HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nastává období plesů a velkých společenských akcí

S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných velkých společenských událostí. 

V této souvislosti bychom rádi připomněli organizátorům těchto akcí některé povinnosti, které jsou upraveny v předpisech, vzhledem k tomu, že akce s vyšším počtem účastníků mají zvýšené nároky na zajištění požární bezpečnosti. Především se mohou se konat jen ve stavbách, které jsou k takovémuto účelu určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest. Stejně jako v minulosti jsou organizátoři v průběhu akce povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další bezpečnostní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík či acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba.

Povinnosti provozovatelů společenských akcí s větším počtem osob jsou stanoveny vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011, dále Nařízením Moravskoslezského kraje č. 4/2006 a v obecně závazných vyhláškách obcí.

Zde je nutné zdůraznit, že citovaná vyhláška je nadřazena nařízením kraje nebo obecně závazným vyhláškám obcí, které nemohou stanovit nižší úroveň bezpečnosti.

vytisknout  e-mailem