Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

20 let HZS ČR - největší zásahy a nejdůležitější události uplynulých 20 let

17. 12. 2020 (MF) - Rok 2020 uběhl jako voda a za pár dní přivítáme rok nový. Pro Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) to měl být výjimečný rok. Rok plný oslav a milých setkání. HZS ČR si chtěl v rámci akcí naplánovaných v průběhu celého roku, po celé České republice, připomenout 20 let fungování v novém krajském uspořádání. 

V lednu jsme v našem článku k slavnostnímu koncertu v Aule Českého vysokého učení technického v Praze – Betlémské kapli, který měl odstartovat celou řadu akcí, připomněli, co se stalo tak zásadního před 20 lety.

Hasičský záchranný sbor ČR měl do 31. 12. 2000 nepoměrně složitější organizační strukturu, než je tomu dnes. Tehdejší Ředitelství HZS ČR spravovalo 82 přímo řízených součástí (73 HZS okresů, 4 HZS měst, 5 vzdělávacích a technických zařízení MV). Změnou krizové legislativy, zejména přijetím zákona o HZS ČR (zák. č. 238/2000 Sb.), zákona o integrovaném záchranném systému (zák. č. 239/2000 Sb.), a krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb.), došlo k zásadní změně systému, podle kterého HZS ČR nově sestává z Generálního ředitelství HZS ČR, 14 HZS krajů, školy a od roku 2008 se přidal také Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně.

Od 1. 1. 2001 byl v České republice zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, také nově zaveden pojem ochrana obyvatelstva. Ve smyslu tohoto zákona je ochrana obyvatelstva chápána jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení  jeho života, zdraví a majetku. Ochrana obyvatelstva zahrnuje úkoly civilní obrany (civilní ochrany)  vyplývající z mezinárodního humanitárního práva definované Ženevskými úmluvami. Současně s přijetím tohoto zákona byl realizován převod civilní ochrany z působnosti ministerstva obrany do působnosti ministerstva vnitra (respektive Hasičského záchranného sboru České republiky).

Vlastně, rok 2020 byl v mnoha ohledech velmi výjimečný. Jen trochu jinak, než jsme si to plánovali. Místo oslav jsme celý rok plnili úkoly, kterými jsme chránili obyvatelstvo před šířením nového koronaviru, a tím jsme vlastně připomněli veřejnosti, čím je HZS ČR tak výjimečný a nepostradatelný. Za odměnu jste nám celý rok psali velmi pozitivní a milé příspěvky nejen na naše sociální sítě, kterými jste nám děkovali za naši práci, čehož si velmi vážíme. Všichni jsme si uvědomili, jak umíme v těžkých chvílích držet při sobě, což je velmi důležité.

Abychom si přece jen připomněli práci hasičů od roku 2001 po současnost, připravili jsme pro Vás z každého HZS kraje a součásti HZS ČR jednu největší či nejvýznamnější událost, kterou řešili naši kolegové v uplynulých 20 letech.


 

HZS hl. města Prahy

Požár Průmyslového paláce na pražském holešovickém výstavišti

Ve čtvrtek, 16. října 2008, krátce po 19. hodině došlo v Praze k jednomu z největších požárů v historii České republiky. Začal hořet Průmyslový palác na pražském holešovickém výstavišti.

Podle prvního volajícího se jednalo o požár stánku vystavovatele v levém křídle Průmyslového paláce. Výška plamenů byla přibližně dva metry. Další ohlášení přišlo za dvě minuty. Volající oznamoval, že celé levé křídlo Průmyslového paláce je v plamenech. Poté se rozdrnčely všechny telefony a do příjezdu první jednotky PO na místo zásahu obdrželo KOPIS téměř 50 oznámení.

V první fázi byly k případu vyslány jednotky hasičských stanic (HS) č. 3, 1, 6 a 10. Současně k zásahu vyjel i řídící důstojník směny B. Vzhledem k četnosti i charakteru oznámení na linku 150 ještě před příjezdem první jednotky na místo zásahu, operační důstojník rozhodl o vyslání dalších jednotek. K zásahu tak vyjely jednotky ze stanic 2, 4, 5, 7 a 8. 

První jednotka HZS hl. m. Prahy z Holešovic byla na místě za tři minuty – v 19.20 hodin. Za další minutu byla na místě jednotka centrální stanice HS – 1 a řídící důstojník směny. V tomto okamžiku již bylo celé levé křídlo Průmyslového paláce zasaženo požárem v plném rozsahu.

Prvotním průzkumem je zjištěno, že v objektu se nikdo nenachází. Ve spolupráci s bezpečnostním technikem se vyhodnocují další možná nebezpečí. V okolních objektech výstaviště probíhají kulturně společenské a sportovní aktivity.

KOPIS po konzultaci s velitelem zásahu doporučuje organizátorům všechny akce v areálu ukončit. Kolem místa požáru se shromažďuje značné množství lidí. Ve spolupráci s Policií ČR se podaří dostat dav do bezpečné vzdálenosti. Dále je nutné zajistit hladký dojezd dalších cisteren. Jsou zde automobily, které je nutné odklidit.

             Zobrazit zdrojový obrázek

Stručný časový sled události:

16. října

 • 19:22  - byla na místo vyslána HS č. 4 a velitel zásahu požádal o vyslání velkého množství vozidel ZZS A PČR na místo události
 • 19:23  - odeslána SMS všem SDH v Praze
 • 19:29 - byl vyhlášen třetí stupeň poplachu
 • 19:30 -  doporučena evakuace všech osob v prostoru na a okolo Výstaviště
 • 19:32 až 20:10 – nahlásilo se 24 DH a vyjelo na místo zásahu
 • 19:40 – došlo ke zřícení střechy objektu
 • 19:59 – zřízen štáb VZ – zřízeny tři bojové úseky
 • 20:42 – dva zranění hasiči – popáleniny – jeden ošetřen na místě, druhý odvezen na ošetření do nemocnice
 • 20:46 – lokalizace požáru
 • 21:00 – dle předběžných informací se ve sklepě nachází větší množství rtuti
 • 22:40 – některé jednotky jsou již odesílány zpět na své základny
 • většina jednotek JSDH byla odeslána zpět na svoji základnu
 • 23:30 – na místě probíhá stále šetření příčiny vzniku požáru

17. října

 • 00:06 – na místě zůstavají jednotky JSDH Lysolaje, Horni a Dolní Měcholupy na dohašování ohnisek
 • 06:19 – na místě v tuto chvíli stále zasahují hasiči
 • 10:10 – probíhá došetřování za přítomnosti Policie ČR a HZS ČR

18. října

 • 19:20 – na místě požáru bylo ukončeno vyšetřování

Zásah byl nesmírně složitý z hlediska nasazení sil a prostředků. Bylo nasazeno celkem 9 jednotek hasičů HZS hl. města Prahy (33 požárních automobilů, 152 hasičů), 25 jednotek SDH obcí (36 požárních automobilů, 152 hasičů) a zálohové jednotky HZS Středočeského kraje (2 požární automobily, 10 hasičů) a 75 hasičů z HZS hl. města Prahy.

