Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejčastější otázky

Vyberte si v jednotlivých kategoriích, které otázky Vás nejvíce zajímají. 

1. Co je evakuace, kdy se vyhlašuje?

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat a cenného majetku z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné, bezpečné místo.

Pro evakuované obyvatelstvo je na tomto místě zajištěno náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vyhlašuje v předstihu při nebezpečí vzniku nebo při nastalé  přírodní katastrofě (povodeň, zemětřesení …) či průmyslové a jiné havárie (radiační, chemické …).

2. Musím uposlechnout výzvu k nařízené evakuaci? Hrozí mi nějaký postih za neuposlechnutí?

Zákon o integrovaném záchranném systému v ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) stanoví, že fyzická osoba je povinna strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací. Odmítnout plnění těchto povinností může fyzická osoba pouze v případě, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jí v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet (§ 25 odst. 3).

Za nesplnění uvedených povinnosti může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. a) zákona o IZS fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč.

V případě, že osoba evakuaci odmítne, zjišťuje se její totožnost a následně zahajuje správní řízení o spáchání přestupku.

Z výše uvedeného je patrné, že výzvu k provedení nařízené evakuace jsem povinen uposlechnout. Provedením evakuace můžu zachránit to nejcennější, co mám – život svůj a životy svých blízkých.

3. Která zvířata si můžeme vzít s sebou (do přijímacího střediska)?

Do evakuačního (příp. následně přijímacího) střediska se přijímají pouze zvířata zajišťující podporu osobám zdravotně a tělesně postiženým (vodicí psi a psi pomáhající osobám se zdravotním hendikepem).

Za domácí zvířata (domácí mazlíčky) vždy odpovídá jejich majitel. Tato zvířata musí být ve vlastních, pevných přepravních schránkách, které nejsou umisťovány v prostorách pro evakuované osoby, ale je jim, dle možnosti, vyčleněno místo v blízkosti.

4. Co vše musíme udělat při opuštění bytu?

Existuje několik základních činností, které se doporučuje provést při opuštění obydlí:

 • Uhaste otevřený oheň (svíce, kamna …)
 • Vypněte topidla a elektrické spotřebiče a vytáhněte je ze zásuvek
  (mimo ledničky a mrazničky)
 • Uzavřete hlavní přívod vody a plynu
 • Uzavřete okna a dveře
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt  
 • Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou, kontaktem na Vás, případně s dalšími důležitými údaji
 • Vezměte si evakuační zavazadlo, uzamkněte byt (dům), na dveře umístěte vývěsku - kdo, kdy a kam se evakuoval a případně, kde jsou umístěna hospodářská zvířata
 • V souladu s konkrétními pokyny se dostavte (pěšky, MHD, autem) na určené místo (shromaždiště, evakuační středisko)
 • Rozhodnete-li se evakuovat samostatně např. autem (na chatu, chalupu, k příbuzným apod.), při příjezdu do místa přechodného pobytu se přihlaste na místním obecním úřadu.
 • Dodržujte vytyčené evakuační trasy dle pokynů Policie ČR, případně obecní (městské) policie
 • Pobyt v příjmovém místě je zajištěn společným nouzovým ubytováním, stravováním a ostatní potřebnou humanitární pomocí.

5. Jaký má být obsah evakuačního zavazadla, co si vzít s sebou?

Evakuační zavazadlo by nemělo být příliš těžké (doporučená váha je pro dospělého 25 kg a pro děti 10kg) a označeno vaším jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

jídlo - základní trvanlivé potraviny - důkladně zabalený chléb, konzervy, suchý salám, tvrdé sýry, další trvanlivé potraviny (např. čokoláda, sušenky), které je možné konzumovat bez další úpravy,

jídelní potřeby  - jídelní miska, příbor, otvírač konzerv, kapesní nůž,

tekutiny - něco k pití - pitná voda v dostatečném množství - ne ve skle,

léky a zdravotnické pomůcky -užívané léky, dioptrické brýle,

oblečení - náhradní oděv, obuv, prádlo, pláštěnka,

spací pytel nebo přikrývka,

toaletní a hygienické potřeby,

doklady a cennosti - osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, nezbytné lékařské zprávy, cennosti (šperky),

přenosné rádio s rezervními bateriemi,

mobilní telefon s nabíječkou a kontakty,

kapesní svítilna a náhradní baterie,

něco pro zábavu - kniha, hračky pro děti, hry, psací potřeby - bloček, tužka,

potřeby pro šití - nit, jehla, nůžky.

6. Kdo se postará o moje obydlí, když budu evakuován?

Během vaší nepřítomnosti ochrání váš majetek Policie ČR a příslušníci Armády ČR. Nepovolaným osobám je pobyt v evakuovaném prostoru zakázán. Rabování je trestný čin.

7. Kdo se postará o hospodářská zvířata po dobu evakuace?

Máte-li doma hospodářská zvířata, zanechte je v přístřešcích a stájích a připravte jim dostatečnou zásobu krmiva a vody (min. na 3 dny). V průběhu Vašeho pobytu mimo obec Vám bude umožněno v omezené míře Vaše obydlí navštívit a doplnit zvířatům krmení. To však platí pouze v případě, pokud to bezpečnostní situace dovolí.

8. Musím dát o sobě někomu vědět, pokud se evakuuji z ohrožené oblasti po vlastní ose?

Ano, dveře domu (bytu) označte vývěskou s informacemi kdo, kdy a kam se evakuoval, případně i kontakt na vás. V případě evakuace vlastním vozidlem s vlastním ubytováním se při příjezdu do místa přechodného pobytu přihlaste na místním obecním úřadu obce.

9. Kde získám informace o evakuovaných – kam byli např. příbuzní evakuováni?

Potřebné informace vám poskytne starosta obce nebo orgány řídící evakuaci.  Podstatné informace jsou vyvěšovány na úřední desku obce. V případě nařízení povinnosti hlášení přechodného pobytu osob vám informace k ubytování evakuovaných poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo Hasičský záchranný sbor kraje.

vytisknout  e-mailem