HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Netradiční zásah olomouckých potápěčů

V úterý 17. ledna 2017 v 6:36 hodin vyjela skupina olomouckých potápěčů k netradičnímu zásahu do obce Strání ve Zlínském kraji (obec se nachází nedaleko státní hranice se Slovenskem). Při pravidelné údržbě místní čistírny odpadních vod (dále jen "ČOV") spadlo pracovníkům do nádrže nářadí a hrozilo poškození drahé technologie. 

Hasiči po příjezdu zjistili, že se jedná o nadzemní sedimentační nádrž odpadních vod kruhového tvaru o výšce 5 m a průměru 10 m. Před samotným ponorem proběhla porada s technikem ČOV. Vzhledem k tomu, že uvíznutý předmět se nacházel v silně kontaminované vodě, využili hasiči pro zásah tzv. přilbové potápění (jde o technologii, kdy je potápěč od okolního prostředí zcela izolován (oblek, přilba, rukavice) a může tak pracovat i v prostředí "HAZMAT" neboli "nebezpečných látek", v němž limity škodlivých látek, chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních (CBRN), překročily stanovenou mez k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zasahujících příslušníků.).

Vyzbrojený potápěč se po žebříku dostal nahoru na nádrž, odkud se potopil do kontaminované vody. Operátor ho naváděl na místo pravděpodobného výskytu potopeného nářadí. Asi v osmé minutě od ponoru byl krumpáč nalezen ve sběrné jímce ve středu nádrže. Vzhledem k nulové viditelnosti při těchto typech zásahů je nutná úzká spolupráce celého potápěčského týmu.

Během zásahu hasičů nedošlo k poškození technologie ČOV ani k žádnému zranění zasahujících hasičů. Hasiči na místě spolupracovali s kolegy ze Zlínského kraje, kteří dekontaminovali jak zasahující hasiče, tak také veškeré použité vybavení. Zásahu se zúčastnili čtyři potápěči z HZS Olomouckého kraje.

Skupina olomouckých potápěčů byla k události povolána z důvodu toho, že olomoučtí potápěči jsou opěrným bodem pro Moravu při běžných zásazích potápěčů a současně i opěrným bodem pro celou ČR při zásazích v kontaminovaném prostředí.

Potápěči u HZS Olomouckého kraje

V Olomouckém kraji funguje potápěčská skupina už 15 let. V roce 2013 doznalo potápění u HZS ČR další pokrok. HZS Olomouckého kraje a HZS Královéhradeckého kraje byly vybaveny speciálními požárními vozidly přizpůsobenými k zásahu potápěčů v prostředí HAZMAT (HAZard MATerial) a dva členové olomoucké potápěčské skupiny byli loni v USA vyškoleni pro speciální přilbové potápění.

U HZS Olomouckého kraje je na stanici v Olomouci pět potápěčů, další čtyři na stanici v Lipníku nad Bečvou. Instruktoři potápění čerpají své zkušenosti z nejnovějších poznatků sportovního, technického a speleopotápění. Poznatky využitelné k potápěčské činnosti z každé oblasti potápění aplikují pro činnosti potápění u HZS ČR. Ze speleopotápění převzali hasiči například typ vybavení a konfiguraci výstroje, kde se klade důraz na bezpečnost potápěče (např. dva nezávislé okruhy dýchacích automatik). Příkladem jsou zásahy v úzkých prostorách, kdy potápěči nesmí nic překážet a musí dokázat obsluhovat výstroj úplně sám.

Přilbové potápění

Technologie přilbového potápění, která je u HZS ČR zaváděna a plně vybaveni jsou jen hasiči v Olomouci a Hradci Králové, čerpá z poznatků při potápění na vrtných věžích. Důvodem je hlavně skutečnost, že potápěč je od okolního prostředí zcela izolován (oblek, přilba, rukavice) a může tak pracovat i v prostředí "HAZMAT" neboli "nebezpečných látek", v němž limity škodlivých látek, chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních (CBRN), překročily stanovenou mez k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zasahujících příslušníků. Jedná se o zásahy ve vodách kontaminovaných toxickými, jedovatými, kyselými nebo zásaditými látkami v nejrůznějších průmyslových provozech, při únïku těchto látek do vodních toků, při vyhledávání utonulých osob nebo jiného biologického materiálu.

Výcvik v USA

Vybavení potápěčů novými potápěčskými obleky s přilbami a možností povrchové dodávky dýchacího média zcela mění současnou technologii potápění. Z tohoto důvodu byli dva příslušníci HZS Olomouckého kraje vysláni v srpnu 2014 do USA v kalifornské Santa Marii, kde je akreditované školicí středisko výrobce pro výcvik bezpečnostních složek USA. Během necelých tří týdnů zde absolvovali dva speciální kurzy. Kurz S.S.T. (Surface Support Techcian) a S.S.D. (Surface Supplied Diving), během nichž se nejen naučili potápět s přilbou, ale celé zařízení také obsluhovat z povrchu, opravovat ho a udržovat. V kurzu, ve kterém bylo maximálně osm účastníků, byli jako jediní Evropané.

Více informací o olomouckých potápěčích najdete >> zde <<

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

Odkazy do noveho okna

potapeci_strani_17-1-2017

potapeci_strani_17-1-2017 

Detailní náhled

potapeci_strani_17-1-2017

potapeci_strani_17-1-2017 

Detailní náhled

potapeci_strani_17-1-2017

potapeci_strani_17-1-2017 

Detailní náhled

potapeci_strani_17-1-2017

potapeci_strani_17-1-2017 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem