HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nastává topná sezóna. Jste na ni připraveni?

Podle předpovědi meteorologů se má v nadcházejících dnech ochladit, na horách mohou teploty klesat pod nulu. Většina lidí si proto doma začne topit. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. 

Během loňské topné sezóny, tedy od 1. října 2014 do 31. března 2015, zasahovali hasiči v Olomouckém kraji celkem u 57 požárů způsobených komíny (obdobný počet požárů zaznamenaly naše statistiky i v předchozích letech). Nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Dalšími příčinami požárů mohou být nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně.

Stejně důležité jako mít v pořádku komín, je nutné mít v pořádku samotné topidlo. Nejčastějšími příčinami vzniku požárů v těchto případech jsou špatná instalace topidla a jeho nesprávné umístění. V loňské topné sezóně hasiči zasahovali u dvou takovýchto požárů.

Při provozu topidel a komínů je důležité dodržovat bezpečnostní zásady a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu topidel a komínů. Dnem 1.1.2011 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Proto aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku

 • počínejte si tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku požáru,
 • dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
 • dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a komína,
 • při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
 • i plynová topidla a jejich komíny se musí minimálně 1x ročně nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou (kominík),
 • v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu určené, pálit například odpad, výrazně snižuje životnost topidla i komínu,
 • při topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rychlému zarůstání komínů,
 • pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár, popel vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
 • správně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je také výrazně úspornější při spotřebě paliva,
 • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Jak často tedy kontrolovat komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by ale měl komín prohlédnout kominík.

Co mohu zkontrolovat sám?

 • Je kouřovod řádně upevněn?
 • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry komínových dvířek?
 • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
 • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
 • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz 

vytisknout  e-mailem