úřady o poskytnutí vysoušečů. Obecní úřad v rámci řešení likvidačních a obnovovacích prací po povodňové situaci soustřeďuje jednotlivé požadavky od obyvatel obce. Souhrnný požadavek na zajištění vysoušečů za celou obec předkládá starosta obce krizovému štábu obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP"). Pokud krizový štáb ORP není aktivován, předkládá starosta obce požadavek řediteli územního odboru HZS PK. V případě obcí nacházejících se v okresech Plzeň-jih, Plzeń-sever a Plzeň-město se požadavek předkládá na krajské ředitelství HZS PK náměstovi krajského řediteli pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, nebo vedoucímu oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Kontakty na funkcionáře naleznate na webové stránce v sekci "Kontakty".

Podle materiálních možností a potřeb rozhodne krizový štáb ORP o prioritách a pořadí nasazení vysoušečů do jednotlivých lokalit a obcí. Poté budou vysoušeče HZS PK formou zápůjčky fyzicky předány obcím. Za jejich ztráty a poškození odpovídá hasičskému záchrannému sboru obec. Obyvatelům pak budou vysoušeče zapůjčeny obecním úřadem. Starosta obce (na návrh krizového štábu obce) rozhoduje, komu, kdy a v jakém množství budou vysoušeče poskytnuty.

Organizační složky státu vyžadují vysoušeče pro potřebu vysoušení zdiva na majetku státu přímo u HZS PK. Žádost se předkládá písemně formou služebního dopisu na adresu krajského ředitelství, uvedenou v záhlaví webové stránky, nebo e-mailem na adresu podatelna@hzspk.cz  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny.

Zapůjčujeme vysoušeče, které mají vždy platnou revizi dle ČSN 331610.
U každého agregátu je přiložen základní návod k použití.

 

Individuálním zájemcům o vysoušecí agregáty pro řešení případů, které nevznikly v důsledku povodní, doporučujeme obrátit se na komerční firmy, které vysoušecí agregáty zapůjčují nebo prodávají.  Firmy sídlící se v Plzeňském kraji a některé vybrané z jiných krajů naleznete zde.

vytisknout  e-mailem