HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné látky

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008 . Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb. V tomto článku je popsáno označování chemických látek a směsí a dále nebezpečné vlastnosti látek vyskytujících se v Moravskoslezském kraji. 

Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008. Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb.

Výstražné symboly dle ES 1272/2008

 symboly_new.jpg

 Výstražné symboly dle vyhlášky 402/2011 Sb.

symboly.jpg 

K haváriím s úniky nebezpečných chemických látek nebo směsí může dojít v průmyslových podnicích nebo při přepravě těchto látek. V případě skladování chemických látek a směsí jsou jednotlivá balení označována štítky, ze kterých lze vyčíst údaje o nebezpečných vlastnostech. Při přepravě chemických látek a směsí po silnici nebo železnici se pro identifikaci nebezpečí používají bezpečnostní tabulky oranžové barvy s číselnými údaji . V horní polovině je identifikační číslo nebezpečí, v dolní polovině oranžové tabulky je identifikační číslo látky. Železniční cisterny a autocisterny jsou rovněž označeny bezpečnostními značkami. 

Vzor štítku dle ES 1272/2008

stitek.jpg

 Vzor bezpečnostní tabulky

 adr.jpg

Nebezpečnost látek podle Kemlerova kódu:

1             Výbušné látky a předměty
2             Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3             Hořlavost kapalin (par) a plynů
4             Hořlavost tuhých látek
5             Vznětlivost (podporující hoření)
6             Jedovatost nebo nebezpečí nákazy
7             Radioaktivita
8             Žíravost
9             Nebezpečí prudké samovolné reakce

Přehled bezpečnostních značek pro přepravu

 symboly_adr.jpg

vytisknout  e-mailem