Všechny síly a prostředky bylo nutné nasadit tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření požáru. Za tímto účelem byla vytvořena vodní stěna mezi levým křídlem a střední částí objektu. Tento záměr se podařilo realizovat i díky několika pozitivním okolnostem, které celý případ doprovázely. Ideální bezvětří umožnilo provádět kvalitní zásah ze všech stran a velké nástupní plochy umožňovaly dostatečné rozvinutí výškové požární techniky.

Tento požár se svým rozsahem a následky řadí k největším v historii České republiky. Odhadnutá škoda byla stanovena na jednu miliardu korun.

Příčina vzniku požáru bylo vzplanutí hořlavých předmětů na vařiči v kuchyňce jednoho z výstavních stánků.

Podrobnosti k této mimořádné události naleznete na:
http://165.hasicipraha.cz/v-praze-doslo-k-jednomu-z-nejvetsich-pozaru-posledni-doby-horel-prumyslovy-palac/ 

HZS Středočeského kraje

Bývalé mrazírny v Mochově zničil rozsáhlý požár

V pátek, 23. února 2018, krátce před desátou hodinou přijala operátorka tísňové linky HZS Středočeského kraje informaci o požáru ve skladovací hale v bývalém areálu mochovských mrazíren v okrese Praha-východ. 

Vzhledem k velkému počtu volajících a upřesňujících zpráv o rozsahu požáru rozhodl operační důstojník ihned o vyhlášení druhého stupně požárního poplachu a k události vyjelo deset hasičských jednotek.

Při příjezdu první jednotky na místo se požár nekontrolovatelně šířil v opláštění budovy a nabíral na intenzitě, velitel zásahu proto rozhodl o vyhlášení třetího poplachového stupně. K požáru tak postupně zamířily další jednotky i ze širšího okolí a v rámci mezikrajské pomoci byla na místo vyslána také technika z několika stanic HZS hl. města Prahy.

Objekt o rozměrech 80 x 100 metrů, ve kterém bylo uskladněno přibližně tři tisíce dřevěných palet s bramborami, byl rozdělen do tří bojových úseků. Protože zprvopočátku hořela převážně tepelná izolace pod plechovým opláštěním budovy, stoupal z objektu hustý černý dým. Na místo proto také byla povolána Chemická laboratoř Kamenice. Operační středisko zároveň informovalo starosty okolních obcí, aby se situací seznámili občany s doporučením omezit větrání. Vzhledem k tomu, že se požár nacházel v blízkosti dálnice D11 a kouř ohrožoval i bezpečnost provozu, byla na části úseku kolem Mochova snížena maximální povolená rychlost.

006.JPG

I přes veškerou snahu se hasičům stále nedařilo dostat požár pod kontrolu. Velitel zásahu proto rozhodl o vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu a požádal o další posily. Na místě se tak sjelo přes padesát jednotek hasičů. Požárem narušená hala byla poměrně nestabilní, proto probíhal zásah pouze z vnějšku a převážně z výškové techniky. V odpoledních hodinách se zřítila část jedné z obvodových stěn a poté se propadl i kus střechy. O pomoc tak byla požádána Letecká služba Policie ČR, která pomocí bambi vaku provedla několik shozů vody dovnitř požářiště.

Ve večerních hodinách neměli hasiči požár stále ještě pod kontrolou, ale už nehrozilo, že by se dostal mimo vlastní budovu. Na poradě štábu velitele zásahu bylo rozhodnuto o vyžádání Záchranného útvaru HZS ČR Zbiroh a Hlučín se speciální těžkou technikou a došlo k první redukci zasahujících jednotek.

V sobotu dopoledne byly za pomoci těžké techniky strženy tři obvodové stěny, což hasičům umožnilo dostat se k ohniskům, která stále nebyla dohašena. V odpoledních hodinách mohl velitel zásahu konečně oznámit operačnímu středisku lokalizaci požáru. Postupně byl stupeň požárního poplachu snižován a v půl šesté se dostal na nejnižší první. Ve 22 hodin bylo na místě už jen čtrnáct hasičů, kteří do nedělního rána zajišťovali dohlídku.

Podrobnosti k této mimořádné události naleznete na:
https://www.hzscr.cz/clanek/byvale-mrazirny-v-mochove-znicil-rozsahly-pozar.aspx 

HZS Jihočeského kraje

Dopravní nehoda patrového autobusu u Nažidel

V sobotu, 8. března 2003, se z rakouských Alp vracel lyžařský zájezd plaveckého oddílu TJ Slovan Karlovy Vary, pořádaný chomutovskou cestovní kanceláří. Nedaleko osady Nažidla, několik kilometrů za hraničním přechodem Dolní Dvořiště, vjel autobus do protisměru, převrátil se na bok a spadl ze sedmimetrového srázu. V té době sedělo v horním patře autobusu 40 z 52 cestujících.

         

 

Přibližně 20 minut po 20. hodině bylo na tísňovou linku 155 přijato první oznámení o dopravní nehodě. Na OPIS HZS Jihočeského kraje, územního odboru Český Krumlov, byla nahlášena tato mimořádná událost ve 20:24 hodin. Ve 20:25 vyjeli k nehodě první jednotka HZS ze stanice Kaplice a první tým ZZS Český Krumlov. Ti dorazili na místo zásahu ve 20.31 a ihned zahájili záchranné práce. Bylo jasné, že se jedná o nehodu obrovských rozměrů.
 

