HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejdůležitější předpisy, podle nichž HZS Kraje Vysočina jedná a rozhoduje

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn,

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn,

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,

 

zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

vytisknout  e-mailem