Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní základna humanitární pomoci slaví 5 let.

30. 10. 2015 (Nicole Zaoralová) - Před pěti lety byla slavnostně otevřena Národní základna humanitární pomoci v areálu HZS ČR ve Zbirohu.  

 

 
Ta je využívána za účelem příjmu humanitární pomoci ze zahraniční i za účelem organizace materiální pomoci do zahraničí. Soustředění materiálu do jednoho skladového prostoru umožňuje časové, personálním i finančním úspory. Základna umožňuje zkrácení doby reakce, zvýšení efektivnosti a zlepšenou koordinací příjmu, také se zrychlí manipulace a distribuce humanitární pomoci.  Za dobu svého zatím relativně krátkého fungování z jejích skladů a jejím prostřednictvím byla poskytnuta nejedna humanitární pomoc. Připomeňme alespoň materiální pomoc Bulharsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině nebo Ukrajině. Pomoc putovala ale i do vzdálenějších míst, do Japonska nebo Nepálu. V posledních měsících, v souvislosti s uprchlickou krizí, byly vyslány soupravy ubytovacích stanů do Maďarska, Chorvatska a Slovinska.
 
 
Národní základna humanitární pomoci
pět let po ukončení realizační fáze projektu
Dne 31. října 2015 uplyne 5 let od ukončení realizační fáze projektu Národní základna humanitární pomoci, který byl realizován se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu (základna funguje v tzv. fázi udržitelnosti projektu od 1. listopadu 2010).
 
Za dobu své činnosti byly kapacity Národní základna humanitární pomoci mnohokrát prověřeny, a to nejen při vysílání a příjmu humanitární pomoci, které jsou hlavní náplní činnosti základny, ale i při řadě dalších aktivit (taktická cvičení, zabezpečení týlových činností apod.). Níže uvádíme přehled (nikoli kompletní) aktivit, při jejíchž realizaci byly v posledních pěti letech využity kapacity Národní základny humanitární pomoci:
Rok 2015
 • Soustředěna a vlastními vozidly převezena humanitární pomoc pro postižené oblasti na Ukrajině (prostředky poskytnuté českými humanitárními organizacemi).
 • Připravena a vlastními vozidly přepravena na letiště humanitární pomoc a materiál Traumatýmu, který byl vyslán do Nepálu k odstraňování následků zemětřesení.
 • Soustředěna a vlastními vozidly dopravena materiální humanitární pomoc pro Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko (soupravy ubytovacích stanů).
Rok 2014
 • Soustředěna a vlastními vozidly vyslána humanitární pomoc do republik Bosna a Hercegovina a Srbska (materiál a věcné prostředky na odstraňování následků povodní).
 • Vystavěna a provozována Materiální základna humanitární pomoci při taktickém cvičení Raafex Přerov nebo při taktickém cvičení složek integrovaného záchranného sytému v Hradci Králové.
 • Soustředěna a vlastním vozidlem převezena k nakládce v Nizozemsku materiální humanitární pomoc pro země západní Afriky (ochranné prostředky pro zabezpečení osob postižených nemocí Ebola).
Rok 2013
 • Materiál Národní základny humanitární pomoci využit při mezinárodním cvičení Modex Falck (Dánsko) nebo při cvičení traumatýmů České republiky.
 • Připraven a vyskladněn materiál pro Ústecký kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Liberecký kraj, které byly zasaženy povodněmi (protipovodňové pytle, čerpadla, vysoušeče, vysokotlaké čističe, desinfekční prostředky, úklidové nářadí, osobní ochranné prostředky).
 • Soustředěna a vlastními vozidly vyslána materiální humanitární pomoc pro Bulharskou republiku (zabezpečení uprchlíků ze Sýrie).
Rok 2012
 • Vystavěna a provozována Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob (doplněna nafukovacími stanovými systémy) při cvičení Maafex 2012. 
 • Materiál Národní základny humanitární pomoci využit při mezinárodním cvičení EU COMAD POST 2012 (Francie).
Rok 2011
 • Soustředěn a připraven materiál (gumové holínky, gumové pracovní rukavice) k poskytnutí jako humanitární pomoci pro Japonsko (zemětřesení a poškození atomové elektrárny). Po konzultaci s japonskou stranou byla forma této pomoci zamítnuta; řešeno jiným způsobem.
 • Vyvezen speciální nafukovací stanový komplet, který byl použit jako logistické centrum při cvičení „srážka vlaku – autobus“ pořádaného v rámci výcviku složek integrovaného záchranného systému.
Rok 2010
 • Poskytnut materiál pro odstraňování následků povodní v Libereckém a Ústeckém kraji (vysoušeče zdiva, stany pro vybudování nouzových zdravotnických zařízení, prostředky na dopravu a přepravu pitné vody).
Činnost Národní základny humanitární pomoci bude v rámci působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky nadále zajišťována. Od roku 2016 bude Národní základna humanitární pomoci doplněna o Sklad prostředků nouzového přežití obyvatelstvu, který je budován projektem Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní a který bude tvořit tzv. předsunutý sklad Národní základny humanitární pomoci. 
 
Projekt Národní základna humanitární pomoci byl v letech 2009 – 2010 realizován se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu. Spočíval ve vybudování min. 2 500 m2 nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu a distribuci humanitární pomoci z nebo do základny nebo na jakékoliv místo určení. Projekt vytvořil potřebnou infrastrukturu pro příjem a poskytování humanitární pomoci, která je garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti v České republice. Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahraničí dojde ke zlepšení vnímání České republiky jako země poskytující včasnou pomoc, čímž může dojít k růstu její prestiže.
 
Více o projektu Národní základna humanitární pomoci:
 
Film o projektu Národní základna humanitární pomoci:
 
Tiskové zprávy a mediální výstupy k činnosti Národní základny humanitární pomoci:
 
Fotodokumentace stavu před realizací projektu Národní základna humanitární pomoci:
 
Více o Integrovaném operačním programu:
 
 
Ilustrační fotografie

vytisknout  e-mailem