Situaci na místě zásahu popsal řídící důstojník pplk.. Pavel Vejvara, tehdejší ředitel územního odboru Český Krumlov, který dorazil o chvíli později, než první záchranáři. „Už cestou jsem potkával sanitky, které odvážely zraněné. Na místě nehody se právě jedna skupina hasičů snažila nadzvednout pomocí pneumatických vaků autobus a vyprostit ženu pod ním zaklíněnou. Řada zraněných byla vynášena nahoru na silnici, kde je nakládaly sanity. Další skupiny hledaly ostatní zraněné cestující. Jeden lékař tuto práci řídil, mrtví byli dáváni  stranou. Cestující ve spodním patře autobusu na tom byli podle jeho slov poměrně dobře, horní patro bylo naopak celé značně zdemolované. „Bohužel jsme nevěděli, kolik osob v autobusu vlastně jelo. Měl jsem obavy, že někoho najdeme příliš pozdě,“ říká.

Ve 21:37 byl vyproštěn poslední zraněný člověk, ve 21:50 poslední usmrcený. Zásah byl ukončen v 00:13 po půlnoci. Druhý den pokračovaly práce na likvidaci následků dopravní nehody. Ty trvaly 7 hodin. Místo bylo předáno Správě a údržbě silnic Český Krumlov v neděli, 9. března ve 14:00 hodin.

Na místě události zasahovalo v den nehody přes 70 záchranářů, z toho bylo 43 hasičů. Záchranné práce trvaly po dobu 3 hodin. Následující den ještě 14 příslušníků HZS ÚO Český Krumlov pracovalo na vyproštění vraku autobusu a odstraňování následků nehody.

Následky nehody byly tragické. 17 cestujících zahynulo na místě, dva v nemocnici a jeden zemřel na následky nehody v roce 2005. Podle znaleckého posudku jel řidič, který byl přepravcem jednorázově najat, v prudkém klesání rychlostí 118 km za hodinu. Také bylo zjištěno, že neoprávněně pozměnil osvědčení o způsobilosti řidiče. Na základě nepřizpůsobení rychlosti jízdy a padělání dokladů byl řidič odsouzen za obecné ohrožení k trestu osmi let.

Dopravní nehoda autobusu u Nažidel je považována za nejtragičtější nehodu autobusu v historii České republiky. Ukazuje, jak je důležitá spolupráce všech složek IZS a hlavně, k jakému výraznému posunu, co se týče jejich spolupráce při likvidaci mimořádných událostí, se za následující roky, tedy od roku 2003 do současnosti, dospělo. Došlo ke zdokonalení taktických postupů, a to jak u jednotlivých složek IZS, tak u jejich společných zásahů, dále ke zdokonalení typových činností, komunikace na místě zásahu a spolupráce s psychology, kteří zajišťují posttraumatickou péči.


 

HZS Plzeňského kraje

Čerpání vody do Vodárny Plzeň

V noci z pondělí, 7. října 2019 na úterý, 8. 10. 2019, došlo k úniku látek na impregnaci dřeva z výrobního areálu firmy Holz Schiller v Klatovech do toku Drnového potoka, který je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy, jež zásobuje město Plzeň pitnou vodou. Koncentrace nebezpečné látky ve vodě byla velmi vysoká. Šlo o látku nebezpečnou pro zdraví  a vysoce toxickou pro vodní organismy.

Nebezpečná látka (impregnační látka Impralit - BSK effect) postupovala blíže k Plzni. Povodí Vltavy i laboratoř Vodárny provádělo průběžná měření.

Dne 12. října 2019 v 18:00 hodin bylo v zasedací místnosti Kanceláře technického náměstka primátora svoláno jednání pracovní skupiny krizového štábu MMP pro vodárenství, kde bya přijata následující opatření. V nočních hodinách ze soboty 12. října na neděli 13. října začalo upouštění přehradní nádrže Nýrsko (8 - 9 m3/s), aby došlo k naředění vody v Úhlavě a  propláchnutí  (pročištění) koryta řeky od nebezpečné látky. V odběrném místě u obce Štěnovice byly pravidelně odebírány vzorky z řeky Úhlavy.

Úpravna vody zásobující město Plzeň a okolí byla odstavena v neděli v 19.55 hodin, čímž se zabránilo vniknutí kontaminované vody do úpravny.  Jádro znečištění dorazilo k odběrnému místu vodárny dle odhadů kolem půl druhé v noci, od té doby kulminace klesala. Koncentrace nebezpečné látky ve vodě byla ale pořád velmi vysoká.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o náhradním zásobování Vodárny Plzeň vodou z řeky Radbuzy, které bylo realizováno od poledne 14. října 2020 a trvalo do odpoledních hodin 15. října 2020. Nasazena byla čtyři velkokapacitní čerpadla, pomocí nichž se přes noc dodávalo 260 litrů vody za sekundu. V dopoledních hodinách se kombinací čerpadel podařilo dostat průtok až na 310 litrů za sekundu. Vzdálenost, na kterou byla voda čerpána, se pohybovala od 500 do cca 660 m. Dopravní vedení procházelo i pod hladinou řeky Radbuzy. Byl tak zabezpečen průtok, který byl požadován Vodárnou Plzeň. Takto masivní nasazení velkokapacitních čerpadel pro dodávku vody pro obyvatelstvo nemělo v České republice obdobu.

Celkem bylo do akce zapojeno 25 jednotek hasičů a využita byla i mezikrajská výpomoc. 15. října 2019 byl stav zredukován na sedm jednotek. Čtyři jednotky HZS Plzeňského kraje, jedna jednotka Středočeského kraje, jedna z Karlovarského kraje a ZÚ Zbiroh. Dobrovolné jednotky byly odeslány na základny.

Podrobnosti k této mimořádné události naleznete na:
https://www.hzscr.cz/clanek/vzpominka-ke-20-vyroci-vzniku-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx
https://youtu.be/zDBEYUe72O4 

HZS Karlovarského kraje

U Perninku se srazily dva osobní vlaky, dvě osoby zemřely

V úterý, 7. července 2020, krátce po třetí hodině odpoledne přijali hasiči oznámení o nehodě na železniční trati mezi Perninkem a Nejdkem. Strojvůdce jednoho z vlaků nepočkal ve stanici Pernink a na jednokolejné trati vyjel proti blížící se druhé železniční soupravě z Nejdku.

