HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Naše činnost a působnost

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení v oblasti krizového řízení plní úkoly stanovené HZS Pardubického kraje zejména:
- zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 224/2015, o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně jde o následující úkoly:
 • organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při přípravě na krizové situace a jejich řešení,
 • vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
 • zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obcí s rozšířenou působností; k tomu vyžaduje součinnost příslušných subjektů,
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací v rozsahu § 15 odst. 3 krizového zákona,
 • plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • předává Ministerstvu vnitra, hejtmanovi, starostovi obce s rozšířenou působností a Policii ČR na jejich žádost údaje podle § 15 odst. 3 krizového zákona,
 • vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou působností,
 • seznamuje obce, právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • za nouzového stavu a stavu ohrožení státu vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené generálnímu ředitelství; vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • organizuje ve spolupráci s krajským úřadem vzdělávání v oblasti krizového řízení,
 • vykonává kontrolu v oblasti krizového řízení u obcí s rozšířenou působností v součinnosti s krajským úřadem, u obcí v součinnosti s obecním úřadem s rozšířenou působností a u právnických a podnikajících fyzických osob, kterým byla uložena povinnost vyplývající z krizového zákona,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 •  zpracovává vlastní plán krizové připravenosti.

vytisknout  e-mailem