HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečí požárů při jarním úklidu

Současně s tím, jak se příroda probouzí po zimním spánku, začínají pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů. 

V prvé řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem striktně zakázáno. Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na tuto skutečnost, lidé berou často podobná upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Při vypalování porostů může být fyzické osobě, která tuto činnost provádí, uložena pokuta až do výše 25.000,- Kč, právnické a podnikající fyzické osobě až do výše 500.000,- Kč.

Oproti plošnému vypalování trávy, není spalování hořlavých látek (dřevní odpadu, listí apod.) zákonem striktně zakázáno. Většina obcí má podmínky, za jakých je možno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, zapracovány v místních obecně závazných vyhláškách. Pokud obec přímo neupravuje spalování látek vlastní vyhláškou, pak je nutné při spalování dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Spalování se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí, a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit. V žádném případě nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.

Právnické a podnikající fyzické osoby při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, se zřetelem na rozsah spalování, a nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje elektronickým formulářem, který je možno nalézt pod názvem Pálení klestí na webových stránkách www.hzsmsk.cz, nebo přímo na níže uvedených telefonních číslech. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.


Okres
Telefonní číslo
Bruntál
950 739 814
Frýdek Místek
950 739 824
Karviná
950 739 834
Nový Jičín
950 739 844
Opava
950 739 854
Ostrava
950 739 864

Telefonní čísla pro Moravskolsezský kraj,
na která je možno hlásit spalování hořlavých látek na volném prostranství

Nezapomeňte, že při jakémkoli pálení odpadu musí být vždy postupováno rovněž v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech.


Oddělení prevence - 18.04.2013

vytisknout  e-mailem