První jednotka PO byla na místě za 10 minut od nahlášení události na tísňovou linku. Po průzkumu místa události velitel zásahu upřesnil rozsah a především počet zraněných osob. Protože neměl na místě dostatek sil a prostředků pro záchranu a vyproštění zraněných osob z havarovaných souprav, rozhodl o záchraně a předlékařské pomoci nejdříve těm, které bylo možné z obou vlaků dostat bez vyprošťovacích nástrojů a dalšího vybavení. První místo pro soustředění jednotek PO bylo zřízeno na silnici pod svahem, odkud si hasiči veškeré záchranářské vybavení nosili k místu havárie.

Na místě se nacházelo podle prvních odhadů asi 30 osob. Vzhledem k druhu a povaze zranění strojvedoucích a vlakové čety nebylo možné zjistit přesné informace o počtu cestujících ve vlacích. Po příjezdu velitel čety stanice Karlovy Vary, který na místě převzal velení, rozhodl o vytvoření dvou úseků a přesměroval další dojíždějící jednotky PO k novému místu shromáždění v prostoru nádraží Pernink. Zde byl vytvořen druhý úsek pro shromáždění a třídění zraněných, první úsek zůstal v místě samotné srážky.

Ve vlacích bylo zahájeno třídění zraněných metodou START. Osoby bez zranění či osoby zraněné, ale schopné samostatného pohybu, byly v doprovodu členů jednotek PO a příslušníků PČR odvedeny do úseku shromáždění zraněných na nádraží. Ostatní bylo nutné na shromaždiště dopravit v nosítkách. Zároveň bylo potřeba dvě osoby vyprostit s použitím hydraulických vyprošťovacích nástrojů. Během třídění metodou START ve vlacích byly dvě osoby označeny jako usmrcené a nebylo s nimi dále manipulováno s ohledem na další vyšetřování. Na místo byl vyslán územní řídící důstojník HZS Karlovarského kraje, který po příjezdu převzal velení. Ten již během jízdy k zásahu konzultoval telefonicky postup a aktivaci traumaplánu Karlovarské krajské nemocnice v Karlových Varech (KKN) s vedoucím odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Za 1 hodinu a 6 minut od přijetí oznámení o nehodě byly všechny osoby z vlakových souprav mimo havarované vagony. Několik zraněných osob bylo na nosítkách na železničním svršku před vlakem, kde posádky ZZS Karlovarského kraje a jednotky PO prováděly neodkladnou přednemocniční péči. V čase 1 hodina 26 minut od nahlášení byly všechny osoby z obou vlaků, kromě usmrcených, transportovány na místo shromaždiště u budovy nádraží Pernink.

DN vlak _17.JPG

Finální třídění zraněných osob probíhalo v prostoru nádraží Pernink, kde byl člen ZZS Karlovarského kraje určen jako vedoucí odsunu. Z tohoto místa sanitky rozvážely zraněné do určených lékařských zařízení. Kvůli vážnosti zranění několika osob povolala ZZS Karlovarského kraje na místo leteckou záchrannou službu. Zasahovaly tak vrtulníky Armády ČR Plzeň, Armády ČR Bechyně, LZS Ústí nad Labem a LZS ze Spolkové republiky Německo.

Při hromadných dopravních nehodách se stává, že zraněné osoby v šoku odcházejí od místa neštěstí. Po transportu zraněných tak velitel zásahu rozhodl o průzkumu širšího okolí místa havárie. PČR využila služební psy pro prohledání terénu a místo zásahu propátral ze vzduchu rovněž příslušník stanice Karlovy Vary s dronem, a to až do doby příletu vrtulníku Letecké služby PČR, který provedl monitoring celé oblasti místa zásahu. V okolí nehody nebyla nalezena žádná další osoba.

Hasiči rovněž aktivovali informační linku, kde se příbuzní účastníků nehody mohli informovat o průběhu řešení nehody a o transportovaných osobách do nemocnic. Na linku se obraceli také pracovníci ambasád, kteří zjišťovali, zda mezi zraněnými nejsou občané cizích států.

Ve večerních hodinách si místo zásahu převzali hasiči z drážní jednotky z Chebu. Pro uvolnění zastaveného provozu na trati bylo nutné odtlačit či odtáhnout poškozené vlakové soupravy.

Na místě události zasahovaly jednotky HZS Karlovy Vary, Sokolov, CHZ Sokolov, Cheb, Toužim, Chomutov, HZSp SŽ Cheb, Chomutov, JSDH Pernink, Nejdek, Abertamy, Ostrov, Potůčky, Boží Dar, Jáchymov, Pozorka, Horní Blatná

Podrobnosti k této mimořádné události naleznete na:
https://www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje-menu-informacni-servis-zpravodajstvi.aspx?q=Y3BpPTM%3d
https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xix-cislo-9-2020.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 

HZS Ústeckého kraje

Požár v Unipetrolu Litvínov

Ve čtvrtek, 13. srpna 2015, došlo k požáru v podniku Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova. Vznik události byl na operační středisko HZS podniku Unipetrol RPA (OS HZSP) ohlášen operátorem ethylenové jednotky v 08:48 hodin jako únik propylenu z roztěsněné příruby pod pojišťovacím ventilem.

https://www.hzscr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=732967&docname=1603-04a.jpg


 

Úsek č. 1 - ethylenová jednotka, požár potrubí

Na místo zásahu byla vyslána technika ze stanice č. 2 a ze stanice č. 1. V 08:57 hodin došlo k další explozi uniklého propylenu. Následně vznikl požár v místě roztěsněného přírubového spoje pod pojišťovacím ventilem č. 1 na potrubí plynného propylenu. V 08:54 hodin operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje (KOPIS) vyhlásilo požární poplach pro jednotky Severní Energetická Komořany a jednotku SDH obce (JSDHO) Braňany.

V 08:57 hodin byl přerušen provoz na tramvajové trati a silnici 1/27. V 08:58 hodin požádal velitel zásahu o vyhlášení 2. stupně požárního poplachu. V 09:01 hodin KOPIS vyhlásil poplach pro jednotky stanic Litvínov a Most. V 09:00 hodin byly uzavřeny přístupové cesty do okolí areálu a byla spuštěna siréna „Únik hořlavých plynů“. Přibližně v 09:02 hodin došlo vlivem tepelného namáhání potrubí DN-500 k jeho roztržení a následnému masivnímu úniku propylenu a jeho hoření. Po roztržení potrubí a následném hoření uniklého propylenu nasadila jednotka HZSP stabilní monitory.

