Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečí silného větru

Český hydrometeorologický ústav vyhlásil výstrahu pro kraje: Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, pro jevy: silný vítr, povodňová pohotovost. http://www.chmi.cz  

Hasiči proto upozorňují na možná nebezpečí spojená se silným větrem:
 • preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně
 • bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry
 • neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy
 • pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu; větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici; předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli
 • spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte
 • na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií; dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz)
 • sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních
 • pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem
 • nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti
 • nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 
Oteplení způsobuje tání velkého množství sněhu, proto stoupá hladina vody na některých vodních tocích.
 
 
 
Stupně povodňové aktivity:
 
Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):
 
1. SPA - 1. stupeň - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.
 
Při 1. SPA je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba.
 
2. SPA - 2. stupeň - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.
 
Při 2. SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.
 
3. SPA - 3. stupeň - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.
 
Při 3. SPA se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.
 
 
Všeobecná výstraha 
 • varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a muže zaznít třikrát po sobě ve tříminutových intervalech.
 • Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků(republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebovzniklé mimořádné události.

 Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150. 

 
  
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail:ivana.svitakova@grh.izscr.cz
 

vytisknout  e-mailem