Bylo zahájeno chlazení potrubního mostu. V 09.05 byl vyhlášen poplach pro JSDHO Horní Jiřetín, Lom, Litvínov­ obec, Meziboří, o minutu později pro JSDHO Louka u Litvínova a Osek. Velitel zásahu požádal o vyhlášení 3. stupně požárního poplachu a nařídil evakuaci areálu. Podařilo se uhasit střechu stanice pro demineralizaci vody. Začalo se s chlazením potrubních mostů, chlazení technologického zařízení jednotky extrakce benzenu a tanku BTX. Zasahující jednotky se pravidelně střídaly ve směnách. Situaci na místě požáru komplikoval velmi silný hluk hořícího plamene a unikajícího stlačeného vzduchu a páry, který znemožňoval komunikaci a došlo k poškození sluchu zasahujících hasičů.

V 09:35 hodin byla zastavena vlaková doprava mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. V 10:37 hodin, kdy byl zásah relativně stabilizován, došlo ke vzniku požáru na pyrolýzní peci.

Přibližně ve 14:40 bylo zaznamenáno pohasínání plamene na mostě. Byly mírně odkloněny proudy chladící mosty. K opětovnému hoření již nedocházelo. Hasiči poté v dýchacích přístrojích pomáhali zaslepit „faklové potrubí“.

Zásah na úseku č. 1 byl ukončen 18. srpna 2015 v 09:40 hodin.


 

Úsek č. 2 – pyrolýzní pece, evakuace staré části areálu

Ke vzniku požáru pece č. 9 a následnému rozšíření na sousední pec č. 10 došlo v 10.37 hodin. Krátce po vzniku požáru na obou pecích došlo v 10.47 hodin rovněž k úniku pyrolýzního topného oleje na štěrkovou plochu jihovýchodně od pyrolýzních pecí a přenesení požáru na tuto plochu.

Z důvodu šíření požáru na pyrolýzní peci a nedostatku požární techniky na místě zásahu vyhlásilo KOPIS v 10:49 hodin zvláštní stupeň požárního poplachu.

Hasiči ze stanice Litvínov vynesli ze skladu jižně od velínu ethylénové jednotky tlakové nádoby. První jednotky byly nasazeny jižně od pyrolýzních pecí, další dva proudy na hašení požáru pod pecí. Třetí proud byl nasazen na hašení kabelových lávek ve směru šíření požáru na západ směrem k dalším pecím. Z ulice na severní straně pyrolýzních pecí byly na hašení požáru postupně nasazeny stabilní monitory. Velitel zásahu v 11.00 hodin požádal VZ o nasazení norných stěn na řeku Bílinu.

Lokalizace požáru na jihovýchodní straně proběhla v 11.15 hodin. Po uhašení požáru na štěrkové ploše pokračovaly jednotky hašením a chlazením technologického zařízení pyrolýzních pecí monitory z východní strany. Průběžně bylo prováděno měření ovzduší.

Ve 12.59 hodin se na místo MU dostavila jednotka z ÚO Litoměřice s velkoobjemovým čerpadlem Somati a ve 14.49 hodin požádal velitel zásahu o vyslání dalšího velkoobjemového čerpadla Somati ze Středočeského kraje. V 16.20 hodin, z důvoduvysokých teplotních podmínek v místě zásahu, vzhledem k častému střídání zasahujících příslušníků a z důvodů postupného využití všech záložních sil a prostředků před branou areálu, nabídlipříslušníci operačního výjezdu MV­ GŘ HZS ČR vyslání odřadu ze Středočeského kraje na pomoczasahujícím jednotkám PO.

Účinnost hašení požáru byla výrazně komplikována vysokou teplotou, členitostí a výškou technologického zařízení pyrolýzních pecí, objemem a neustálým přísunem hořlavin, nízkými výkony nasazených proudů v počátku zásahu a současným nasazením proudů na vodu i pěnu. Požár pyrolýzních pecí byl lokalizován po 18.00 hodině, kdy byla zajištěna dodávka vody dálkovou dopravou. Úplná likvidace požáru v prostoru pyrolýzních pecí byla ohlášena 14. srpna v 09.31 hodin. Pravidelné měření teplot a kontroly zařízení pokračovaly až do ukončení zásahu dne 18. srpna.

Likvidace mimořádné události proběhla současně s ukončením celého zásahu dne 18. srpna 2015 v 09.40 hodin, kdy bylo místo události shledáno bez zvýšených rizik z hlediska možnosti opětovného vzniku požáru. Asistence HZSP pokračovala na místě zásahu do 23. září 2015, kdy probíhalo na obou úsecích vypouštění zbylých hořlavin z potrubí a technologických zařízení.

Na likvidaci požáru bylo nasazeno celkem 43 profesionálních a dobrovolných jednotek PO a odřad ze Středočeského kraje, který byl tvořen dalšími 14 jednotkami PO. Od vzniku požáru až po jeho likvidaci se na místě zásahu vystřídalo 499 profesionálních a dobrovolných hasičů. Na místě zásahu byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.

Bylo evakuováno přibližně 3360 osob z obou částí areálu společnosti, 90 osob z dolu Centrum a přibližně 50 osob z prostoru bývalého dolu Hlubina nacházejících se v zóně havarijního plánování. Během evakuace nedošlo ke zranění žádné osoby.

V průběhu zásahu byla oznámena nevolnost jednoho z hasičů, z důvodu fyzického vyčerpáni a dehydratace. Postižený byl předán posádce ZZS. Zranění hasiči a hasiči vyčerpaní z důvodu přehřátí organismu byli ošetřeni na obou požárních stanicích HZSP. Hasiči se závažným poraněním sluchu byli průběžně transportováni vozidly ZZS do nemocnice v Mostě. Po zásahu byla u všech hasičů zasahujících v prostoru areálu nařízena mimořádná preventivní zdravotní prohlídka.

Detailní popis události najdete v článku Časopisu 112 a v ostatních odkazech:
https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xv-cislo-3-2016.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-usteckeho-kraje-menu-informacni-servis-zpravodajstvi-2015-srpen-pozar-v-unipetrolu-litvinov.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/likvidace-pozaru-v-unipetrolu-litvinov.aspx 

HZS Libereckého kraje

Povodně 2010

V pátek 6. srpna 2010, zasáhly území Libereckého kraje bleskové povodně. Vzaly s sebou vše, co jim stálo v cestě…. 

                 

Pršet začalo vydatně v pátek kolem osmé hodiny večerní, prudké lijáky trvaly celou noc a menší toky, zejména na Liberecku, se začaly rozvodňovat a zaplavovat okolí. Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje začalo před půlnocí přijímat první telefonáty se žádostmi o pomoc. Jednalo se hlavně o čerpání vody ze zatopených sklepů, garáží a zahrad. „K první události jsme vyjížděli už ve čtyři hodiny ráno a bylo to k rozpadlé silnici, kterou vzala voda“, řekl Jaromír Hanzl, který jako hasič zasahoval během povodní v roce 2010. V Raspenavě voda brala vše, co jí stálo v cestě.“ Vzpomínám si, že najednou přišla třímetrová vlna, která spláchla všechny lávky. Vidět v Raspenavě 4 m zvedlou řeku a zatopená místa, která znáte, bylo hrozné“, vybavil si npor. Josef Hanzl, velitel stanice Raspenava.

V sobotu ráno, 7. srpna 2010, zasedl v Hrádku nad Nisou krizový štáb, který začal řešit první vážnější problémy vzniklé z předchozí noci. Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen na Lužické Nise v Hrádku nad Nisou a na Smědé v Předláncích. Tou dobou trvaly intenzivní práce hasičů také v Chrastavě, Bílém Kostele, ve Frýdlantu a v okolí Mníšku, kde došlo k vylití Jeřice a Václavického potoka. Velké omezení nastalo také v dopravě. Přestaly jezdit vlaky na trati z Liberce do Hrádku nad Nisou, z Frýdlantu do Černous či Varnsdorfu a Žitavy. Několik desítek domácností na Liberecku bylo bez proudu. Kolem poledne začaly také první evakuace obyvatel ze zatopených lokalit. Například v Mařenicích na Cvikovsku evakuovali 45 lidí z letního tábora. Lidé, kteří nestačili ze svých domovů před velkou vodou utéct, se snažili čekat na záchranu na střechách svých domů nebo stromech. Tou dobou říčka Jeřice v Chrastavě vystoupala až do výšky 433 cm. Menší toky se vylily do okolí polí a luk, pole nezvládala vsakovat vodu, a tak bylo zaplaveno téměř celé město.

V Mníšku, který byl již skoro celý pod vodou, byla tou dobou voda hluboká až 4 metry. V Nové Vsi hrozila protržením přehrada Mlýnice. Obec začala okamžitě místní obyvatele evakuovat. Bez proudu je v odpoledních hodinách Frýdlant, Mníšek, Václavice, Nová Ves, Bílý Kostel, Nové Město, Heřmanice, Chrastava. V terénu bylo více než 200 hasičů s celkovým počtem 85 kusů hasičské techniky. Voda v centru Frýdlantu vystoupala až do výšky jednoho a půl metru. Na evakuaci čekalo přes tisíc lidí, které za několik hodin evakuovala armáda. Na pomoc přijela také horská služba s těžkou technikou. Přesto zůstala některá místa zcela nedostupná poté, co voda odřízla všechny přístupové cesty.

Do Libereckého kraje byly vyslány na pomoc také jednotky ze sousedního Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje, který vyslal do Libereckého kraje transportér, čluny a třicet hasičů. Na pomoc přijel i Záchranný útvar HZS z Hlučína. V zasažených oblastech postupně vznikala evakuační střediska. Hrádek nad Nisou byl odpojen do proudu i plynu. Vypadly také telefonní sítě, fungovaly pouze pevné linky. Za 24 hodin operátoři tísňový linek přijali přes 2.242 hovorů. Před půlnocí byli nuceni opustit domovy lidé ze Zákup a Cvikova.

V neděli, 8. srpna 2010, přijeli na pomoc hasiči z německého Görliz. Situace se začala stabilizovat. Nejvíce zasažené lokality byly Frýdlant, Nová Ves, Raspenava, Višňová, Bílý Kostel, Chrastava, Hejnice, Heřmanice. V Hrádku nad Nisou voda zaplavila více jak 300 objektů. Z města evakuovali přes 400 obyvatel. S 22. hodinou začal platit 3. povodňový stupeň na několika místech – na Ploučnici v České Lípě, v Benešově nad Ploučnicí, v Mimoni a na Smědé v Předláncích. Druhý povodňový stupeň platil na dvaceti místech.

V důsledku povodní přišlo o život celkem 5 lidí. Zraněno bylo přes 130 osob. Celkové škody byly vyčísleny na 8 212 451 tis. Kč. Přibližně 160 lidí bylo evakuováno vrtulníky policie, armády a záchranné služby. Do záchranných a likvidačních prací bylo zapojeno 267 jednotek HZS ČR, JSDH, HZS podniku a JSDH podniku, přes tisíc hasičů, 700 policistů, 40 záchranářů zdravotnické služby, 1 800 vojáků a stovky dobrovolníků. Povodně zasáhly 81 obcí a 1 872 domácností. Hasiči při záchraně osob „utopili“ několik svých vozidel. Vedle záchranných prací hasiči na řadě míst v Libereckém kraji prováděli povodňové zabezpečovací a likvidační práce.

Podrobnější informace o povodních, fotogalerie i videa se vzpomínkami zasahujících hasičů naleznete v odkazech níže:
https://www.hzscr.cz/clanek/bleskove-povodne-povodne-v-libereckem-kraji-v-srpnu-2010.aspx​​​
h
ttps://www.hasiciliberec.cz/povodne/hasici-vzpominaji-na-bleskove-zaplavy-z-roku-2010/
HZS Královéhradeckého kraje

Požár výrobní haly firmy Mileta, a. s.

V sobotu, 22. prosince 2012, v 05:55 hodin přijalo operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje oznámení od zaměstnance firmy Mileta, a.s., v Hořicích, že došlo k požáru výrobní haly, kde se vyráběly lůžkoviny.

Zaměstnanci firmy se pokoušeli již před příjezdem jednotky PO sami požár uhasit. V tuto dobu byla na místo požáru vyslána jednotka ze stanice Hořice a jednotky PO zařazené v prvním stupni požárního poplachu.

Po příjezdu jednotky ze stanice Hořice bylo prvotním průzkumem zjištěno, že prostor skladu je silně zakouřen a ohnisko požáru se nachází přibližně šest až osm metrů od vstupních dveří. Ještě před příjezdem jednotky PO byli ze skladu evakuováni zaměstnanci, byl vypnut elektrický proud do haly a nasazeny dva proudy. Průzkumná skupina narazila po zhruba dvou metrech po vstupu do haly na rychle se šířící plameny. Velitel zásahu požádal OPIS o vyhlášení druhého stupně požárního poplachu a nasazení dalších jednotek PO. 

Po příjezdu řídícího důstojníka byl zřízen štáb velitele zásahu a místo zásahu rozděleno na tři úseky. Byl vytyčen hlavní cíl, a to zabránit šíření požáru. Situaci komplikovala skutečnost, že hala nemá požárně dělicí konstrukce, jednotlivé provozy oddělují pouze lehké konstrukce z heraklitu a sádrokartonu. Požár se vzhledem k velkému počtu naskladněného materiálu (několik tun příze a utkaných textilií) nekontrolovaně šířil velkou rychlostí celým prostorem haly. Proto byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu a na místo zásahu byla povolána výšková požární technika z okolních stanic. Střecha haly se v důsledku žáru propadla dovnitř objektu a došlo k následnému zvlnění bočních stěn haly. Vlivem rychle se šířícího požáru a vysoké teploty byly plamenným hořením zasaženy i sklady a jednotky PO musely zaujmout další obranné postavení z prostoru hlavní chodby. Útočné proudy byly nasazeny v 1. NP z obou stran do haly a ve 2. NP z prostoru skladů. Další technika byla nasazena ze zadní části haly s cílem zabránit dalšímu šíření směrem k výrobní části haly, z přední části haly a z boku haly pro hašení a ochlazování pláště požárem zasažené budovy. 

Bylo nutné zabezpečit dostatečné množství hasiv, proto byla zřízena tři čerpací stanoviště ze zdrojů vody v areálu firmy a současně využita i místní hydrantová síť. Ovšem s přibývajícími proudy a nasazením výškové techniky se začaly zásoby vody rychle snižovat. I čerpací stanoviště u místní požární nádrže se začalo jevit jako nedostačující. Proto byla zřízena další dvě čerpací stanoviště na okolních rybnících, odkud byla dodávka vody zajištěna kyvadlově velkoobjemovými CAS. 

Po více než sedmi hodinách od nahlášení události se šestnácti jednotkám hasičů z okresů Jičín a Hradec Králové podařilo lokalizovat rozsáhlý požár výrobní haly textilky v Hořicích na Jičínsku. Hasiči dostali požár pod kontrolu ve 13:27 hodin.

Dohašování pokračovalo ještě do ranních hodin 24. prosince 2012, kdy byl v dopoledních hodinách proveden závěrečný průzkum a místo zásahu předáno zástupci firmy.

Na likvidaci požáru bylo nasazeno celkem 17 jednotek PO (4 jednotky HZS ČR, jednotka HZS podniku a 12 jednotek SDH obcí). Celkem zasahovalo 139 hasičů. 

Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada na osvětlovacím tělese. Požárem byl zcela zničen prostor přípravny a expedice hotových výrobků a část skladů ve druhém nadzemním podlaží. Předběžná škoda byla stanovena na přibližně 250 milionů Kč. Úspěšným zásahem se podařilo uchránit více než polovinu haly, přestože v hale nebyly žádné požárně dělicí konstrukce, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na minimálně 350 milionů Kč. Vzhledem k výši vyčíslených škod se stal požár největším v novodobé historii HZS Královéhradeckého kraje. 

Podrobnosti k této mimořádné události naleznete na:
https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xii-cislo-4-2013.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-likviduji-rozsahly-pozar-vyrobni-haly-textilky.aspx


 HZS Pardubického kraje

Likvidace ptačí chřipky v Pardubickém kraji

Ve středu,  20. června 2007, přijalo operační a informační středisko hasičů zprávu o podezření na ptačí chřipku v Zemědělském obchodním družstvu Zálší v obci Tisová na Orlickoústecku.

Řídící důstojník ihned vydal pokyn k překontrolování dezinfekčních činidel, sorbentů a dalších prostředků k zásahu. Ve 20 hodin ředitel HZS Pardubického kraje plk. Ing. Miroslav Kvasnička svolal poradu úzkého vedení s řídícím důstojníkem kraje a řídícím důstojníkem územního odboru Ústí nad Orlicí. Státní veterinární správa požádala cestou OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR o zapojení složek IZS do řešení mimořádných veterinárních opatření. Dále byla požádána o součinnost Armáda ČR. Na místo byl vyslán odřad 156. záchranného praporu Olomouc.

O hodinu později zasedala Bezpečnostní rada Pardubického kraje. Byl jmenován velitel zásahu. Po skončení zasedání byla vydána tisková zpráva o nastalé situaci. Štáb velitele zásahu zasedl na farmě Tisová v časných ranních hodinách. Byla stanovena průzkumná skupina složená z hasičů, vojáků, veterináře a vodohospodáře. Tato průzkumná skupina vytyčila prostor pro rozvinutí dekontaminačních stanovišť.

Na základě analýzy potřeb sil a prostředků začalo probíhat postupné soustřeďování techniky, zasahujících a navážení potřebného materiálu pro zásah. Krajská hygienická stanice zajistila lék Tamiflu nejen pro zasahující, ale také pro zaměstnance Zemědělského obchodního družstva (ZOD) Zálší, kteří se dostali do styku s patogenním virem ptačí chřipky H5N1.

 V odpoledních hodinách zasedal krizový štáb ředitele HZS Pardubického kraje. Během 21. června byly vyklizeny tři haly od krůt a krocanů nakažených patogenním virem H5N1. Ve večerních hodinách bylo rozhodnuto, že z důvodu nedostatku pytlů a kontejnerů bude vyklizena poslední hala během dopoledne 22. června 2007.

Večer se ještě hasičům a vojákům podařilo plošně vydezinfikovat jednu prázdnou halu. Dezinfekce pak musela zůstat na podestýlce „aktivní“ 24 hodin, to znamená, že teprve po 24 hodinách mohla být podestýlka vyvezena z farmy. Toto bylo dodrženo i u zbylých hal, které byly dezinfikovány během pátečního dne.  

Na místě události bylo nutné se postarat také o média. Téměř nepřetržitě se zde pohybovaly televizní štáby s přenosovými vozy.  O tyto štáby se v místě mimořádné události „staral“ a informace předával náměstek krajského ředitele pro IZS a operační řízení HZS Pardubického kraje, plk. Mgr. Aleš Černohorský. Tiskové zprávy byly médiím zasílány aktuálně několikrát denně přes tiskovou mluvčí HZS Pardubického kraje. Během mimořádné události, ani po ní nezaznamenali hasiči žádné negativní výstupy v médiích.

Kvůli výskytu patogenního viru H5N1 ptačí chřipky v krůtí farmě bylo rozhodnuto i o utracení drůbeže v drobných chovech v obci Tisová. Povolaní pracovníci veterinární správy drůbež postupně usmrcovali. Kurníky byly poté řádně vydezinfikovány, což zajišťovali profesionální spolu s dobrovolnými hasiči. Usmrcená drůbež byla vložena do pytlů a na valníku byla převezena do areálu firmy, kde byla uskladněna ve speciálních kontejnerech.

Obyvatelé Pardubického kraje si také začali více všímat uhynulého ptactva a jednotlivé případy hlásili na krajské operační a informační středisko hasičů v Pardubicích. Veterináři spolu s hasiči pak prováděli sběr uhynulých ptáků a jednotlivá místa nálezu byla vždy řádně vydezinfikována.

Další den byla v Tisové vyskladněna podestýlka z hal a uložena silážováním. Vir ptačí chřipky by tak měl být zcela zničen. Hasiči také likvidovali stelivo uložené přibližně 4 km od farmy, které bylo pravděpodobně zdrojem nákazy. Stoh byl rozhrnut a zapálen za asistence hasičů, kteří dohlíželi na to, aby se oheň nerozšířil do okolí. 

Armádě České republiky hasiči dodávali v cisternách teplou vodu pro dezinfekci farmy. V poslední den hasiči naposledy postavili dekontaminační stanoviště pro pracovníky, kteří provedli závěrečnou očistu všech hal.

Při této mimořádné události byly v Tisové spotřebovány přibližně 4 tuny dezinfekčního prostředku. Celkem 23 hasičů přišlo do styku s drůbeží na farmě a pracovalo přímo v ohnisku nákazy, proto hasiči dostali lék Tamiflu stejně jako dalších 242 osob.

Na místě bylo nasazeno 22 hasičských automobilů a zasahovaly zde jednotky profesionálních hasičů z Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta, Svitav, Pardubic i Chrudimi a dále dobrovolná jednotka hasičů z Vysokého Mýta v celkovém počtu 43. Armáda ČR, tedy 156. záchranný prapor z Olomouce nasadil 19 kusů techniky a 79 vojáků.

Od pondělí 25. června se počítala tzv. pozorovací doba ve třicetidenní ochranné lhůtě. V určených pásmech se ale již 27. června 2007 objevilo další ohnisko nákazy, a to na farmě brojlerů v Noříně na Orlickoústecku, přibližně 4 km od Tisové. Veterináři zde opět zjistili vir ptačí chřipky H5N1. O den dříve zde bylo provedeno vyšetření 60 brojlerů v rámci opatření souvisejících s výskytem ptačí chřipky v Tisové a provedené testy odhalily, že 9 brojlerů je nakaženo virem H5N1.  

Prostor kolem dvoupatrového objektu, v němž bylo chováno přibližně 27 800 kusů drůbeže, byl ihned uzavřen policisty. Stejně tak byly uzavřeny i příjezdové komunikace do Nořína.

Hasiči Pardubického kraje se ihned po obdržení této informace začali připravovat na zásah v drůbeží farmě. Celému zásahu opět velel plk. Ing. Ivo Oprchalský z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Štáb velitele zásahu byl umístěn v administrativní budově ZOD Zálší v obci Zálší, přibližně 1 km od ohniska. Na místo byla opět povolána i Armáda ČR.  

Veterináři vyhlásili ochranné tříkilometrové pásmo a také desetikilometrové pásmo zvýšeného dozoru. V desetikilometrovém pásmu se nacházely i tři obce z Královéhradeckého kraje. Svolána byla Bezpečnostní rada Pardubického kraje. Médiím byla ihned tato událost oznámena i s konáním krátkého briefingu přímo v Noříně. U obou mimořádných událostí, v Tisové i Noříně, měla právě po krátké tiskové konferenci média možnost natočit si potřebné záběry, poté již televizní štáby neměly možnost vstoupit do zabezpečeného prostoru. Média vždy ze strany hasičů obdržela velmi kvalitní servis.

Do Nořína se ihned sjeli veterináři, hasiči i vojáci, kteří od 20. hodiny prováděli průběžně přes noc utrácení nakažené drůbeže. V Noříně se jednalo téměř o pětinásobek množství než v Tisové, tedy přibližně o 28 000 kusů drůbeže. Štáb velitele zásahu se rozhodoval, zda dvoupatrový objekt utěsnit a zaplynovat oxidem uhličitým, nebo zda drůbež vynést do připravených zamořených kontejnerů oxidem uhličitým, který ptactvo usmrtí. Krizový štáb se nakonec rozhodl pro druhou variantu, která se v danou chvíli ukázala jako rychleji proveditelná. Postavena byla opět dekontaminační zóna, kterou musely procházet jak zasahující složky, tak i technika. Z HZS hlavního města Prahy a HZS Královéhradeckého kraje byli do Nořína vysláni hasiči, kteří byli vybavení speciálními dekontaminačními soupravami. Úkolem hasičů bylo především zajistit dekontaminaci osob a techniky při výstupu z nebezpečné zóny v okolí ohniska nákazy. Vyklizení haly od nakažené drůbeže trvalo 7,5 hodiny, přesně 28. června ve 3.17 hodin ráno. V časných ranních hodinách zasedl štáb velitele zásahu, který se dohodl na dalším postupu. V 8 hodin již započaly práce na plošné dekontaminaci objektu. Tuto dekontaminaci prováděli hasiči spolu s vojáky. V tento den také veterináři za asistence hasičů utratili přibližně 200 kusů drůbeže drobných chovatelů v o